System kolei

System kolei – wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci[1].

System kolei dzieli się na podsystemy[1]:

 • strukturalne[2]:
  • infrastruktura[3]tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne, w tym mosty, tunele, przepusty, infrastruktura towarzysząca na stacjach, w tym perony i strefy dostępu z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz urządzenia bezpieczeństwa i urządzenia ochronne,
  • energia[4] – system zasilania w energię elektryczną, w tym linie napowietrzne i znajdującą się na pokładzie pojazdu kolejowego część urządzeń służących do mierzenia zużycia energii elektrycznej,
  • sterowanie[5] – urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci kolejowej, wraz z urządzeniami do zapewnienia komunikacji i oprogramowaniem urządzeń sterowania:
   • urządzenia przytorowe,
   • urządzenia pokładowe,
  • tabor[6] – struktura pojazdu kolejowego, systemy sterowania wyposażeniem pociągów wraz z oprogramowaniem, odbieraki prądu, elementy trakcyjne i przetwarzania energii, elementy hamowania, sprzęgi i urządzenia biegowe, w tym wózki, osie oraz zawieszenia, oraz drzwi, interfejsy między pojazdem kolejowym a człowiekiem, w tym drużyną trakcyjną, personelem pokładowym i pasażerami, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się, a także pasywne i aktywne urządzenia bezpieczeństwa oraz wyposażenie medyczne pierwszej pomocy;
 • funkcjonalne:
  • ruch kolejowy[7] – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz wymagane kwalifikacje zawodowe,
  • utrzymanie[8] – procedury, urządzenia towarzyszące, terminale, centra logistyczne dla prac związanych z utrzymaniem oraz rezerwy umożliwiające obowiązkowe utrzymanie korygujące i prewencyjne celem zapewnienia interoperacyjności systemu kolei oraz wymaganej wydajności;
  • aplikacje telematyczne[9]:
   • aplikacje dla usług pasażerskich – w tym systemy informowania pasażerów przed i w czasie podróży, systemy rezerwacji i płatności, zarządzanie bagażem oraz zarządzanie połączeniami między pociągami oraz z innymi środkami transportu, wraz z oprogramowaniem systemów informatycznych i komunikacyjnych,
   • aplikacje dla usług towarowych – w tym systemy informowania (monitorowanie ładunków i pociągów w czasie rzeczywistym), systemy zestawiania i przydziału, systemy rezerwacji, płatności i fakturowania, zarządzanie połączeniami z innymi środkami transportu oraz sporządzanie elektronicznych dokumentów towarzyszących, wraz z oprogramowaniem systemów informatycznych i komunikacyjnych.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984).
 2. Podsystemy strukturalne. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 253-254. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].
 3. Podsystem infrastruktura. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 252. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].
 4. Podsystem energia. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 252. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].
 5. Podsystem sterowanie. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 252-253. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].
 6. Podsystem tabor. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 253. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].
 7. Podsystem ruch kolejowy. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 252. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].
 8. Podsystem utrzymanie. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 253. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].
 9. Podsystem aplikacje telematyczne. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 251-252. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-07].