System remontów planowo-zapobiegawczych

System remontów planowo-zapobiegawczych (pzr) – przedsięwzięcia dotyczące konserwacji, obsługi, nadzoru i remontu maszyn i urządzeń:

 • organizacyjne: ewidencja, analiza i planowanie,
 • techniczne:
  • okresowe czynności profilaktyczne: mycie, wymiana oleju, przeglądy, próby, sprawdzanie dokładności (według harmonogramu),
  • obsługa bieżąca: codzienny przegląd stanu technicznego, nadzór nad przestrzeganiem zasad prawidłowej eksploatacji, regulacja mechanizmów, uzupełnianie olejów i smarów,
  • remonty planowe.

Dla obrabiarek, system pzr wymaga:

 • przestrzegania prawidłowego użytkowania,
 • zbierania doświadczeń w celu statystycznego ustalania i korygowania normatywów remontowych (na ich podstawie tworzone są plany remontów),
 • ustalenia zakresu prac remontowych tak, aby przywracały nominalną funkcjonalność,
 • wykonywania prac remontowych według przyjętego cyklu remontowego.