System dwupartyjny

System dwóch partii dominującychsystem partyjny występujący w państwach najczęściej demokratycznych, charakteryzujący się polaryzacją sympatii wyborców, przez co na scenie politycznej danego państwa są widoczne jedynie dwie partie. Nie oznacza to, iż inne partie nie istnieją: są one po prostu zmarginalizowane przez dwóch potentatów, przez co ich poglądy ulegają zradykalizowaniu (np. Libertarian Party lub Constitution Party w USA).

Tworzeniu się systemu dwóch partii dominujących sprzyjają jednomandatowe okręgi wyborcze.

System dwóch partii dominujących występuje w względnie starszych systemach demokratycznych. Mimo pozornej polaryzacji, poglądy obydwu partii kierują się ku centrum.

Przykłady systemów dwóch partii dominujących :

Zjawiskiem występującym w systemach dwóch partii dominujących jest tzw. gabinet cieni, „rząd oczekujący” będący odpowiednikiem rządu, tworzonym przez partię opozycyjną i komentującym posunięcia gabinetu „rzeczywistego”.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Sokół Wojciech, Żmigrodzki Marek (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005