System bankowy

System bankowy – całokształt instytucji bankowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem[1]. W gospodarce rynkowej klasycznym modelem systemu bankowego jest tzw. dwuszczeblowy system bankowy. Składa się on z banku centralnego oraz różnego typu banków funkcjonujących na poszczególnych rynkach finansowych[2]. System bankowy stanowi część systemu finansowego.

System bankowy w PolsceEdytuj

 
Podział systemu bankowego w Polsce[3]

Odnosząc się do Polski, w literaturze przedmiotu[4] można spotkać z klasyfikacją systemu bankowego składającego się z trzech grup instytucji: stabilizujących, tworzących rynek oraz pomocniczych.

Instytucje stabilizujące – stanowią je instytucje odpowiedzialne za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Należą do nich:

Instytucje tworzące rynek (inaczej sektor bankowy) – czyli banki, które funkcjonują w ramach danego systemu bankowego (w Polsce są to banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz oddziały instytucji kredytowych)[3].

Instytucje pomocnicze – należą do nich instytucje, które nie prowadzą działalności depozytowo-kredytowej: niebankowi emitenci kart płatniczych, instytucje ubezpieczające, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, KDPW_CCP, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, system ochrony (System Ochrony Banków Komercyjnych) oraz instytucje zrzeszające banki (np. Związek Banków Polskich)[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Z. Krzyżkiewicz (red.), Leksykon bankowo-giełdowy, Warszawa, Poltext, 2006, s. 440.
  2. B. Pietrzak, System bankowy, w: System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, t. 1, s. 69 i n.
  3. a b c d J. Ostaszewski (red.), Finanse, Warszawa Difin, 2010, s. 384.
  4. Bank centralny i banki komercyjne, w: Finanse, J. Ostaszewski (red), Warszawa Difin, 2010, s. 385.
  5. Warto zaznaczyć, że podstawowym celem NBP jest stabilność cen, natomiast stabilność finansowa traktowana jest jako warunek sprzyjający realizacji podstawowego celu banku centralnego.

BibliografiaEdytuj

  • Zbigniew Dobosiewicz, Wprowadzenie do finansów i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, ISBN 978-83-01-15059-4, OCLC 749594063.

Linki zewnętrzneEdytuj