System informatyczny

zbiór elementów do przetwarzania danych

System informatycznyzbiór powiązanych ze sobą elementów, które przetwarzają informacje. Termin ten jest używany w kontekście systemów komputerowych lub systemów informacyjnych. Dr Marian Kuraś zwrócił uwagę że określenie system informatyczny powinno być zarezerwowane dla systemów komputerowych (ang. computer system), czy też systemów obliczeniowych (ang. computing system, computational system)[1]. Istnieje także pojęcie komputerowego systemu informatycznego (ang. computer information system), definiowany jako zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego[2]. Składa się on z następujących elementów:

Physical computing
 • sprzęt komputerowy (ang. computer hardware) oraz kontrolowane przez niego urządzenia (ang. computer-controlled equipment) –
  • urządzenia służące do przechowywania danych,
  • urządzenia służące do zbierania danych – kamery, sensory,
  • urządzenia służące do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu,
  • urządzenia służące do komunikacji między ludźmi a komputerami,
  • urządzenia służące do odbierania danych ze świata zewnętrznego – nie od ludzi (na przykład czujniki elektroniczne, kamery, skanery),
  • urządzenia służące do wywierania wpływu przez systemy informatyczne na świat zewnętrzny – elementy wykonawcze (np. podłączony do komputera ekspres do kawy, sterowniki urządzeń mechanicznych),
  • urządzenia służące do przetwarzania danych nie będące komputerami,
 • oprogramowanie,
 • zasoby osobowe – ludzie,
 • elementy organizacyjne – czyli procedury (procedury organizacyjne – termin z zarządzania) korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze itp.,
 • elementy informacyjne; bazy wiedzy – ontologie dziedziny/dziedzin, w których używany jest system informatyczny – na przykład podręcznik księgowania w wypadku systemu finansowo-księgowego.

Systemy komputerowe mogą być klasyfikowane na różne sposoby w zależności od przyjętego kryterium podziału np. systemy czasu rzeczywistego, systemy wbudowane.

Tworzenie systemów informatycznychEdytuj

Tworzenie systemów informatycznych jest złożonym zadaniem – trudno jest przewidzieć, czy projekt informatyczny zakończy się sukcesem (system stworzony na czas, zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi, koszt stworzenia mieszczący się w ramach przewidzianego budżetu), czy porażką. Wszystko zależy od procesu, w jakim system jest wytwarzany. Aby określić prawdopodobieństwo sukcesu, stosuje się metody oceny procesu wytwórczego stosowanego do produkcji systemu. Najbardziej rozpowszechnionym modelem takiej oceny jest CMM. Wyróżnia się etapy tworzenia systemów informatycznych:

 • analiza i określenie wymagań (modelowanie)
 • projektowanie systemu i aplikacji
 • programowanie (implementacja) i dokumentowanie
 • testowanie i walidacja
 • wdrożenie systemu u odbiorcy
 • eksploatacja i ewaluacja systemu[3].

Złożoność systemów informatycznychEdytuj

Systemy informatyczne mogą być bardzo proste, jak i złożone. Miarą złożoności systemu może być na przykład ilość elementów systemu połączona ze złożonością stosowanego oprogramowania mierzoną w ilości punktów funkcyjnych.

Informatyczne systemy wspomagające zarządzanieEdytuj

Osobny artykuł: Informatyka ekonomiczna.

Określenie „systemy informatyczne” stosuje się często do systemów wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Typy systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Marian Kuraś, System informacyjny a system informatyczny.
 2. Szymon Konkol – Publikacje Cyfrowe, Charakterystyka informatycznych systemów komputerowych, 2 lipca 2016 [dostęp 2020-08-22].
 3. Szymon Konkol – Publikacje Cyfrowe, Charakterystyka informatycznych systemów komputerowych, 2 lipca 2016 [dostęp 2020-08-22].