System górski – zbiór łańcuchów górskich powstałych w wyniku wypiętrzenia skorupy ziemskiej w tym samym okresie geologicznym, a raczej w czasie tej samej orogenezy.