System informacyjno-wyszukiwawczy

System informacyjno-wyszukiwawczy (SIW) – system informacyjny, przetwarzający informację wejściową (np. z dokumentów w zbiorze informacyjnym) w ustrukturalizowany zbiór wyszukiwawczy. Dokonuje tego poprzez liczne transformacje zbioru informacyjnego, a następnie na podstawie instrukcji wyszukiwawczej dokonuje na nim wyszukiwania informacji. W oparciu o relewancję techniczną tworzony jest zbiór informacji wyjściowej, którą system udostępnia użytkownikowi[1].

Metody wyszukiwania informacjiEdytuj

Wyszukiwanie informacji w systemie zależy od zastosowanej metody wyszukiwania. Stosowanie odpowiedniej metody zależy od odpowiedniego przygotowania (przetworzenia) bazy danych. Przetworzenie bazy danych polega na tworzeniu dokumentów w formacie wyszukiwawczym – dokumentów, które przechowują lub przygotowują informacje do procesu. Bazę danych można więc nazwać zbiorem dokumentów wyszukiwawczych, czyli kartoteką danych wyszukiwawczych.

PrzypisyEdytuj

  1. Wiesław Babik: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002, s. 261, seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka. ISBN 83-87629-84-7.

Linki zewnętrzneEdytuj