Otwórz menu główne

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce obejmuje kwestie związane z równouprawnieniem (lub jego brakiem) osób homoseksualnych (lesbijek i gejów), biseksualnych (kobiet i mężczyzn) oraz trans (nie-cispłciowych) w różnych aspektach polskiego prawa i w oczach społeczeństwa.

Para kobiet uwieczniona na jednej z 30 fotografii kampanii społecznej „Niech nas zobaczą” (2006)

Sytuacja prawna wiąże się z takimi zagadnieniami, jak możliwość odbywania służby wojskowej, istnienie procedury umożliwiającej zmianę płci, możliwość formalnego uznania związku przez osoby homoseksualne (małżeństw lub związków partnerskich) lub adopcji dziecka znajdującego się pod opieką ośrodka państwowego (sierocińca) lub pasierba (dziecka partnera) przez osobę lub związek osób LGBT.

Sytuacja społeczna wiąże się z takimi zagadnieniami, jak poziom akceptacji dla osób LGBT, skala przemocy wobec osób LGBT w społeczeństwie, ale też kultura i media związane ze społecznością osób LGBT.

Spis treści

Rys historycznyEdytuj

Przed XIX wiekiemEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

W 1561 r. odbył się proces żyjącego przez 10 lat w kobiecym ubraniu Wojciecha z Poznania, który poślubił Sebastiana Słodownika, żyjąc z nim przez 2 lata w Poznaniu. W tym mieście każdy z nich miał partnerkę. Po powrocie do Krakowa poślubił Wawrzyńca Włoszka. Ostatecznie Wojciech w opinii społecznej uchodzący za kobietę został spalony za „wykroczenia przeciw naturze”[1][2].

Generał Kazimierz Pułaski genetycznie był „osobą interseksualną z biologicznymi cechami kobiety”, według wyników badań przeprowadzonych na szczątkach generała[3][4][5][6][7]. Pułaski związany był z towarzyszem broni Kazimierzem Kozłowskim, z którym spisali wspólny testament, czyniąc się swoimi jedynymi spadkobiercami[8].

XIX i XX wiekEdytuj

W Polsce karalność aktów homoseksualnych miała miejsce w latach 1835–1932, czyli w okresie, kiedy na ziemiach polskich obowiązywały ustawy karne zaborców. Kontakty homoseksualne zostały pominięte w kodeksie karnym z 1932 roku. Niemniej karalna pozostała prostytucja homoseksualna, którą specyficznie uwzględniono w art. 207 kodeksu karnego z 1932: Kto z chęci zysku ofiarowuje się osobie tej samej płci do czynu nierządnego, podlega karze więzienia do lat 3. W późniejszym okresie, osoby homoseksualne bywały prześladowane przez milicję, według której dochodziło do łamania prawa o „moralności publicznej”[9].

W 1948 roku władze Polski Ludowej ustanowiły wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych. Od tamtej pory to 15 lat. Temat homoseksualizmu w czasach PRL nie występował w świadomości społecznej, pozostając tematem tabu[10]. W 1959 roku ówczesny dyrektor Centrum Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim Michel Foucault został zmuszony do opuszczenia Polski w wyniku prowokacji UB na tle jego homoseksualności. W 1974 roku w polskiej prasie powojennej ukazał się pierwszy artykuł o homoseksualizmie. Życie literackie opublikowało dwuczęściowy tekst Homoseksualizm a opinia (Życie literackie, 1974, nr 17), zakończony wnioskiem: Społeczeństwo powinno zaprzestać dyskryminowania tych ludzi[11]. W latach 1985–1987 miała miejsce Akcja „Hiacynt”, która polegała na inwigilowaniu i zbieraniu materiałów o polskich gejach i ich środowisku, w wyniku której założono ok. 11 tys. akt osobowych SB[12]. W 1984 w polskiej telewizji odbyła się pierwsza dyskusja na temat homoseksualizmu. W 1985 roku Dariusz Prorok, pod pseudonimem Krzysztof Darski opublikował w Polityce (nr 47) tekst Jesteśmy inni. Był to pierwszy publiczny głos geja opisującego życie w negatywnie nastawionym społeczeństwie[11]. W styczniu 1987 roku powstał Warszawski Ruch Homoseksualny – pierwsza organizacja osób LGBT w Polsce, której władze PRL odmówiły legalizacji.

Homoseksualizm został skreślony z listy chorób przez WHO w 1991 roku[13].

Osoby LGBT w PolsceEdytuj

Według badania Dalia Research przeprowadzonego w kilku krajach Europy, w Polsce około 5% osób identyfikuje się jako LGBT, przy czym dla osób w wieku 14–29 lat jest to ok. 10%, dla osób w wieku 30-49 – 1%, a dla osób w wieku 50-65 – 4%, przy czym Dalia zastrzega, że w tak osobistej kwestii, jak seksualność, pomimo dużego stopnia anonimowości, nadal istnieje duże źródło niepewności co do liczby, gdyż 8% respondentów wolało nie odpowiedzieć, czy identyfikują się jako osoby LGBT, a 12% nie było w stanie określić swojej seksualności[14].

Osoby homoseksualneEdytuj

W 2016. Polska została skrytykowana przez Komitet Praw Człowieka ONZ za brak ochrony społeczności LGBT przed przestępstwami i mową nienawiści, brakiem prawnych regulacji w kwestii par jednopłciowych i tęczowych rodzin, czy edukacji seksualnej[15][16]. To zwrócenie Polsce uwagi spotkało się w polskiej telewizji publicznej z wrogością[17]

Skrót praw osób homoseksualnychEdytuj

Prawa
Podstawowe prawa
Równy wiek przyzwolenia Tak Od 1948, 15 lat.
Wolność zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi Tak [18][19]
Prawo do azylu Tak [18][19]
Azyl w przepisach Nie [18][19]
Ochrona przed nienawiścią
Zbrodnia nienawiści Nie (Zaproponowano)
Mowa nienawiści Nie (Zaproponowano)
Polityka przeciwko nienawiści Nie Orientacja seksualna nie jest wyraźnie zapisane w narodowej strategii wobec nienawiści[18][19]. (Zaproponowano)
Ochrona przed dyskryminacją
Konstytucyjna Tak Zgodnie z art. 32 ust. 2 konstytucji RP: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Zatrudnienie Tak Istnieje zakaz dyskryminacji osób homoseksualnych w zatrudnieniu, zawarty w kodeksie pracy.
Dostęp do dóbr i usług Nie
Inne sfery życia Nie
Mandat i plan działania podmiotu równościowego Tak
Uznanie związku
Uznanie konkubinatów osób tej samej płci Nie Brak prawa. Polska jest jednak zobowiązana wyrokiem Oliari przeciwko Włochom do nadania uznania statusu parom osób tej samej płci[20], a wyrokiem Orlandi przeciwko Włochom, by uznawać związki osób tej samej płci zawarte za granicą[21]
Uznanie związków partnerskich osób tej samej płci Nie Polska jest jednak zobowiązana wyrokiem Oliari przeciwko Włochom do nadania uznania statusu parom osób tej samej płci[20], a wyrokiem Orlandi przeciwko Włochom, by uznawać związki osób tej samej płci zawarte za granicą[21]
Uznanie małżeństw osób tej samej płci Nie Także tych zawartych za granicą. Polska jest jednak zobowiązana wyrokiem Oliari przeciwko Włochom do nadania uznania statusu parom osób tej samej płci[20], a wyrokiem Orlandi przeciwko Włochom, by uznawać małżeństwa osób zawarte za granicą[21]
Prawo do łączenia rodzin Nie Niejasne
Kwestie medyczne
Informacja o stanie zdrowia partnera lub partnerki Tak Do udzielania informacji o stanie zdrowia wymagana jest zgoda uprawnionego i wskazanie upoważnionych osób.
Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta Tak Wymagana jest zgoda uprawnionego i wskazanie upoważnionych osób.
Ubezpieczenie
Ochrona w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym W niektórych przypadkach.
Ubezpieczenie zdrowotne partnera Nie
Finanse
Wspólne rozliczenie podatkowe Nie
Dziedziczenie ustawowe Nie
Odbiór wynagrodzenia za pracę partnera Nie Jedynie za sporządzeniem pełnomocnictwa.
Kupno mieszkania czy innych przedmiotów albo dokonywania darowizny Tak
Sądownictwo
Postępowanie cywilne, karne, administracyjne oraz administracyjno-sądowe
 • W postępowaniu cywilnym można udzielić pełnomocnictwa osobie spośród najbliższej rodziny.
 • W postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem strony może być każdy
Ochrona w procesie karnym Tak
Bankowość
Wspólny rachunek bankowy Prawo bankowe z 1997 r. pozwala na prowadzenie rachunku oszczędnościowego dla kilku osób.
Zaciąganie kredytu Nie Banki odmawiają traktowania majątku i zarobków osób niebędących w związku małżeńskim jako podstawy do wyliczenia wspólnej zdolności kredytowej.
Pomoc społeczna
Prawo do renty bądź emerytury rodzinnej po zmarłym partnerze Nie
Prawo do korzyści z pracowniczego funduszu socjalnego Nie
Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad partnerem Nie
Inne kwestie
Mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami mogą być dawcami krwi Tak Od 2005.
Odbiór korespondencji partnera Nie Związki homoseksualne nie są uznawane.
Prawo do pochowania zwłok Nie
Wstąpienie w stosunek najmu lokalu niewłasnościowego Po śmierci partnera w niektórych przypadkach stwierdzono, iż wśród osób uprawnionych do przejęcia umowy najmu jest „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”
Dzieci
Adopcja przez pary homoseksualne Nie
Adopcja pasierba (dziecka biologicznego lub adopcyjnego) przez partnera rodzica Nie
Automatyczne uznanie partnera jako rodzica Nie
Dostęp do zapłodnienia in vitro (IVF) dla lesbijek Nie Nowe prawo dotyczące in vitro jedynie zezwala kobietom w związku heteroseksualnym skorzystać z procedury in vitro.
Alimenty Nie

WskaźnikiEdytuj

ILGA EuropeEdytuj

Raport ILGA Europe plasuje Polskę na pozycji 38 z 49 krajów wspomnianych w raporcie[22].

Poziom zadowoleniaEdytuj

W międzynarodowej ankiecie Gay Happiness Index opartej o ocenę gejów stosunku do nich ze strony społeczeństwa oraz poziom zadowolenia z życia w danym kraju, Polska zajęła 51. miejsce (na 127 krajów), z wynikiem 46 (na 100 punktów), ex aequo z Dżibuti[23].

Równe szanseEdytuj

W rankingu 36 krajów i 33 miast Europy, Warszawa znalazła się na 30. pozycji, a Polska na 20. miejscu[24].

Turystyka LGBTEdytuj

W 2018 Polska została umiejscowiona na 80. pozycji pod względem turystyki LGBT według raportu Spartacusa publikowanego od 1979 r., który bierze pod uwagę sytuacją kulturalną, prawną i polityczną[25].

Podstawowe prawaEdytuj

Wśród podstawowych praw dotyczących osób homoseksualnych wymienia się takie prawa, jak:

 • Niekaralność
  Homoseksualizm nigdy nie był karany w biegu historii Polski i jej prawodawstwa, jednak na ziemiach polskich podczas zaborów, Monarchia Habsburgów, Prusy i Imperium Rosyjskie karały homoseksualizm.
 • Legalność homoseksualności
  Legalność homoseksualności została potwierdzona w 1932.
 • Równy wiek przyzwolenia
  Tak, od 1948. Obywatele, niezależnie od orientacji seksualnej, są uznawani za osoby dorosłe pod względem seksualności w tym samym wieku – 15 lat.
  Tak, od 2005 r. Dawcy, niezależnie od ich seksualności mogą oddać krew, jeśli są pewni tego, że ich praktyki seksualne są bezpieczne i nie narażają ich na choroby weneryczne, np. używają kondomów (niezależnie od orientacji seksualnej) oraz nie mają kontaktu z krwią[26][27][28].
 • Służba wojskowa
  Możliwa. Nie ma żadnych przepisów, które odnoszą się do osób homoseksualnych, bezpośrednio je dyskryminując, włączając w to przepisy dotyczące zdolności do służby wojskowej[13].
 • Wolność zgromadzeń
  Wydarzenia publiczne bez przeszkód państwowych. Prawo, przepisy i praktyka pozwala na wolne zgromadzenia bez przeszkód prawnych i praktycznych, z odpowiednią ochroną ze strony służb publicznych (jeśli jest ona niezbędna)[18][19].
 • Wolność zrzeszania się
  Stowarzyszenia działają bez państwowych przeszkód[18].
 • Wolność wypowiedzi
  Brak przepisów ograniczających wolność wypowiedzi[18].
 • Prawo do azylu
  Orientacja seksualna jest wyszczególniona jako kryterium kwalifikujące osobę homoseksualną do uzyskania azylu w Polsce[18][19].
 • Azyl w przepisach
  Brak. Przepisy, wytyczne i inne miary prawne nie obejmują specyficznie orientacji seksualnej, w kontekście powtarzających się lub ciągnących się ram[18][19].

Ochrona przed pseudoterapiamiEdytuj

W Polsce funkcjonuje kilka ośrodków, gdzie prowadzona jest pseudoterapia osób homoseksualnych (terapia konwersyjna)[29][30][31][32].

Działalność wszystkich tych ośrodków wielokrotnie była krytykowana przez polskich naukowców, m.in. prof. Zbigniewa Lew-Starowicza , prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz dr. Andrzeja Depkę[33][34][35].

W 2018 ONZ zwróciła się do Polski o to, by wprowadzić zakaz prowadzenia tzw. terapii konwersyjnych ze względu na czynione przez nie szkody[36].

Ochrona przed nienawiściąEdytuj

 
Rozwiązania prawne kwestii homofobicznych i transfobiicznych zbrodni i mowy nienawiści w Europie

     Homofobiczne i transfobiczne zbrodnie i mowa nienawiści rozpoznawane przez system prawny

     Homofobiczne zbrodnie i mowa nienawiści rozpoznawane przez system prawny

     Brak regulacji prawnych

Kodeks karny (1997) nie zakazuje nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej. W art. 256 chroni on specyficznie przed nienawiścią na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość.

Kodeks karny nie chroni też przed znieważeniem ze względu na orientację seksualną. W art. 257 chroni on przed znieważaniem grupę ludności albo poszczególną osobę ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową albo z powodu bezwyznaniowości.

Według Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej (PSEP), w zależności od stanu faktycznego, zachowanie osoby używającej mowy nienawiści może wyczerpywać znamiona przestępstwa, np. z ogólnych przepisów zawartych w art. 190, 212 lub 216 Kodeksu karnego[37].

We wrześniu 2015 Amnesty International opublikowała artykuł zwracający uwagę na brak przepisów dotyczących przestępstw nienawiści[38], wydanego przy okazji publikacji raportu na temat mowy nienawiści w Polsce, w którym wskazał problem braku systematyczności w zbieraniu danych na temat zbrodni nienawiści[39] oraz braku wyszczególnienia statystyk dotyczących przestępstw nienawiści popełnianych przez urzędników państwowych (np. policjantów)[40][41].

  Brak uregulowań prawnych dotyczących zbrodni nienawiści. Zbrodnie skierowane przeciwko osobom z powodu ich orientacji seksualnej nie są wyraźnie zapisane lub uznawane w prawodawstwie dotyczącym zbrodni nienawiści lub jako czynnik obciążający[18][19].
  Brak uregulowań prawnych dotyczących mowy nienawiści. Mowa nienawiści skierowana w orientację seksualna nie jest wyraźnie zapisana i uznawana w prawodawstwie jako mowa nienawiści lub czynnik obciążający[18][19].
 • Polityka przeciwko nienawiści
  Brak. Orientacja seksualna nie jest wyraźnie zapisana w narodowej strategii wobec nienawiści[18][19].

Ochrona przed dyskryminacjąEdytuj

Polskie prawo zakazuje do pewnego stopnia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W 2007 uchwalono ustawę dającą ochronę przed dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej w kilku kwestiach m.in. zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego[42].

 • Konstytucja
 /  Brak. Brak konkretnego zapisu o prowizjach antydyskryminacyjnych w artykule konstytucji, oraz brak decyzji sądu konstytucyjnego w tej sprawie[18][19]. Polska konstytucja posiada jednak ogólny przepis mówiący o zakazie dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
 • Zatrudnienie
  Istnieje zakaz dyskryminacji osób homoseksualnych w zatrudnieniu, zawarty w kodeksie pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 36 i 38), zobowiązuje od 2003 pracodawców do informowania o nowych miejscach zatrudnienia bez formułowania dyskryminujących wymagań, m.in. ze względu na orientację seksualną. Artykuł 11³ kodeksu pracy z 1974 zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu m.in. ze względu na orientację seksualną. Artykuł 183a § 1 zobowiązuje do równego, wolnego od dyskryminacji (także ze względu na orientację seksualną) traktowania pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, przy czym ustawodawca nie określa górnej granicy odszkodowania.
 • Dostęp do dóbr i usług
 /  Brak wyraźnej wzmianki[18] w ustawie z 2011[43], jednak wyrokiem sądu Rejonowym dla Łodzi Widzewa, potwierdzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Najwyższego, odmawianie osobom LGBT dostępu do dóbr i usług jest zabronione[44]
 • Inne sfery życia
  Brak wzmianek[18] i brak prawa przeciwdyskryminacyjnego (włącznie m.in. z: dyskryminacją pośrednią) w ustawie z 2011 r.[43]
 • Mandat podmiotu równościowego
  Państwowy podmiot zajmujący się równouprawnieniem ma specyficznie zapisane kompetencje dotyczące pracy nad tematami związanymi z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną
 • Plan działania podmiotu równościowego
  Podmiot zajmujący się równouprawnieniem otwarcie ustala szczegółową ścieżkę rozwoju w kwestii wyeliminowania dyskryminacji ze względu na orientacją seksualną

Związki osób tej samej płciEdytuj

ZawieranieEdytuj

Za granicąEdytuj
 
Odmowa wydania zaświadczenia stwierdzającego możliwość, według polskiego prawa, zawarcia związku małżeńskiego z osobą tej samej płci w Holandii, przez powołanie się na art. 18 Konstytucji RP. Dostarczenie tego zaświadczenia jest warunkiem zawarcia małżeństwa lub partnerstwa w Holandii.

W wielu krajach jest możliwe zawarcie konkubinatu, związku partnerskiego bądź małżeństwa z osobą tej samej płci, jednak na mocy norm kolizyjnych z prawem prywatnym międzynarodowym zawarcie formalnego związku osób tej samej płci za granicą (zarówno obywatela, jak i nie-obywatela Polski) nie rodzi żadnych skutków prawnych na gruncie prawa polskiego. Konflikt prawny istnieje, gdyż mimo tego, że Konstytucja RP nie odnosi się do związków tej samej płci oraz tego, że Polska podpisała bez zastrzeżeń dokument prawa prywatnego międzynarodowego, w którym zobowiązała się uznawać wszystkie małżeństwa zawarte za granicą, kodeks rodzinny definiuje małżeństwo jako związek osób różnej płci.

W przypadku odmów uznania, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu dał sygnał, że gdyby doszło do procesu sądowego, wydałby wyrok na korzyść pary skarżącej[45].

Polskie osoby homoseksualne mogą sformalizować (przy spełnieniu warunków różnych w zależności od kraju)[46]:

 • małżeństwo w Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (tylko Anglii, Szkocji i Walii);
 • związek partnerski w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji (PACS), Holandii, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (tylko w Irlandii Północnej) oraz na Węgrzech.

W niektórych przypadkach nie jest wymagane obywatelstwo partnera danego kraju lub wcześniejsze zamieszkanie w kraju, np. w Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Wyrokiem Orlandi przeciwko Włochom, by uznawać związki osób tej samej płci zawarte za granicą[21]

W PolsceEdytuj

W polskim ustawodawstwie nie istnieje żadna prawna forma uznania związków jednopłciowych[47][48]. Fakt pozostawania w jednopłciowym konkubinacie może być wzięty pod uwagę w szczegółowych unormowaniach prawnych, kiedy prawodawca uznaje konkubinat jedno- lub różnopłciowy za istotny element faktyczny określonej sytuacji prawnej. Polska jest jednak zobowiązana wyrokiem Oliari przeciwko Włochom do nadania uznania statusu parom osób tej samej płci[20].

Kodeks rodzinny i opiekuńczyEdytuj

Artykuły Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie odnoszą się do związków osób tej samej płci, jednak wspominając o małżeństwie, mówią jedynie w kontekście związku kobiety i mężczyzny.

KonstytucjaEdytuj

Od lat 2010. toczy się debata na temat art. 18 Konstytucji, zabraniającego w opinii niektórych prawników i urzędników państwowych (np. Jarosława Gowina) małżeństw osób tej samej płci. Ta interpretacja przywoływana jest przy odmowie w wydawaniu zaświadczenia o stanie cywilnym, potrzebnym w niektórych krajach do zawarcia związku partnerskiego lub małżeńskiego przez osoby tej samej płci.

To rozumienie art. 18 jest kwestionowane przez Komitet Nauk Prawnych PAN[49][50][51], prof. Ewę Łętowską[51][52][53][54], dr hab. Ryszarda Piotrowskiego[51][55], prof. Wojciecha Sadurskiego[56], dr hab. Dariusza Dudka[57] i dr hab. Jakuba Urbanika[58].

W kwestii uznania związków partnerskich, do wyżej wymienionych prawników dołączają prof. Piotr Winczorek[59], prof. Jan Woleński[60] i dr Wiktor Osiatyński[61].

8 stycznia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że[51]:

treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana.Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu”[51].

Prawo i praktykaEdytuj

W Polsce nie ma żadnych przepisów prawnych regulujących prawa par homoseksualnych, jednakże pary żyjące w nieformalnym związku – konkubinacie (w tym także pary homoseksualne), mogą korzystać z bardzo nielicznych praw, wspomnianych dalej, dostępnych jedynie małżonkom, przy czym małżeństwo jest dostępne tylko dla par różnej płci.

Pary żyjące w nieformalnym związku osób tej samej płci ponoszą zawsze wyższe koszty finansowe i muszą dokonywać każdorazowo dodatkowych zabiegów formalnych, m.in. w kwestii unormowania kwestii podatkowych (podatek od dochodów osobistych, podatek od spadków i darowizn), ale też kwestii praktycznych (dostęp do informacji medycznej), przy czym te umowy, zawierane przy notariuszu, nie rozwiązują wszystkich kwestii praktycznych dotyczących par i spotykają się z brakiem uznania (nie są honorowane)[62].

Kwestie medyczneEdytuj
 • Odwiedziny partnera lub partnerki w szpitalu i informacja o stanie jego zdrowia
  Na mocy artykułu 31 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza z 1996 r. lekarz udziela informacji o stanie zdrowia chorego innym osobom tylko za zgodą pacjenta[63].
 • Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
  Artykuł 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 r. przewiduje, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta[64].
 • Upoważnienie do decydowania w razie choroby partnera
  Wyłącznie chory może podejmować decyzje dotyczące jego diagnostyki i leczenia[65].
UbezpieczenieEdytuj
 • Ochrona w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym
  Partner lub partnerka, zawierając umowę ubezpieczenia NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków – art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego), może wskazać drugiego partnera jako osobę, której zakład ubezpieczeń w razie jego śmierci wypłaci odszkodowanie.
 /  Jeśli partner lub partnerka poniósł/a śmierć w wypadku samochodowym, za który odpowiada posiadacz samochodu, sąd może drugiemu partnerowi przyznać rentę, jeżeli zmarły stale i dobrowolnie dostarczał mu środków utrzymania (art. 446 § 3 kc).
 • Ubezpieczenie zdrowotne partnera
  W związku osób tej samej płci, w przeciwieństwie do małżeństw osób różnej płci, nie jest możliwe ubezpieczenie zdrowotne partnera przez partnera. Nie można uposażyć partnera/partnerki na wypadek śmierci. Trudności występują także przy innych rodzajach ubezpieczeń[66].
FinanseEdytuj
 • Wspólne rozliczenie podatkowe
  Brak dla par osób tej samej płci[62][67].
 • Dziedziczenie
 /  W testamencie można rozrządzić majątkiem na rzecz każdej osoby. Dziedziczenie testamentowe wyprzedza dziedziczenie ustawowe, gdzie dziedziczy małżonek i najbliżsi krewni. Partnerzy powinni sporządzić testamenty pisemne lub za dodatkową opłatą notarialne. Niemniej w polskim prawie spadkowym istnieje zachowek, który pomimo dziedziczenia testamentowego zobowiązuje do pewnej korzyści pieniężnej ze spadku dla dzieci, wnuków, małżonka i rodziców spadkodawcy. Oznacza to, że życiowy partner spadkodawcy może być na wniosek uprawnionych do zachowku zobowiązany do zapłacenia od 1/2 do 2/3 wartości spadku po partnerze. Małżonek przy dziedziczeniu ustawowym, obojętnie ilu jest innych spadkobierców, zawsze otrzymuje co najmniej 1/4 majątku spadkowego, przy czym należy pamiętać, iż z tytułu majątkowej wspólności małżeńskiej jest współwłaścicielem w 1/2 przedmiotów stanowiących w chwili otwarcia spadku majątek wspólny.
Spadkobiercę spoza kręgu rodzinnego (w świetle polskiego prawa partner tej samej płci jest osobą obcą) obciąża także najwyższa stawka podatku od spadków. Problemem w przypadku par homoseksualnych jest też fakt, iż w Polsce istnieje niska świadomość prawna (wiele osób nie myśli o testamencie) oraz fakt, że śmierć bywa nieprzewidywalna. Co więcej, nawet pisemny testament może zostać skutecznie podważony przez rodzinę[67].
 • Odbiór wynagrodzenia za pracę partnera
  Związki homoseksualne nie są uznawane i w celu odbioru wynagrodzenia za pracę i innych dochodów partnera należy sporządzić odpowiednie pełnomocnictwo u notariusza, które należy przekazać pracodawcy.
 • Kupno mieszkania czy innych przedmiotów albo dokonywania darowizny
  Możliwe, jednak z problemami praktycznymi. Partner może dokonywać wszelkich czynności prawnych na rzecz drugiego partnera (np. darowizny), jednak wszelkich czynności mogą również dokonywać wspólnie (np. wspólnie nabyć mieszkanie, wspólnie kupić samochód, wspólnie zdobyć użytkowanie wieczyste gruntu itp.). Jest to jednak problematyczne przy okazji każdego zakupu: roweru, telewizora czy pralki itd. Gdy rozstaje się małżeństwo, majątek dzieli się na połowę. W przypadku związków osób homoseksualnych (jako nieformalnych) przy każdej rzeczy trzeba dowodzić, kto ją zakupił[67].
SądownictwoEdytuj
 • Postępowanie cywilne, karne, administracyjne oraz administracyjno-sądowe
 /  W postępowaniu cywilnym można udzielić pełnomocnictwa osobie spośród najbliższej rodziny (w tym małżonkowi), ale już nie partnerowi lub partnerce, chyba że wykonuje zawód radcy prawnego lub adwokata albo pozostaje w stałym stosunku zlecenia.
  W postępowaniu administracyjnym pełnomocnikiem strony może być każdy, także partner niebędący małżonkiem.
 • Ochrona w procesie karnym
 /  Artykuł 185 Kodeksu postępowania karnego pozwala sądowi zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, a więc gdy między świadkiem a oskarżonym zachodzi więź emocjonalna lub uczuciowa. Może to teoretycznie dotyczyć także par homoseksualnych, lecz praktycznie za każdym razem decyduje o tym sąd[62][67].
Uznanie związkuEdytuj
 • Uznanie konkubinatów osób tej samej płci
 /  W bardzo nielicznych sytuacjach[68][69][70][71][72][73].
 • Uznanie związków partnerskich osób tej samej płci (z limitowanymi prawami)
  Brak dla par osób tej samej płci.
 • Uznanie związków partnerskich osób tej samej płci (o prawach podobnych do małżeństwa)
  Brak dla par osób tej samej płci.
 • Uznanie małżeństw osób tej samej płci
  Brak.
 • Uznawanie małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą
  Nie[62].
 
Równość w kwestii imigracji (łączenie rodzin).

     Uznanie par homoseksualnych w urzędach imigracyjnych

     Brak uznania lub brak danych

 • Prawo do łączenia rodzin, jeśli partner jest polskim obywatelem, rezydentem, uchodźcą lub azylantem
 /  Niejasne. Polska nie uznaje związków par tej samej płci w kwestii imigracji przez uznanie małżeństwa, związku partnerskiego lub konkubinatu osób homoseksualnych. Związki, w których jeden z partnerów nie jest obywatelem Unii Europejskiej mogą napotykać na kłopoty z zalegalizowaniem pobytu partnera, mimo że pozostaje w związku z polskim obywatelem. Pisarka Izabela Filipiak otrzymała jednak przy ubieganiu się o kartę pobytu swojej amerykańskiej partnerce powołała się na orzecznictwo Trybunału w Strasburgu[67][74].
 • Uznanie związków partnerskich osób tej samej płci (z limitowanymi prawami)
 /  Niejasny zapis.
 • Uznanie związków zawartych poza granicami kraju
  Brak. Polskie prawo nie uznaje formalnych związków osób tej samej płci (związków partnerskich i rejestrowanych konkubinatów) zawartych poza granicami kraju. Małżonkowie lub partnerzy są traktowani jako osoby obce[62].
BankowośćEdytuj
 • Wspólny rachunek bankowy
 /  Prawo bankowe z 1997 r. pozwala na prowadzenie rachunku oszczędnościowego dla kilku osób (tzw. rachunek wspólny), przy czym każda z nich korzysta z uprawnień posiadacza rachunku w granicach określonych w umowie. Niektóre banki oferują otwarcie wspólnego konta bankowego dla osób niepozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa. Jeśli natomiast jeden partner lub partnerka emocjonalna posiada rachunek bankowy, może udzielić partnerowi lub partnerce pisemnego pełnomocnictwa do dysponowania kontem.
 • Zaciąganie kredytu
 /  Pary homoseksualne mają problemy z zaciąganiem kredytu hipotecznego, gdyż banki odmawiają traktowania majątku i zarobków osób niebędących w związku małżeńskim jako podstawy do wyliczenia wspólnej zdolności kredytowej[75]
Problemy z bankami zgłaszało 12 proc. respondentów w badaniu, które przeprowadziła PAN. Pary homoseksualne zgłaszają jednak zastrzeżenie, że spotykają się z odmową banków, w zależności od miejscowości i od panującej tam mentalności i dobrej woli urzędniczej[75].
Pomoc społecznaEdytuj
 • Prawo do renty bądź emerytury rodzinnej po zmarłym partnerze
  Brak dla par osób tej samej płci[67].
 • Prawo do korzyści z pracowniczego funduszu socjalnego
  Brak dla par osób tej samej płci.
 • Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad partnerem
  Brak dla par osób tej samej płci.
Inne kwestieEdytuj
 • Odbiór korespondencji partnera
 /  Kwestie odbioru poczty reguluje Prawo pocztowe. Związki homoseksualne nie są uznawane, jednak w celu odbioru korespondencji można upoważnić każdą osobę poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie pocztowym (plus opłaty). Pełnomocnictwo takie należy okazywać za każdym razem, chcąc odebrać przesyłkę partnera. Pełnomocnictwo nie powinno być wymagane w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w razie nieobecności adresata wystarcza odbiór pisma urzędowego przez dorosłego domownika[76].
W badaniu przeprowadzony przez PAN, 17% osób wskazało na trudności z uzyskaniem dostępu do korespondencji. Autorki zwracają uwagę na to, że związki homoseksualne muszą wcześniej uzyskać płatne zaświadczenie, których nie muszą mieć małżeństwa heteroseksualne, by móc odbierać korespondencję partnera[77].
 • Prawo do pochowania zwłok
 /  Brak dla par osób tej samej płci. Wydanie następuje tylko wówczas, gdy nikt z rodziny nie rości sobie do tego prawa. Praktyka wygląda tak, że szpitale najczęściej odmawiają partnerom wydania zwłok i ostatecznie mogą zostać one przekazane gminie, jeśli brak jest krewnych[62][67].
 • Wstąpienie w stosunek najmu lokalu niewłasnościowego
 /  Po śmierci partnera w niektórych przypadkach stwierdzono, iż wśród osób uprawnionych do przejęcia umowy najmu jest „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”[78], ale sądy zazwyczaj orzekają, że dotyczy to tylko osób heteroseksualnych. Decyzję można zaskarżyć w długotrwałym procesie. Jedną z takich spraw Polska przegrała w Strasburgu (Kozak przeciwko Polsce)[67].

Symboliczne uznanieEdytuj

W 2004 r. władze miasta w Warszawie uznały w Zarządzie Transportu Miejskiego konkubinaty, w tym par jednopłciowych, przyznając pracownikom, jak i ich partnerom, prawo do korzystania z darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. To pierwszy przypadek uznania praw par homoseksualnych w Polsce[79].

W 2007 roku Chorzowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął precedensową decyzję usankcjonowania prawa do pomocy społecznej pary homoseksualnej[80][81].

Projekty ustawEdytuj

KonkubinatyEdytuj

W 2002 r. posłanka SLD Joanna Sosnowska zaproponowała ustawę o konkubinatach która umożliwiałaby konkubinatom osób tej samej lub różnej płci wspólne opodatkowywanie, zaciąganie kredytów, kupno mieszkania i opiekę w razie pobytu w szpitalu[82].

Związki partnerskieEdytuj

Pod koniec 2003 r. senator Maria Szyszkowska (SLD), zaproponowała projekt regulujący kwestię związków partnerskich dla par tej samej płci, podobny do francuskiej ustawy „PACS”. Projekt został wniesiony przez grupę senatorów 10 grudnia 2003 r. (druk 548[83]) i niemal od razu został skierowany przez Marszałka Senatu do prac w Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, które na wspólnych posiedzeniach 10 lutego oraz 29 lipca 2004 r. przeprowadziły pierwsze czytanie projektu, wprowadziły poprawki i przygotowały własne sprawozdanie, wnosząc o przyjęcie przez Senat projektu ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci[84].

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Senatu zostały złożone wnioski o charakterze legislacyjnym, dlatego projekt trafił ponownie do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, które na wspólnym posiedzeniu 18 listopada 2004 r. przyjęły część z nich oraz wniosły o przyjęciu przez Senat projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia projektu ustawy do Sejmu[85].

Trzecie czytanie odbyło się na posiedzeniu 3 grudnia 2004 r. Projekt został przyjęty 38 głosami za, przy 23 przeciw i 15 wstrzymujących się. Projekt ustawy przekazano do Sejmu w dniu 22 grudnia 2004 r., niestety Włodzimierz Cimoszewicz, ówczesny Marszałek Sejmu nie skierował go do dalszych prac.

W 2005 r. grupa senatorów i senatorek próbowała wycofać przekazany już do Sejmu projekt, składając projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z 3 grudnia 2004 r.[86] Swój projekt uzasadniali koniecznością oddania hołdu zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi II, jednak Senat odrzucił ich propozycję na 82. posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r.

 • projekt SLD z 2011 r.

W maju 2011 r. projekt ustawy o umowie związku partnerskiego złożyła w Sejmie grupa posłów i posłanek SLD (druk 4418[87]). Projekt ten został opracowany we współpracy z tzw. Grupą Inicjatywną (grupa aktywistów i aktywistek LGBT). Zakładał on m.in. możliwość zawierania „umowy związku partnerskiego”. W umowie tej „dwie osoby fizyczne, pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu” określały „swoje wzajemne zobowiązania o charakterze majątkowym lub osobistym, w celu organizacji wspólnego życia”. Projekt nie precyzował, czy chodzi tu o osoby jednej czy różnych płci. Związek partnerski miał być zawierany w formie pisemnej w obecności notariusza, a następne zgłaszany kierownikowi urzędu stanu cywilnego. O jego wygaśnięciu miała decydować śmierć jednego z partnerów lub złożenie wspólnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o zawarciu związku. Gdyby na zakończenie związku zdecydowała się tylko jedna ze stron, wówczas umowa w sprawie jego zawarcia miała tracić ważność po upływie 6 miesięcy od daty złożenia przez nią takiego oświadczenia.

Zgodnie z projektem Sojuszu, osoby pozostające w związku partnerskim miały zagwarantowaną m.in. możliwość posiadania wspólnoty majątkowej, wspólnego opodatkowania i odmowy zeznań przeciwko partnerowi. Przysługiwało im też prawo do pochowania zmarłego partnera i dziedziczenia w pierwszej kolejności majątku po nim, a także starania się o rentę po zmarłym. Partner miał również, w razie śmierci drugiego z partnerów, możliwość starania się o prawo do przejęcia po nim umowy najmu mieszkania.

Projekt został skierowany 12 lipca 2011 r. do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu komisji 27 lipca 2011 r., na którym skierowano projekt do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej (za wnioskiem opowiedziało się 29 osób, przeciwnych było 10 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu)[88]. Niestety wkrótce skończyła się kadencja Sejmu i projekt nie był dalej procedowany.

W 2012 r. przygotowano trzy projekty ustaw o związkach partnerskich. Dwa z nich to wspólne projekty złożone przez grupę posłów i posłanek Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a których sprawozdawcą był ówczesny poseł Robert Biedroń. Trzeci projekt to projekt grupy posłów i posłanek Platformy Obywatelskiej, przygotowany przez posła Artura Dunina.

Prace nad wspólnym projektem Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej rozpoczęły się na samym początku kadencji, jesienią 2011 r. Do prac tych zostały zaproszone organizację reprezentujące społeczność LGBT, m.in. Miłość Nie Wyklucza. Na skutek różnic w podejściu do kształtu projektu zdecydowano się na złożenie dwóch projektów ustaw, a de facto do dwóch pakietów ustaw, ponieważ każdy z nich składał się z ustawy głównej (ustawa o związkach partnerskich) oraz ustawy wprowadzającej (ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich).

Pierwszy z pakietów został złożony 16 lutego 2012 r. (druki 552[89] i 553[90]), a drugi pakiet 22 maja 2012 r. (druki 554[91] i 555[92]). Wkrótce potem, 29 sierpnia 2012 r., swój projekt ustawy o umowie związku partnerskiego przedstawił Artur Dunin (druk 825[93]).

Do głosowania nad tymi projektami doszło dopiero w styczniu 2013 r. Po wielomiesięcznej debacie publicznej i naciskach na ówczesną Marszałek Sejmu – Ewę Kopacz. Na 32. Posiedzeniu Sejmu 25 stycznia 2013 r. wszystkie trzy projekty zostały odrzucone w pierwszym czytaniu (głosowania nr 45[94], 46[95], 47[96], 48[97] i 49[98])

Kilka dni później, 29 stycznia 2013 r., Sojusz Lewicy Demokratycznej ponownie złożył jeden z projektów (druki: 2381[99] i 2382[100]). A Ruch Palikota zrobił to samo 1 lipca 2013 r. (druki 2383[101] i 2384[102]). Projekty te skierowano 13 maja 2014 r. do pierwszego czytania, jednak nigdy się ono nie odbyło.

Posłowie Twojego Ruchu (wcześniej Ruch Palikota) próbowali doprowadzić do pierwszego czytania swojego projektu 17 grudnia 2014 r., składając wniosek o uzupełnienie porządku dziennego 83. posiedzenia Sejmu, jednak wniosek ten przepadł (głosowanie nr 6[103]).

Natomiast 26 maja 2015 r. podjęto próbę o doprowadzenie do pierwszego czytania projektu SLD, poprzez uzupełnienie porządku dziennego 93. posiedzenia, ale wniosek ten także przepadł (głosowanie nr 1[104]).

W sierpniu 2015 r. posłowie Twojego Ruchu raz jeszcze podjęli próbę doprowadzenia do pierwszego czytania swojego projektu, ale ponownie odrzucono ich wniosek o uzupełnienie porządku dziennego (głosowanie nr 1 na 98. posiedzeniu[105]).

Wobec zakończenia kadencji Sejmu, prace nad tymi projektami zostały zarzucone zgodnie z zasadą dyskontynuacji.

W kwietniu 2018 r. projekt ustawy o związku partnerskim złożyła w Sejmie grupa posłów i posłanek Nowoczesnej[106][107]. Projekt ten został opracowany we współpracy z aktywistami i aktywistkami LGBT. W założeniach był zbliżony do wcześniejszych projektów Ruchu Palikota i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale przewidywał m.in. możliwość adopcji dziecka partnera/partnerki. Składał się z ustawy głównej (ustawa o związku partnerskim) oraz ustawy wprowadzającej (ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o związku partnerskim).

Procesy sądowe na rzecz uznaniaEdytuj

Ustanawianie małżeństw osób tej samej płci w PolsceEdytuj

W listopadzie 2015 r. działalność zaczęła Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej mająca na celu uznanie związków osób tej samej płci w formie małżeństw lub związków partnerskich[108].

Do grona prawników i prawniczek wchodzących w skład Koalicji należą przedstawiciele organizacji pozarządowych: Paweł Knut (Kampania Przeciw Homofobii), Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz Krzysztof Śmiszek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), wspierani przez prawników i prawniczki praktykujący w kancelariach prawnych: r.pr. Marcin Górski (Tataj Górski Adwokaci), Krystian Legierski, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Paweł Osik, adw. Mikołaj Pietrzak i r. pr. Ewa Ryczko (cała czwórka z kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy) oraz r. pr. Marcina Wojciechowskiego. Projekt koordynuje Miłość Nie Wyklucza i Kampania Przeciw Homofobii[109].

Założeniem działań litygacyjnych było podjęcie próby zawarcia małżeństwa w Polsce przez pięć par jednopłciowych, przy założeniu, że polskie prawo przewiduje taką możliwość jedynie w przypadku par różnopłciowych (kobieta + mężczyzna). W tym celu poszczególne pary złożyły w Urzędach Stanu Cywilnego dokumenty potwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa. Po odmowie przyjęcia tych dokumentów złożone zostały odwołania do sądu. Założeniem były także negatywne wyroki polskich sądów, co umożliwiło wniesienie pięciu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeśli Trybunał przyzna rację skarżącym, jego orzeczenie zobowiąże Polskę do uchwalenia prawa umożliwiającego formalizowanie związków par osób tej samej płci[110].

Uznanie małżeństw osób tej samej płci zawarte poza PolskąEdytuj

W 2015 Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku odmówił uznania małżeństwa zawartego w E. w nieokreślonym kraju[111]. W 2018 Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) odmówił uznania w Polsce ich małżeństwa[112].

W 2017 WSA w Warszawie odmówił uznania małżeństwa zawartego w Wielkiej Brytanii. Skarżąca strona wyraziła gotowość na kontynuację postępowanie włącznie z ETPCz[113][114].

PotomstwoEdytuj

 • Adopcja dzieci
Adopcja przez pary jednopłciowe
  Nie[18].
Adopcja pasierba (dziecka biologicznego lub adopcyjnego) przez partnera rodzica
  Brak możliwości[18].
Automatyczne uznanie partnera jako rodzica
  Brak.
 • Dostęp do zapłodnienia in vitro (IVF) dla par lesbijek
  Brak.
 • Alimenty
  Brak dla par osób tej samej płci[62].

Odmawianie obywatelstwa polskiegoEdytuj

Organy państwa polskiego również mają historię odmawiania obywatelstwa dzieciom par osób tej samej płci m.in.:

  bliźniakom urodzonym w USA, będącym biologicznymi dziećmi obywatela Polski[115]
  dziecko obywatelki Polski i obywatelki Wielkiej Brytanii (matką biologiczną jest Brytyjka), choć Wielka Brytania uznaje obydwie za matki[116]
  czterem dziewczynkom urodzonym w USA, wychowywanym przez obywatela polskiego i jego męża[116][117]

Uznanie pary homoseksualnej jako rodzicówEdytuj

 /  Sytuacja niejasna. W 2018 nastąpiła zmiana od konsekwentnego odmawiania parom homoseksualnym uznania ich jako rodziców. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu unieważnił decyzję urzędu stanu cywilnego i wojewody, którzy odmówili parze lesbijek transkrypcji brytyjskiego aktu urodzenia ich dziecka. Zdaniem sądu odmawianie obligatoryjnej transkrypcji skutkuje sytuacją, w której obywatel nie ma dostępu do polskiego systemu oświaty, opieki zdrowotnej, jak i możliwości podróżowania do innych krajów, naruszając podstawowe prawa obywatela. Sąd wyjaśnił, że przepisy nie przeszkadzają w transkrypcji aktu urodzenia. Nie jest nim też formularz. Mogłoby to nastąpić w ten sposób, że w rubryce „dane rodziców” zostałyby wpisane dane matki, a rubryka „ojciec” pozostałaby pusta. Odnosząc się do transkrypcji, zaznaczył, że należy zaakceptować to, że transkrypcje praktycznie nigdy nie są idealnymi odzwierciedleniami zagranicznych aktów cywilnych[118][119]. W czerwcu 2018 NSA oddalił jednak skargę w sprawie transkrypcji aktu urodzenia dziecka lesbijek[120].

Osoby transseksualneEdytuj

 
Prawa dotyczące zmiany prawnej płci.

     Prawne uznawanie zmiany płci

     Brak uznania zmiany płci

     Niejasne lub brak danych

Osoby transpłciowe narażone są na przemoc motywowaną uprzedzeniami w największym stopniu spośród ogółu osób LGBTQ żyjących w Polsce. Stanowią również grupę najbardziej narażoną na przemoc fizyczną oraz seksualną, których doświadczenie wiąże się z istotnie wyższym ryzykiem występowania ideacji oraz prób samobójczych. W Polsce ustalenie płci metrykalnej odbywa się w ramach procesowego postępowania sądowego trwającego od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Czas ten, jest często czasem straconym w szeroko rozumianym rozwoju jednostki, a rozbieżność pomiędzy ekspresją płciową osoby, a płcią oznaczoną w dokumentach utrudnia funkcjonowanie w obrębie instytucji oświatowych, w pracy czy przestrzeni publicznej. Procedura ustalenia płci metrykalnej polega obecnie na złożeniu pozwu wobec własnych rodziców, o błędne określenie płci po urodzeniu. Rodzi to komplikacje wynikające z faktu, że obydwoje rodzice, bądź jeden rodzic może nie wyrazić zgody, aby ich pełnoletnie dziecko zmieniło oznaczenie płci metrykalnej i tym samym wydłużyć przebieg procesu sądowego. Postępowanie wydłuża się również wtedy, gdy oboje lub jeden z rodziców nie są dostępni, co związane jest z koniecznością ustanowienia kuratora sądowego[121].

W Polsce w 2011 popełniono jedno morderstwo na tle transfobii[122].

Do aspektów dotyczących osób transseksualnych wliczają się:

 • Prawo do zmiany płci
  Tak[123], z potencjalnymi problemami praktycznymi.
Prawo do zmiany płci nie jest jednak jasno uregulowane. Po operacji zmiany płci, matka lub ojciec, który zmienia płeć, staje się rodzicem dla swoich dzieci, z powodu problemów wynikających z kodeksu rodzinnego. W niektórych wyrokach o zmianie płci zwracano uwagę na to, by orientacja powoda była heteroseksualna lub wizerunek płciowy dostatecznie wiarygodny. Proces wymaga pozwania rodziców, co prowadzi do konfliktów rodzinnych i przeciągania procesu[124]. Tryb też jest przedłużany ponad miarę[125].
 • Możliwość administracyjna zmiany płci
 /  Możliwe w niektórych przypadkach, jednak z przeszkodami[123]. W praktyce jednak zidentyfikowano następujące problemy, spośród które niektóre są przeszkodą dla zmiany płci[125]:
-brak refundacji chirurgicznych procedur leczących transseksualizm (np. operacje na genitaliach, operacje feminizujące twarzy)
-brak w całym polskim systemie zdrowia procedur chirurgicznej zmiany płci genitalnej transmężczyzn (osób stających się mężczyznami)
-traktowanie przez system społecznej ochrony zdrowia operacyjnych procedur leczących transseksualizm jako estetycznych operacji plastycznych
-brak zniżki na leki hormonalne dla osób transseksualnych w trakcie terapii, podczas gdy zniżka na te leki jest stosowana wobec innych grup pacjentów
-niedostateczna wiedza większości lekarzy i pracowników służby zdrowia na temat transpłciowości skutkująca dyskryminacją i niewłaściwym traktowaniem osób transpłciowych w systemie służbie zdrowia
-prowadzenie kuracji hormonalnej przez psychiatrów i seksuologów bez posiadania dostatecznej wiedzy endykryologicznej.
 • Prawo do zmiany imienia i nazwiska
  Tak[123].
 • Prawo do zmiany płci bez operacji zmiany płci
  Tak[123][126].
 • Brak wymogu przymusowemu poddaniu się interwencji medycznej
  Istnieje wymóg przymusowemu poddaniu się interwencji medycznej[123].
 • Brak wymogu przymusowemu poddaniu się interwencji chirurgicznej
  Istnieje wymóg przymusowemu poddaniu się interwencji medycznej[123].
 • Brak przymusu poddania się sterylizacji
  Brak przymusu sterylizacji[127].
 • Brak wymogu rozwodu z partnerem
  By zmienić płeć, konieczny jest rozwód[123], nawet wbrew woli małżonków[125].
 • Brak wymogu dostarczenia diagnozy lub opinii psychologicznej o zaburzeniu tożsamości płciowej
  Istnieje wymóg dostarczania diagnozy lub opinii[123].
Sama diagnoza odbywa się też czasami w formie szantażu i wymuszenia: żądania zaświadczenia o operacjach chirurgicznych, przedłużania procedur, wymuszania wysokich stawek za leczenie[125].
  Lekarze mogą podejmować interwencję bez zgody[123].
 • Prawo traktujące zbrodnię nienawiści
  Brak[127].
 • Ochrona przed mową nienawiści
  Brak[125].
 • Zaangażowanie w poruszanie kwestii nienawiści
  Brak[127].
  Brak[125].
 • Konwencja o wzajemnym uznawaniu decyzji o zmianie płci
  Konwencja (ang. Convention on the recognition of decisions recording a sex reassignment, fr. Convention relative à la reconnaissance des décisions constatant un changement de sexe)[128], której celem jest wzajemne uznawanie decyzji o zmianie płci przez jej sygnatariuszy, nie została przez Polskę podpisana, ani ratyfikowana[129].
 • Prawo do azylu na podstawie tożsamości płciowej
  Brak[127].
 • Wsparcie azylantów w kraju
  Brak[127].
 • Możliwość poślubienia osoby tej samej płci
  Tak[127].
 • Ochrona przed dyskryminacją
  Zapis w konstytucji – Zgodnie z art. 32 ust. 2 konstytucji RP: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
  Prawo specyficznie zabraniające dyskryminacji osób transseksualnych w zatrudnieniu – brak[127].
  Prawo przeciw dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług – brak[127].
  Prawo przeciw dyskryminacji w innych sferach życia – brak[127].
  Kompetencja Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii ochrony – brak[127].
  Plan dotyczący zniwelowania dyskryminacji – istnieje[127].
  Ochrona ekspresji płciowej – brak[127].

Przemoc wobec osób LGBTEdytuj

Stan ogólnyEdytuj

Raport KPHEdytuj

Opublikowany w 2016 r. raport o Polsce na temat homofobicznych i transfobicznych przestępstwach z nienawiści zwraca uwagę na to, że:

 • średnio 3 na 10 osób LGBT doświadczyło przemocy fizycznej i/lub psychicznej w ciągu ostatnich pięciu lat,
 • 37,6 proc. gejów i 33,3 proc. mężczyzn biseksualnych doświadczyło przemocy,
 • przemocy doświadczyło też 24,9 proc. lesbijek, 22,9 proc. osób queer, aseksualnych i interpłciowych, 15,7 proc. kobiet biseksualnych,
 • najczęściej przemocy doświadczają osoby transpłciowe – aż połowa z nich,
 • osoby LGBT najczęściej doświadczają takich form przemocy, jak atak fizyczny (27,2 proc.), groźby przemocy fizycznej (19,7 proc.) i wyzwiska (18,2 proc.),
 • mężczyźni stanowią 66,5 proc. sprawców przemocy motywowanej homofobią,
 • do aktów przemocy wobec osób LGBT najczęściej dochodzi w przestrzeni publicznej (33,5 proc.), w szkołach i uczelniach (26 proc.) i domu (9 proc.),
 • tylko 8,2 proc. osób, które doświadczyły przemocy fizycznej, zgłosiły ten fakt na policję,
 • co 5. osoba LGBT doświadczyła homofobii lub transfobii w kontakcie z policją, 57,1 proc. było zniechęcanych przez policję do zgłaszania przestępstw motywowanych nienawiścią[130], jednak pomimo zniechęcania zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przyjęto w większości przypadków (81%)[131].

Przemoc wobec dzieci homoseksualnychEdytuj

Według raportu Przemoc motywowana homofobią[132], przemoc psychiczna wobec osób nieheteroseksualnych w szkole najczęściej występuje pod postacią przemocy słownej, głównie zaczepek słownych, ubliżania i poniżania. Do większości z nich dochodzi właśnie w szkołach (23,7%). W tych samych badaniach zaprezentowano dane, które informują, iż sprawcami przemocy werbalnej są najczęściej znajomi ze szkoły bądź uczelni (42,2%). Dodatkowo około 3,5% sprawców przemocy werbalnej stanowią nauczyciele[132].

Według tego samego raportu, przemoc fizyczna powodowana homofobią najczęściej przejawia się w formie szarpania, kopania, uderzania. W 46% sprawcami są osoby ze szkoły bądź uczelni poszkodowanego, w 19,8% miejscem zdarzenia jest szkoła. Pobicia w 29% dokonują znajomi ze szkoły, 24% wszystkich ataków powodowanych homofobią ma miejsce w szkołach[132].

Fundacja Lambda podejmuje działania mające na celu zaadresowanie problemu homofobii w szkołach[133].

Sytuacja politycznaEdytuj

Stanowiska partii politycznychEdytuj

Partie określające się jako lewicowe, centrolewicowe lub liberalne takie jak m.in.: Nowoczesna, Partia Razem, Twój Ruch (dawniej Ruch Palikota), Partia Zieloni, SLD, UP, UED (dawniej Partia Demokratyczna) deklarują w różnym stopniu poparcie dla postulatów środowisk osób LGBT odnośnie zrównania ich statusu z parami heteroseksualnymi, a niektóre z nich zawarły to w swoim programie. Partie odwołujące się do poglądów narodowo-konserwatywnych, chrześcijańsko-demokratycznych lub konserwatywno-liberalnych, lub liberalnych takie jak PO, PiS, UPR czy LPR są w części[134] lub większości przeciwne legalizacji małżeństwa lub innej formy związków homoseksualnych.

Pozycje partii politycznych wobec wybranych postulatów równouprawnienia osób LGBT
Postulat Partia polityczna
PiS PO Kukiz’15 PSL SLD Nowoczesna Wolność Wiosna Razem
Małżeństwo osób tej samej płci  [135]  [136]  [137]
Rejestrowane związki partnerskie  [138]  [139]  [137]

Poparcie dla równouprawnieniaEdytuj

Ogół społeczeństwaEdytuj

W latach 2003–2013 wzrosła akceptacja dla praw osób homoseksualnych, jednak zwiększył się też podział pomiędzy ich zwolennikami a przeciwnikami, którzy są statystycznie rzecz biorąc od nich starsi. Małżeństwa homoseksualne gotowych jest akceptować 22% ludzi, którzy ukończyli studia wyższe, i 9% osób z wykształceniem podstawowym[140].

Poparcie praw LGBT 2001[141]
CBOS
2002[142]
CBOS
2003[143]
CBOS
2005[144]
CBOS
2008[145]
CBOS
2010[146]
CBOS
III 2011³[147]
TNS OBOP
VI 2011[148]
CBOS
VI 2012[149]
CEAPP
II 2013[148]
CBOS
III 2013[150]
OBOP
VI 2013[151]
Homo Homini
VI 2017[152]
IPSOS
VI 2019 link

IPSOS

TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE
związki partnerskie 15%1 76%1 34% 56% 46%2 44%2 41% 48% 45% 47% 54% 41% 25% 65% 23% 65% 33% 60% 47% 53% 55% 39% 52% 43% 56% 38%
małżeństwa 24% 69% 22% 72% 18% 76% 16% 78% 27% 68% 27% 69% 38% 57% 41% 54%
prawa do adopcji 8% 84% 8% 84% 6% 90% 6% 90% 6% 89% 7% 90% 14% 84% 16% 80% 18% 77%

1 – pytano o konkubinat
2 – pytano o „niemałżeńskie związki homoseksualne”
3 – sondaż przeprowadzono na grupie 500 osób

Według statystyk, Polacy są w większości przeciwni legalizacji małżeństw osób tej samej płci, jak i adopcji dzieci przez pary tej samej płci. Według sondażu CBOS-u z 2008 roku, 41% społeczeństwa popiera wprowadzenie w prawie związków partnerskich[153]. Jednocześnie CBOS zauważa, iż:

na opinie w tej sprawie silny wpływ mają: wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania respondentów. Największą akceptację wyrażają ludzie młodzi, dobrze wykształceni, z największych miast. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni zgadzają się na prawne uznanie takich związków. Na zróżnicowanie opinii dotyczących tej kwestii mają wpływ też praktyki religijne: respondenci uczestniczący w nich przynajmniej raz w tygodniu w większości są przeciwni nadawaniu mocy prawnej takim związkom, natomiast badani biorący udział w nabożeństwach sporadycznie lub niepraktykujący w większości wyrażają akceptację (...). Osobista znajomość geja lub lesbijki ma silny związek z opiniami o legalizacji związków homoseksualistów. Osoby, które zetknęły się z nimi bezpośrednio, zdecydowanie częściej niż pozostałe sądzą, że pary homoseksualne powinny mieć prawo zawierania legalnych związków (zarówno partnerskich, jak i małżeńskich)[154].
Poparcie Polaków wobec Za Przeciw
„konkubinatów dwóch osób jednej płci żyjących wspólnie w związku intymnym” (CBOS, III 2002[155]) 15% 60%
związków partnerskich par homoseksualnych (CBOS, XII 2003[156]) 34% 58%
„niemałżeńskich związków homoseksualnych” (CBOS, VII 2005[157]) 46% 44%
małżeństw homoseksualnych (CBOS, VII 2005[157]) 22% 72%
adopcji dzieci przez pary homoseksualne (CBOS, VII 2005[157]) 6% 90%
„związki niebędące małżeństwem” (CBOS, V 2008[158]) 41% 48%
małżeństw homoseksualnych (CBOS, V 2008[158]) 18% 76%
adopcji dzieci przez pary homoseksualne (CBOS, V 2008[158]) 6% 90%
małżeństw homoseksualnych (GfK Polonia, III 2010[159]) 16% 80%
adopcji dzieci przez pary homoseksualne (GfK Polonia, III 2010[159]) 5% 93%
zawierania związków partnerskich przez pary homoseksualne (CBOS, IV 2010[160]) 45% 47%
zawierania związków partnerskich przez pary homoseksualne (CBOS, VI 2011[161]) 29% 63%
zawierania związków partnerskich przez pary homoseksualne (MB SMG/KRC, XI-XII 2011[162]) 23% 64%
adopcji dzieci przez pary homoseksualne (MB SMG/KRC, XI-XII 2011[162]) 16% 73%
zawierania związków partnerskich przez pary homoseksualne (Grupa IQS, VII 2012[163]) 30% 56%
uznania małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą (Grupa IQS, VI 2018[164]) 59% 30%
„Czy uważa Pan(i), że...” CBOS, 2001[165] CBOS, 2005[157] CBOS, 2008[153] CBOS, 2010[160]
„homoseksualizm jest rzeczą normalną” 5% 4% 8% 8%
„homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, ale należy go tolerować” 47% 55% 52% 63%
„homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować” 41% 34% 31% 23%
„trudno powiedzieć” 7% 6% 9% 6%
Akceptacja osoby homoseksualnej w roli (CBOS, VII 2005[157]) Gej Lesbijka
Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć
sąsiada 56% 38% 6% 54% 40% 6%
współpracownika 45% 50% 5% 42% 53% 5%
szefa 41% 53% 6% 42% 53% 5%
posła 37% 57% 6% 38% 56% 6%
nauczyciela 19% 77% 4% 21% 75% 4%
opiekuna do dzieci 11% 86% 3% 14% 83% 3%
księdza 13% 82% 5%
Hipotetyczna reakcja rodziców na wiadomość, że dziecko jest homoseksualistą (CBOS, VII 2005[157]) Ogólnie Z tych, którzy znają osobiście geja lub lesbijkę
Akceptuję homoseksualizm dziecka bez zastrzeżeń 6% 10%
Godzę się z tym, ale z trudem 47% 63%
Nie godzę się z tym i spróbuję to zmienić 38% 18%
Poparcie dla związków partnerskich VI 2012 (sondaż CEAPP)[166] dla par różnej płci dla par tej samej płci
TAK NIE TAK NIE
związki partnerskie 72% 17% 23% 65%
prawo do otrzymania informacji medycznej o partnerze/partnerce 86% 68%
prawa do dziedziczenia 78% 57%
prawa do wspólnego rozliczania się z podatków 75% 55%
prawa do dziedziczenia renty/emerytury po zmarłym/ej partnerze/partnerce 75% 55%
prawo do refundacji in vitro* 58% 20% -
prawa do adopcji 65% 16% -

NaukowcyEdytuj

Według raportu dotyczącego poglądów wśród polskich naukowców w roku 2018, naukowcy przeważająco popierają równouprawnienie osób LGBT:

 • większość naukowców jak i nienaukowców ma pozytywny stosunek wobec legalizacji jednopłciowych związków partnerskich w Polsce (więcej naukowców (75,4%), niż nienaukowców (57,6%) wyraziło swoją aprobatę), przy czym grupą najbardziej pozytywnie nastawioną wobec legalizacji jednopłciowych związków partnerskich byli naukowcy reprezentujący obszar nauk przyrodniczych (91,8%). Najmniej pozytywnie nastawieni byli naukowcy reprezentujący obszar nauk technicznych (56,7%),
 • większość naukowców ma pozytywny stosunek wobec legalizacji małżeństw jednopłciowych w Polsce (66,1%), w porównaniu z 48,9% nienaukowców wyrażających pozytywny stosunek wobec legalizacji małżeństw jednopłciowych w Polsce (43,7% nienaukowców się temu sprzeciwia), przy czym grupą najbardziej pozytywnie nastawioną wobec legalizacji małżeństw jednopłciowych, byli naukowcy reprezentujący obszar nauk przyrodniczych (84,5%), a najmniej pozytywnie nastawieni byli naukowcy reprezentujący obszar nauk technicznych (44,2%)[167].

Media i kulturaEdytuj

TelewizjaEdytuj

W latach 2006–2008 telewizja iTV nadawała program Homofonia, pierwszy w Polsce program TV o tematyce dotyczącej osób LGBT[168].

FilmEdytuj

Problem braku możliwości sformalizowania związków jednopłciowych jest tematem przewodnim pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Artykuł osiemnasty” z 2017 r.[169], w którym wypowiadają się m.in. Maria Szyszkowska, Ewa Łętowska, Monika Płatek, Adam Bodnar, Jacek Kochanowski, Agnieszka Graff, Lew Starowicz, Renata Kim, Eliza Michalik, Tomasz Raczek i Agnieszka Holland.

RadioEdytuj

Pierwszą audycją radiową w Polsce o tematyce dotyczącej osób LGBT był Gejzer w Antyradiu (wtedy stacja nazywała się Radio 94). W 2006 roku radio TOK FM nadawało cotygodniową audycję radiową Lepiej późno niż wcale, poruszające problemy mniejszości seksualnych w Polsce. Od 2009 w serwisie Open.fm działa radio Queer.fm[170].

PrasaEdytuj

Najważniejszym czasopismem jest dwumiesięcznik społeczno-kulturalny Replika (wydawany od 2005 r.). Czasopisma, które zawiesiły działalność to m.in. miesięczniki Inaczej wydawane w latach 1990–2002 oraz Filo wydawane w latach 1986–2001.

Organizacje społeczneEdytuj

W Polsce działają organizacje osób LGBT o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Zajmują się one przede wszystkim niesieniem pomocy dostosowanej pod kątem potrzeb społeczności osób LGBT, np. w zakresie prawnym, psychologicznym[171], rodzinnym[172] i zapewnienia dachu nad głową w sytuacjach kryzysowych[173], ale też walką o równouprawnienie związków par osób tej samej płci i organizacją marszy równości.

Publikacje kulturalneEdytuj

W 2009 wydany został przewodnik kulturalno-historyczny po Warszawie HomoWarszawa, która poprzez próbę zarysowania tęczowej historii Polski w różnych aspektach: polityce, kulturze, życiu społecznym i prywatnym[174].

W 2010 r. wydano album Ars Homo Erotica, towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem. Ars Homo Erotica jest zanurzona w tradycji kultury, ale nawiązuje do aktualnej polityki praw mniejszości[175].

W 2017 r. opublikowano album OUT: LGBTQ Poland, będący jednocześnie zbiorem świadectw Polaków będących osobami LGBT, nawiązując bezpośrednio do sytuacji społeczności[176], jest testamentem dla walki o prawa osób LGBT[177].

Wirtualne MuzeumEdytuj

W 2018 powstało Wirtualne muzeum historii LGBTQIA[178]. Jest ono instytucją przechowywania pamięci i ochrony historii osób LGBT w Polsce. Do kolekcji przedmiotów historycznych znajdujących się w archiwum muzeum zalicza się ponad 1200 stron, na które składają się magazyny, gazety i listy, 10 filmów, około 80 plakatów i zdjęcia, które z zamierzeniem twórców muzeum będą publikowane sukcesywnie co kilka miesięcy[179].

WydarzeniaEdytuj

FestiwaleEdytuj

Osobny artykuł: Festiwale LGBT w Polsce.

Wydarzenia kulturalne osób LGBT są obecne w Polsce od 1996 r., kiedy to zorganizowano po raz pierwszy Noc Walpurgii (festiwal). Do innych festiwalów zaliczają się też imprezy związane z kinem, np. LGBT Film Festival (Warszawa) oraz krakowski Trans*Festiwal[180].

MarszeEdytuj

Pierwszym marszem w Polsce był zorganizowany w 1995 r. miał miejsce Dzień Dumy Gejowskiej[181]. Doroczne marsze przeciwko homofobii i dyskryminacji osób LGBT, organizowane są zwykle w radosnym stylu karnawałowym (Mardi Gras) przez gejów, lesbijki i inne mniejszości, do których dołączają też heteroseksualni sojusznicy osób LGBT. Do tych marszów zaliczają się:

W 2004 i 2005 r. prezydent Warszawy, Lech Kaczyński, zakazywał organizowania Parad Równości, jednak w 2004 roku przed ratuszem odbył się alternatywny Wiec Wolności, a w 2005 roku parada przeszła ulicami stolicy mimo formalnego zakazu, który w 2007 r. uznano za nielegalny, naruszający prawa człowieka[201].

Najliczniejszym marszem tego typu była parada w Warszawie w 2006, który według policji zgromadził 3000 uczestników, a według innych szacunków od kilku do 20 000 osób[202] W 2010 r. Warszawa była gospodarzem Europride (ogólnoeuropejskiego marszu równości). W warszawskie Paradzie w 2016 wzięło udział ok. 35 000 osób, a w 2017 r. od ok. 15 000 (szacunki policji) do ok. 50 0000 osób (wg organizatorów).

WystawyEdytuj

W 2010 r. odbyła się wystawa Ars Homo Erotica, w MNW[203], skupiająca się na polskich zbiorach[204]. Wystawa ta była pierwszą wystawą sztuki homoerotycznej w Polsce, a przy tym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej[205].

Akcje społeczneEdytuj

 
Obchody Dnia Milczenia w 2008 roku w Bydgoszczy.

Do akcji społecznych organizowanych przez społeczność osób LGBT należą m.in.:

 • Dzień Milczenia (ang. Day of Silence, DoS), zapoczątkowany w 2006 r., jest organizowany z udziałem młodzieży szkolnej, uniwersyteckiej oraz nauczycieli jako protest przeciwko homofobii w szkołach. Uczestnicy akcji składają jednodniowe śluby milczenia, symbolicznie wyrażające ciszę, na jaką są skazane osoby LGBT będące ofiarami prześladowania, uprzedzeń i innych form dyskryminacji
 • Coming Out Day (pol. Dzień coming-outu) – obchodzony od 2009 r. upamiętnia marsz w Waszyngtonie, w którym 500 000 uczestników domagało się równouprawnienia osób LGBT
 • Już czas – kampania społeczna na rzecz równości małżeńskiej[206]
 • Lekcja równości – strona przeznaczona dla nauczycieli, którzy w trosce o młodzież, którą uczą, chcą się dowiedzieć więcej o zjawisku przemocy homofobicznej w szkole[207]
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią – święto obchodzone corocznie 17 maja, połączone z pedagogicznymi akcjami społecznymi
 • Najbliżsi obcy – kampania, w którą zaangażowała się też Telewizja Polska, mająca na celu przybliżenie dnia z życia dwóch młodych lesbijek oraz wyczulenie społeczeństwa na fakt, że w świetle polskiego prawa, osoby homoseksualne żyjące w związkach są wobec siebie obce[208]
 • Ramię w ramię po równość – kampania, w której znani heteroseksualni sojusznicy osób LGBT mieli okazję wyrazić swoje poparcie dla postulatów równouprawnienia osób LGBT[209][210]
 • Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz – kampania skierowana do osób LGBT doświadczających przemocy domowej, ale także do ich rodzin i bliskich, którzy często nieświadomie stają się sprawcami przemocy oraz świadków przemocy[211].

SportEdytuj

W Polsce funkcjonują kluby i drużyny zorganizowane przez osoby LGBT. Należą do nich:

 • Chilli Katowice (klub siatkarski, tenisa i tańca), powstały w 2009[212] i organizujący międzynarodowy turniej ChilliTennisOpen[213][214],
 • Krakowski Klub Sportowy Krakersy (siatkówka i inne sporty)[215]
 • Warszawski Klub Piłki Siatkowej Volup (siatkówka oraz drużyna badmintona)[216]
 • Wrocławski Turniej WrocLove[217]

Osoby LGBT w Polsce organizują też turnieje i inne imprezy sportowe, m.in. piłki nożnej kobiet[218].

Życie religijneEdytuj

Reformowany Kościół KatolickiEdytuj

Kościół Reformowany jest jedynym w Polsce kościołem, w którym osoby homoseksualne mogą zawrzeć małżeństwo. Muszą posiadać sakrament bierzmowania (Kościoła Rzymskokatolickiego lub RKK w Polsce) i przynajmniej od około pół roku uczestniczyć w niedzielnych liturgiach organizowanych przez wspólnotę w którymś z miast, np. w Poznaniu lub Wrocławiu. W swoim nauczaniu, Kościół kieruje się zasadą „Otwarte serca, Otwarte umysły”[219][220].

Wolny Kościół ReformowanyEdytuj

Wspólnota Wolnego Kościoła Reformowanego udziela błogosławieństw parom osób tej samej płci[221][222][223].

JudaizmEdytuj

W Polsce judaizm reformowany już od lat 90. XX wieku oficjalnie wspiera małżeństwa tej samej płci, a konserwatywny ogłosił swe poparcie w 2006 r. Rabini i rabinki nurtów reformowanych i rekonstrukcjonistycznych od wielu lat udzielają religijnych małżeństw pod chupę dla par o tej samej płci, w nurcie konserwatywnym zależy ono od osobistego stanowiska w tej kwestii konkretnego rabina lub rabinki.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Piotr Lewandowski: Grzech sodomii w przestrzeni politycznej, prawnej i społecznej Polski nowożytnej. e-bookowo, 2014. ISBN 978-83-7859-423-9.
 2. Katarzyna Pękacka-Falkowska, Bawarski obojnak z „Efemerydów”, czyli o tajemnicy płci.
 3. Kazimierz Pułaski był kobietą? Sensacyjne wyniki badań szkieletu bohatera Polski i USA. Wprost.pl, 2019-04-04. [dostęp 2019-04-04].
 4. Buried Secrets – Eastern Magazine, archive.fo, 11 grudnia 2018 [dostęp 2019-04-12].
 5. Presentation: The Female Pelvis of Casimir Pulaski: Misidentified Skeleton or Intersex War Hero? (2016 Annual Meeting), aaa.confex.com [dostęp 2019-04-12].
 6. Brigit Katz, Was the Revolutionary War Hero Casimir Pulaski Intersex?, Smithsonian [dostęp 2019-04-14] (ang.).
 7. Sarah Mervosh, Casimir Pulaski, Polish Hero of the Revolutionary War, Was Most Likely Intersex, Researchers Say, „The New York Times”, 7 kwietnia 2019, ISSN 0362-4331 [dostęp 2019-04-14] (ang.).
 8. Ewa Siedlecka: Siedlecka: Generał Pułaski był kobietą? To problem dla antygenderowej krucjaty PiS. oko.press, 2019-04-05. [dostęp 2019-04-20].
 9. GLBTQ: Poland.
 10. Poszukiwani, poszukiwane. Geje i lesbijki a rzeczywistość PRL (dokument konferencyjny UWr).
 11. a b Replika (czasopismo), nr 12, Krzysztof Tomasik, Homoseksualizm w PRL (1), s. 18–20.
 12. Paweł Kurpios, http://www.dk.uni.wroc.pl/texty/prl_02.pdf „Poszukiwani, poszukiwane. Geje i lesbijki a rzeczywistość PRL”.
 13. a b Craig A. Rimmerman: Gay rights, military wrongs: political perspectives on lesbians and gays in the military. New York: Garland Pub., 1996, s. 13. ISBN 0-8153-2086-8.
 14. COUNTING THE LGBT POPULATION: 6% OF EUROPEANS IDENTIFY AS LGBT.
 15. Sytuacja par jednopłciowych i homofobia: ONZ upomina Polskę: Raport dotyczący Polski bardzo krytyczny.
 16. Komitet Praw Człowieka przy ONZ krytykuje Polskę.
 17. Apel o niedyskryminowanie rodziców LGBT „szokujący dla Polaków”: wg Wiadomości TVP.
 18. a b c d e f g h i j k l m n o p q ILGA Europe: ILGA-Europe Rainbow Map (Index) May 2015.
 19. a b c d e f g h i j k ILGA Europe: Rainbow Europe. About..
 20. a b c d "itemid":["001-156265"]} Oliari and Others v. Italy. [dostęp 2017-12-31].
 21. a b c d Państwo ma obowiązek respektować związki jednopłciowe zawarte za granicą – wyrok ETPC. [dostęp 2017-12-31].
 22. Rainbow Europe 2018: Country ranking
 23. Gay Happiness Index.
 24. https://queer.pl/news/201058/rownosc-w-europie-najbardzej-przyjazne-panstwa-i-miasta-w-europie Najbardziej równościowe państwa i miasta.
 25. https://spartacus.gayguide.travel/magazine/spartacus-gay-travel-index-2018/ 1st place for Canada and Sweden.
 26. Honorowe krwiodawstwo mężczyzn homo- i biseksualnych. Fakty i mity.
 27. Internetowy System Aktów Prawnych (Internet System of Legal Acts). Isap.sejm.gov.pl. [dostęp 2012-07-20].
 28. Narodowe Centrum Krwi: Nie będziemy dyskryminować homoseksualistów. Wiadomosci.gazeta.pl. [dostęp 2012-07-20].
 29. ODWAGA – Strona główna
 30. Pomoc2002 | Strona Stowarzyszenia Pomoc 2002, pomoc2002.pl [dostęp 2017-11-27].
 31. Oświadczenie Grupy Odwaga
 32. Pascha – modlitewna grupa wsparcia dla mężczyzn z odczuciami homoseksualnymi
 33. TVN24.pl ""Odwaga" leczy gejów", pod. z dn. 30-08-2007
 34. tezeusz.pl "Nie leczenie, lecz tolerancja", pod. z dn. 07-11-2010
 35. Gazeta Wyborcza "Chłopaki, strzeżcie się Pomocy 2002!", pod. z dn. 06-03-2009
 36. ONZ DO POLSKI: WPROWADŹCIE ZAKAZ „LECZENIA” GEJÓW I LESBIJEK. http://krytykapolityczna.pl,+2018-09-26.+[dostęp 2018-10-07].
 37. Opinia prawna Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej w sprawie z oskarżenia prywatnego Ingi Kostrzewy, Agnieszki Kraski, Sandry Rutkiewicz i Joanny Reniger.
 38. POLAND: ABANDONING HUNDREDS OF VICTIMS OF HATE CRIMES.
 39. The authorities do not systematically collect official data on homophobic and transphobic crimes or hate crimes against people with disabilities or homeless people. The extent of hate crimes targeting such groups therefore remains largely hidden.
 40. Officials informed Amnesty International that no disaggregated data regarding hate crimes perpetrated by state officials was collected.
 41. Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce.
 42. Ustawa o równym traktowaniu.
 43. a b Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
 44. Historyczne zwycięstwo! Sąd Najwyższy oddalił kasację Zbigniewa Ziobry
 45. „Gay marriage politically, rather than ethically motivated”, sosogay.co.uk.
 46. Paweł Knut, Agata Kwaśniewska, Jakub Lendzion, Związki osób tej samej płci w Europie, 2015, ISBN 978-83-933619-5-3.
 47. Rejestrowane związki partnerskie.
 48. Małżeństwo.
 49. Wykładnia art. 18 Konstytucji nie daje jednak podstawy do wniosku, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest jedyną możliwą podstawą rodziny, w szczególności nie przekreśla dość oczywistej konstatacji, iż – w myśl stanowiska doktryny prawa, orzecznictwa i badań nauk społecznych – współcześnie rodzinę mogą tworzyć (i faktycznie tworzą) osoby funkcjonujące w długotrwałym pożyciu, prowadzące wspólne gospodarstwo, wychowujące dzieci i biorące za nie współodpowiedzialność. Tak pojmowana rodzina może być oparta na bliskim związku osób różnej albo tej samej płci. Konstytucja, definiując małżeństwo, nie definiuje rodziny. Dla „życia rodzinnego” nie jest konieczna instytucja małżeństwa, albowiem może ono realizować się również poza małżeństwem. Ustawowe unormowanie związków partnerskich byłoby celowe i zasadne do instytucjonalizacji, dookreślenia i poszanowania faktycznie występujących form życia rodzinnego. Związek partnerski jawi się zatem nie jako alternatywa dla małżeństwa, lecz jako nowa forma rodziny, pozwalająca osobom pozostającym poza małżeństwem realizować swoje fundamentalne aspiracje życiowe.
 50. Pismo do Prezesa PAN z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 51. a b c d e Historyczne orzeczenie sądu. Konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych, oko.press, 11 lutego 2019 [dostęp 2019-02-12].
 52. ŁĘTOWSKA: GOWIN DOKONAŁ PRYMITYWNEJ INSTRUMENTALIZACJI PRAWA.
 53. Prof. Łętowska: Konstytucja nie zakazuje związków partnerskich.
 54. Prof. Łętowska: nie trzeba zmieniać konstytucji, by wprowadzić małżeństwa jednopłciowe.
 55. Ryszard Piotrowski. Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich. „Przegląd Sejmowy”. 4(111), s. 182–194, 2012. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 
 56. Wojciech Sadurski: Związki partnerskie i Konstytucja: sejmowe samo-ubezwłasnowolnienie.
 57. Dariusz Dudek. Opinia w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich. „Przegląd Sejmowy”. 4(111), s. 167–181, 2012. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 
 58. Rozmowa z Jakubem Urbanikiem, „Osobom homoseksualnym oferuje się obchodzenie prawa. Jakub Urbanik: Dlaczego mam to robić?”, weekend.gazeta.pl.
 59. Prof. Winczorek: Konstytucja nie wyklucza innych związków niż małżeństwo. tvn24.pl, 2013-01-29. [dostęp 2013-05-24].
 60. Prof. Ewa Łętowska i prof. Jan Woleński: „Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r.”. replika-online.pl, 2013-06-24. [dostęp 2013-09-21].
 61. Wiktor Osiatyński o sejmowej „debacie” nad projektami ustaw o związkach partnerskich. otwarta.org, 2013-02-01. [dostęp 2013-05-24].
 62. a b c d e f g Aleksandra Szyłło, „FAQ. Związki partnerskie, kiedy notariusz nie pomoże”, 30 stycznia 2013, wyborcza.pl.
 63. Art. 31 Ustawy z dnia grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537).
 64. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127).
 65. Art. 32 Ustawy z dnia grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537).
 66. Mizielińska, Abramowicz i Stasińska 2014 ↓, s. 79.
 67. a b c d e f g h „Trudne partnerstwo”, 24 maja 2011, polityka.pl.
 68. Formalisation of legal family formats in Poland (page 5-6).
 69. Income, troubles and legal family formats in Poland (page 6, 11).
 70. Parenting and legal family formats in Poland.
 71. Migration and legal family formats in Poland.
 72. Splitting up and legal family formats in Poland.
 73. Death and legal family formats in Poland (page 5-6).
 74. „Senat chroni homoseksualistów”, gpcodziennie.pl.
 75. a b Mizielińska, Abramowicz i Stasińska 2014 ↓, s. 73, 77–78.
 76. Art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 77. Mizielińska, Abramowicz i Stasińska 2014 ↓, s. 76–78.
 78. Marek Domagalski, „Partner homoseksualny może przejąć mieszkanie komunalne”, 29 listopada 2012, Rzeczpospolita Prawo.
 79. Uprawnienia do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku ze zm.. [dostęp 2008-08-03].
 80. Pan utrzyma pana.
 81. Urzędnicy zalegalizowali związek homoseksualistów.
 82. „SLD chce wspólnego opodatkowania dla par homoseksualnych”, 12 lutego 2002, www.rmf24.pl.
 83. Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich.
 84. Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich (druk 548)
 85. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich (druk 548)
 86. Projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r. (druk 942)
 87. Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego (druk 4418)
 88. Biuletyn Nr 5404/VI kad. 27.07.2011 r., Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych.
 89. Projekt ustawy o związkach partnerskich (druk 552)
 90. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk 553)
 91. Projekt ustawy o związkach partnerskich (druk 554)
 92. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich.
 93. Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego (druk 825)
 94. Głosowanie nr 45 na 32. posiedzeniu Sejmu dnia 25-01-2013 r. o godz. 11:05:38.
 95. Głosowanie nr 46 na 32. posiedzeniu Sejmu dnia 25-01-2013 r. o godz. 11:10:57.
 96. Głosowanie nr 47 na 32. posiedzeniu Sejmu dnia 25-01-2013 r. o godz. 11:13:51.
 97. Głosowanie nr 48 na 32. posiedzeniu Sejmu dnia 25-01-2013 r. o godz. 11:15:07.
 98. Głosowanie nr 49 na 32. posiedzeniu Sejmu dnia 25-01-2013 r. o godz. 11:17:18.
 99. Projekt ustawy o związkach partnerskich (druk 2381)
 100. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk 2382)
 101. Projekt ustawy o związkach partnerskich (druk 2383)
 102. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk 2384)
 103. Głosowanie nr 6 na 83. posiedzeniu Sejmu dnia 17-12-2014 r. o godz. 22:00:07.
 104. Głosowanie nr 1 na 93. posiedzeniu Sejmu dnia 26-05-2015 r. o godz. 11:26:48.
 105. Głosowanie nr 1 na 98. posiedzeniu Sejmu dnia 04-08-2015 r. o godz. 10:05:39.
 106. NOWOCZESNA: JUŻ CZAS NA ZWIĄZKI PARTNERSKIE W POLSCE. – nowoczesna.org, nowoczesna.org [dostęp 2018-05-05].
 107. Paweł Kośmiński, Nowoczesna składa projekt ustawy o związkach partnerskich. „Żadna miłość nie wyklucza”, wyborcza.pl, 24 kwietnia 2018 [dostęp 2018-05-05].
 108. Polska coraz bliżej związków partnerskich i równości małżeńskiej. Kampania Przeciw Homofobii, 2016-08-09. [dostęp 2016-08-25].
 109. Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich. Kampania Przeciw Homofobii, 2015-11-30. [dostęp 2016-08-25].
 110. Geje i lesbijki skarżą Polskę do Trybunału w Strasburgu, „Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej”, 30 marca 2017 [dostęp 2018-05-05].
 111. III SA/Gd 835/15 – Wyrok WSA w Gdańsku, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ [dostęp 2018-03-01].
 112. NSA: nie można zarejestrować małżeństwa dwóch kobiet, queer.pl [dostęp 2018-03-01].
 113. WSA: małżeństwo dwóch mężczyzn nie może być uznane w Polsce – Czytaj – www.lex.pl, lex.pl [dostęp 2017-12-11].
 114. Małżeństwo za granicą nie może być uznane w Polsce – Kolejny wyrok na niekorzyść par jednopłciowych – Newsy – Queer.pl, queer.pl [dostęp 2017-12-11].
 115. Ewa Siedlecka: Dzieci geja nie dostaną polskiego obywatelstwa? Wnuk polskiego Żyda walczy o nie w Strasburgu. gazeta.pl, 2016-08-27. [dostęp 2016-08-28].
 116. a b Joanna Gierak-Onoszko: Polska cię nie chce, dziecko. polityka.pl, 2015-10-13. [dostęp 2016-08-28].
 117. Dzieci pary gejów nie dostaną polskiego obywatelstwa. Sąd: nie idźmy tą drogą (www.tvn24.pl). tvn24.pl, 2016-04-11. [dostęp 2016-08-28].
 118. Dwie matki w akcie urodzenia?. queer.pl, 2 maja 2018. [dostęp 2018-05-03].
 119. II SA/Po 1169/17 – Wyrok WSA w Poznaniu. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, 5 kwietnia 18. [dostęp 2018-05-03].
 120. NSA: skarga ws. transkrypcji aktu urodzenia dziecka lesbijek oddalona. queer.pl, 2018-06-21. [dostęp 2018-07-28].
 121. STANOWISKO PTS WS SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZDROWOTNEJ I PRAWNEJ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH
 122. www.transrespect-transphobia.org: Trans Murder Monitoring Map. 2015.
 123. a b c d e f g h i Rainbow Europe. ilga-europe.org, 2015.
 124. Z braku odrębnych przepisów zmiany płci metrykalnej wykorzystywany jest artykuł 189 Kodeksu postępowania cywilnego: powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
 125. a b c d e f Anna Grodzka, Informacja o sytuacji osób transpłciowych w Polsce, 2011.
 126. ILGA-Europe Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe 2015.
 127. a b c d e f g h i j k l TGEU Transgender Europe: Trans Rights Europe Index 2015. 2015.
 128. tekst ang., tekst fr.
 129. Stronami tej Konwencji są obecnie dwa państwa Hiszpania i Holandia, po za tym podpisały ją Austria, Grecja i Niemcy (lista stron)
 130. „Może pan zgłosić nawet, że wylądowało UFO, ale my je umorzymy, bo się tym nie zajmujemy”.
 131. Paulina Górska, Magdalena Budziszewska, Paweł Knut, Piotr Łada: Hate no more. Raport o Polsce. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, 2016. ISBN 978-83-944839-1-3. OCLC 968522487.
 132. a b c PROBLEM HOMOFOBII W POLSKICH SZKOŁACH – PRZEJAWY, PRZYCZYNY, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.
 133. Szkoła bez homofobii.
 134. „Rozbieżne opinie posłów PO o projekcie ws. związków partnerskich”, 13 czerwca 2013, wiadomosci.onet.pl.
 135. Nowoczesna mówi, że „mamy prawo” do związków i małżeństw. queer.pl. [dostęp 2019-02-12].
 136. Program. wiosnabiedronia.pl. [dostęp 2019-02-12].
 137. a b Karta praw LGBT. partiarazem.pl. [dostęp 2019-02-12].
 138. NOWOCZESNA: JUŻ CZAS NA ZWIĄZKI PARTNERSKIE W POLSCE. nowoczesna.pl. [dostęp 2019-02-12].
 139. Program. wiosnabiedronia.pl. [dostęp 2019-02-12].
 140. „Szczęśliwi i coraz bardziej liberalni Polacy”, 10 stycznia 2013, wyborcza.pl.
 141. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_049_01.PDF.
 142. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_049_02.PDF.
 143. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_189_03.PDF.
 144. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127_05.PDF.
 145. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_088_08.PDF.
 146. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_095_10.PDF.
 147. Gej przestraszył Platformę.
 148. a b Związki partnerskie – za czy przeciw?
 149. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia.
 150. TNS Polska: 67 proc. za prawami związków partnerskich heteroseksualnych.
 151. Sondaż Super Expressu o związkach partnerskich: Polacy przeciw małżeństwom homo!. Retrieved 22 June 2013.
 152. Po raz pierwszy w Polsce zwolennicy jednopłciowych związków partnerskich są w większości. Może już czas.
 153. a b Polacy – dzieci Giertycha.
 154. CBOS 2008, Raport sondażu: Prawa gejów i lesbijek.
 155. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_049_02.PDF CBOS: Konkubinat par heteroseksualnych i homoseksualnych.
 156. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_189_03.PDF CBOS: Związki partnerskie par homoseksualnych.
 157. a b c d e f http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127_05.PDF CBOS: Akceptacja dla praw gejów i lesbijek i społeczny dystans wobec nich.
 158. a b c http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_088_08.PDF CBOS: PRAWA GEJÓW I LESBIJEK.
 159. a b Sondaż: Polacy niechętni aborcji i prawom dla gejów – Polska – Newsweek.pl.
 160. a b CBOS: prawie jedna czwarta Polaków zna geja lub lesbijkę.
 161. CBOS: Opinie o legalizacji związków partnerskich. czerwiec 2011. [dostęp 2012-05-12].
 162. a b Polacy: Geje – tak, ale bez dzieci. wyborcza.pl, 2012-06-19. [dostęp 2012-07-29].
 163. Ponad połowa Polaków przeciwko związkom partnerskim. newsweek.pl, 2012-07-28. [dostęp 2012-07-29].
 164. 59 proc. Polaków chce uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą = queer.pl. 2018-06-14. [dostęp 2018-07-03].
 165. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_049_01.PDF CBOS: Postawy wobec małżeństw homoseksualistów.
 166. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia (pages 36–39).
 167. Łukasz Sakowski, Michał Misiaka: Raport postaw polskich naukowców. To Tylko Teoria, 2018. [dostęp 2018-09-02].
 168. Vadim Makarenko, „Homofonia” w eterze, 11 października 2006, wyborcza.pl.
 169. Paweł Kośmiński, „Artykuł 18”. Głośny film wchodzi na ekrany kin. Odbierze argumenty obrońcom małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny?, wyborcza.pl, 13 kwietnia 2017 [dostęp 2017-06-27].
 170. „Open.FM wprowadza radio dla gejów”, 18 maja 2009, technologie.gazeta.pl.
 171. Tolerado: O nas.
 172. Tęczowe Rodziny Pełne Sił i Blasku!
 173. W Warszawie powstał hostel LGBT. To pierwsza taka placówka w Polsce.
 174. HomoWarszawa. Przewodnik kulturalno-historyczny. queer.pl. [dostęp 2016-08-28].
 175. Ars Homo Erotica. [dostęp 2016-08-28].
 176. Sean O’Hagan: OUT: LGBTQ Poland by Maciek Nabrdalik review – Poles apart (ang.). guardian.com, 2018-01-15. [dostęp 2018-07-21].
 177. OUT: LGBTQ Poland review (ang.). thenewpress.com. [dostęp 2018-07-21].
 178. Polish LGBTQIA Museum – Foundation Q. [dostęp 2018-07-28].
 179. PIERWSZE W POLSCE WIRTUALNE MUZEUM HISTORII LGBTQ. [dostęp 2018-07-28].
 180. Trans*Festiwal O Festiwalu.
 181. Historia lesbijek.
 182. Jak to leciało? 11 lat Marszu Równości w Krakowie.
 183. Brutalna pacyfikacja Marszu Równości w Poznaniu.
 184. Wrocław: Pierwszy Marsz Równości.
 185. Łódź: Ludzie chcą się wiązać różnie – pierwszy Marsz Równości.
 186. W maju pierwszy trójmiejski Marsz Równości. „Nie chcemy się ukrywać”.
 187. Ponad tysiąc osób na Marszu Równości.
 188. Już we wrześniu Marsz Równości w Katowicach!, queer.pl [dostęp 2018-03-19].
 189. homiki.pl :artykuł : I Śląskie Dni Równych Szans dla Wszystkich – relacja w dwugłosie, „homiki.pl” [dostęp 2018-07-13].
 190. Olga Boksa: Wszechpolacy zaatakowali konińskie liceum. Młodzież organizuje więc Marsz Tolerancji. przegladkoninski.pl. s. 2018–2005–07. [dostęp 2018-05-08].
 191. Piotr Guzik: Marsz Równości w Opolu 7 lipca. Ratusz: Nie będzie patronatu prezydenta. gazeta.pl, 2018-04-09. [dostęp 2018-05-08].
 192. Queer.pl Redakcja: W czerwcu Marsz Równości w Rzeszowie!. queer.pl, 2018-05-13. [dostęp 2018-05-16].
 193. Szczecin kolejnym miastem z Marszem Równości? – Reaktywacja Lambdy Szczecin! – Newsy, queer.pl [dostęp 2018-03-19].
 194. 8 lipca pierwszy Marsz Równości w Częstochowie!, queer.pl [dostęp 2018-06-01].
 195. Marsz Równości w... Zielonej Górze!
 196. Lublin: kolejny Marsz Równości w tym roku!
 197. Kolejny Marsz Równości! W przyszłym roku Kielce, queer.pl [dostęp 2018-07-15].
 198. Będzie pierwszy Marsz Równości w Białymstoku?, queer.pl [dostęp 2018-07-26].
 199. Będzie Marsz Równości w Olsztynie w przyszłym roku?. queer.pl, 2018-08-14. [dostęp 2018-08-14].
 200. a b Marsze i Parada Równości 2019. Queer.pl, 2019-01-23. [dostęp 2019-01-30].
 201. WP.pl: Strasburg: polskie władze naruszyły prawa człowieka.
 202. Piotr Mieśnik: Święto różnorodności. Grupa Onet.pl S.A, 12 czerwca 2006. [dostęp 3 grudnia 2013]. [zarchiwizowane z tego adresu (16 czerwca 2008)].
 203. Ars Homo Erotica Program towarzyszący wystawie. Muzeum Narodowe w Warszawie. [dostęp 2016-08-28].
 204. Bogusław Deptuła: ARS HOMO EROTICA. dwutygodnik.com. [dostęp 2016-08-28].
 205. Ars Homo Erotica Exhibition National Museum, Warsaw (ang.). Muzeum Narodowe w Warszawie. [dostęp 2016-08-28].
 206. Tylko u nas: rusza nowa kampania na rzecz równości małżeńskiej! – Pięciolecie ślubu w chmurach Ewy i Gosi – Newsy – Queer.pl, queer.pl [dostęp 2017-11-26].
 207. Lekcja Równości.
 208. Kampania „Najbliżsi obcy” w TVP, czyli dzień z życia lesbijek.
 209. Ramię w ramię po równość. Gwiazdy manifestują solidarność z osobami LGBT.
 210. Homo-sojusznicy. Szulim, Seweryn, Michalczewski i Domagalik wspierają homo.
 211. Przemoc domowa wobec osób LGBT na plakatach w Warszawie.
 212. Drużyna Siatkarska Chilli.
 213. ChillliTennisOpen2015.
 214. Za nami Chillli Tennis Open. Sport LGBT na Śląsku ma się dobrze.
 215. Krakersy.
 216. Warszawski Klub Piłki Siatkowej.
 217. WrocLove Cup 2015.
 218. Queerowy rozkład jazdy. 2015.
 219. http://www.starokatolicy.eu/.
 220. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/reformowany_kosciol_katolicki_w_polsce_udziela_slubow_parom_homoseksualnym_166360.html.
 221. Zjednoczony Kościół Chrześcijański.
 222. http://www.niemiecszymon.com/.
 223. Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki – Home.

BibliografiaEdytuj

KulturaEdytuj

 • Krzysztof Tomasik, Krzysztof Zabłocki, Marcin Pietras, Marcin Teodorczyk, Michał Minałto, Wojciech Szot, Yga Kostrzewa: HomoWarszawa. Przewodnik kulturalno-historyczny. Warszawa: Abiekt.pl, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Otwarte Forum, 2009. ISBN 978-83-926968-1-0.
 • Paweł Leszkowicz: Ars Homo Erotica. CePed. ISBN 978-83-931029-0-7.

BiografieEdytuj

HistoriaEdytuj

WspółczesnośćEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj