System strzępkowy

System strzępkowy – u grzybów wyróżnia się 3 rodzaje strzępek budujących ich owocniki: strzępki generatywne, łącznikowe i szkieletowe. W zależności od tego, które z tych strzępek budują dany owocnik, wyróżnia się 3 rodzaje systemów strzępkowych[1]:

  • monomityczny system strzępkowy (monomitic hyphal system) – gdy owocnik zbudowany jest wyłącznie ze strzępek generatywnych,
  • dimityczny system strzępkowy (dimitic hyphal system) – gdy owocnik zbudowany jest z dwóch rodzajów strzępek:
    • generatywnych i szkieletowych, jak np. w rodzaju ząbkowiec (Steccherinum),
    • generatywnych i łącznikowych, jak np. w rodzaju żagiew (Polyporus)
  • trimityczny system strzępkowy (trimitic hyphal system) – gdy owocnik zbudowany jest z wszystkich trzech rodzajów strzępek: generatywnych, łącznikowych i szkieletowych. Taki rodzaj strzępek występuje np. w owocnikach grzybów dawniej zaliczanych do bezblaszkowców (Aphyllophorales)[1].

Niezależnie od rodzaju systemu strzępek, w każdym muszą występować strzępki generatywne. Określenie systemu strzępkowego ma duże znaczenie przy mikroskopowym oznaczaniu niektórych gatunków grzybów[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Stanisław Domański, Grzyby (''Mycota''). Tom XXI. Podstawczaki (''Basidiomycota''). Bezblaszkowce (''Aphyllophorales''). Skórnikowate (''Stereaceae''). Pucharkowate (''Podoscyphaceae''), Kraków: PWN, 1991, ISBN 83-01-09471-0.
  2. Alina Skirgiełło, Gołąbek (Russula). Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), gołąbkowce (Russulales), gołąbkowate (Russulaceae), Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998, ISBN 83-01-09137-1.