Otwórz menu główne

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Szwajcarii

Prawo wobec kontaktów homoseksualnychEdytuj

W Szwajcarii kontakty homoseksualne zostały zalegalizowane w 1942 roku. Wiek osób legalnie dopuszczających się kontaktów homo- i heteroseksualnych od 1992 roku jest zrównany i wynosi 16 lat[1][2].

Ochrona prawna przed dyskryminacjąEdytuj

Od 2000 roku konstytucja Szwajcarii zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną[1].

Geje, lesbijki i biseksualiści nie są wykluczeni ze służby wojskowej z powodu swojej orientacji seksualnej[3].

Uznanie związków osób tej samej płciEdytuj

OgólnokrajoweEdytuj

W czerwcu 2004 roku szwajcarski parlament przyjął ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich większością trzech czwartych głosów, ale konserwatywna partia Eidgenössisch-Demokratische Union (Federalna Demokratyczna Unia) zebrała wystarczającą ilość podpisów do wymuszenia przeprowadzenia narodowego referendum rozstrzygającego tę kwestię[4][5]. W referendum, które odbyło się w czerwcu 2005 roku, 58% Szwajcarów opowiedziało się za przyznaniem osobom homoseksualnym takiej możliwości[6][7]. Prawo to weszło w życie 1 stycznia 2007 roku[8]. Szwajcarskie związki partnerskie nadają parom jednej płci prawa identyczne jak prawa małżeństw, z wyjątkiem możliwości adopcji dzieci, zapłodnienia in vitro oraz przyjmowania nazwiska partnera[9].

Małżeństwa homoseksualne zawarte za granicą są w kraju traktowane przez prawo jak rodzime związki partnerskie.

RegionalneEdytuj

W 2001 roku kanton Genewa wprowadził związki partnerskie PACS (Pacte civil de solidarité), zbieżne z francuską regulacją prawną z 1999 roku. Związki takie przyznają znacznie mniej praw niż obowiązujące federalnie od 2007 roku związki partnerskie[10][11][12][13].

W 2002 roku kanton Zurych wprowadził związki partnerskie po przeprowadzeniu referendum, w którym 62.7% mieszkańców kantonu poparło taką możliwość. Związki takie dawały nieco więcej praw niż genewskie PACS, ale wymagały od par przynajmniej półrocznego okresu wspólnego zamieszkiwania przed zarejestrowaniem[13][14].

W lipcu 2004 roku w kantonie Neuchâtel również wprowadzono związki partnerskie[15][16].

Życie osób LGBT w krajuEdytuj

Szwajcarzy należą do społeczeństw bardzo tolerancyjnych wobec osób homoseksualnych. Już w 1999 roku wprowadzenie związków partnerskich popierało 68% obywateli państwa[17].

Pierwsza parada mniejszości seksualnych (CSD) odbyła się w kraju w Zurychu w 1979 roku[18].

W kraju istnieje duża scena gejowska, skoncentrowana w Genewie, Zurychu, Bazylei i Lozannie.

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj