Synchrotron protonowy

Synchrotron protonowyakcelerator cykliczny, rodzaj synchrotronu, przystosowany do przyspieszania protonów i antyprotonów.

W synchrotronie protonowym, protony poruszają się po stałych orbitach w narastającym polu magnetycznym, a przyspieszające pole elektryczne ma odpowiednio modyfikowaną, częstotliwość wraz ze wzrostem energii cząstki, umożliwiając kompensację efektów relatywistycznych. Ze względu na zmianę częstotliwości akcelerator pracuje impulsowo.

Synchrotrony protonowe z nadprzewodzącymi magnesami pozwalają osiągać energię protonów rzędu 1 TeV.

Jednym z pierwszych, przez pewien czas największym synchrotronem na świecie był zbudowany w 1959 roku w CERN Synchrotron Protonowy, przyspieszający protony i antyprotony do energii 28 GeV.