System Dahlgrena

System Dahlgrena – jeden z systemów klasyfikacji roślin okrytonasiennych opublikowany przez specjalistę zajmującego się roślinami jednoliściennymi, pracownika Muzeum Botanicznego Uniwersytetu KopenhaskiegoRolfa Dahlgrena (1932-1987). Pierwszą wersję swego systemu opublikował w 1974 w języku duńskim przedstawiając w oryginalny sposób relacje filogenetyczne między taksonami roślin. Ilustrował je diagramami stanowiącymi wyobrażenie przekroju poprzecznego przez gałęzie drzewa filogenetycznego (wielkość i powiązania między taksonami odzwierciedlało wzajemne położenie i wielkość kolistych przekrojów przez gałęzie). Specyficzne przedstawienie relacji filogenetycznych nazwane zostało „Dahlgrenogramem”. Kolejne wersje systemu już po angielsku publikował w latach 1975, 1980, 1981, 1983. Po tragicznej śmierci autora (wypadek samochodowy) dzieło zostało dokończone przez jego żonę – Gertrudę i wydane w 1989[1].

Poniższe zestawienie bazuje na publikacji sporządzonej przez Jamesa L. Reveala[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Gurcharan Singh: Plant Systematics. Enfield: Science Publishers, 2004, s. 282-286. ISBN 1-57808-351-6.
  2. Dahlgren System of Angiosperm Classification (Norton-Brown Herbarium, University of Maryland)