Sympleks (telekomunikacja)

Simpleks (ang. simplex) – połączenie, w którym transmisja odbywa się jednostronnie z nadajnika do odbiornika. Stosowany w prostych sieciach radiotelefonicznych do wymiany informacji na jednym kanale bez konieczności pośrednictwa stacji retransmisyjnych w tzw. trybie DMO – łączności bezpośredniej.

Transmisja typu simpleks

Przełącznik jest mechaniczny (nie ma rozróżnienia częstotliwościowego), w stanie spoczynku nastawiony na odbiór – blokuje nadawanie. Przykładowymi urządzeniami korzystającymi z tego typu transmisji są:

Zobacz też edytuj