Systematyczny Wykaz Wyrobów

Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW) – klasyfikacja wyrobów produkcji krajowej oraz pochodzących z importu, obejmuje surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, zespoły i części (jeśli stanowią przedmiot obrotu). Wykaz zestawiony jest według układu branżowego Klasyfikacji Gospodarki Narodowej.

BudowaEdytuj

xx - gałąź
xxx - branża
xxxx - podbranża
xxxx-x - pięciocyfrówka
xxxx-xx - sześciocyfrówka
xxxx-xxx - siedmiocyfrówka

SWW był stosowany w statystyce i ewidencji w badaniach z zakresu:

  • produkcji wyrobów przemysłowych,
  • gospodarki materiałowej i paliwowo - energetycznej,
  • innowacji, produkcji nowych i zmodernizowanych wyrobów,
  • licencji zagranicznych produkcji i eksportu wyrobów licencyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku z dniem 1 lipca 1997 roku SWW został zastąpiony przez PKWiU[1]. Jedynie do celów poboru podatku VAT oraz podatku akcyzowego, utrzymano stosowanie SWW do końca 2002 roku[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 1997 r. nr 42, poz. 264)
  2. Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2002 r. nr 213, poz. 1803)