Szablon:Infobox mapa lokalizacyjna

Położenie na mapie brak
Mapa konturowa brak, w centrum znajduje się punkt
Położenie na mapie świata
Mapa konturowa świata, w centrum znajduje się punkt
0°N 0°E/0,000000 0,000000
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

Szablon służy do rozbudowywania infoboksów o sekcję z mapą lokalizacyjną.

Warunkiem wyświetlania mapy w infoboksie są niepuste współrzędne lub punkty mapy. Jeśli żadnych danych nie podano to szablon potrafi również korzystać automatycznie z Wikidanych pobierając cechę „współrzędne geograficzne” skojarzoną z artykułem.

Parametry

pole opis status wartość domyślna
mapa kod mapy lokalizacyjnej, można wskazać wiele map oddzielając każdy kod mapy znakiem „#” jednak wyłączy to automatyczną listę generowaną na podstawie dostępnych map nadrzędnych obowiązkowy brak
wariant wariant mapy lokalizacyjnej; można wskazać wiele wariantów oddzielając każdy wariant znakiem „#”, wybierany będzie zawsze pierwszy dostępny dla danej mapy opcjonalny brak
opis napis na mapie opisujący zaznaczony punkt sugerowany brak
znak na mapie znak użyty do oznaczenia punktu na mapie o podanych współrzędnych opcjonalny Red pog.svg
wielkość znaku rozmiar grafiki do oznaczania punktu na mapie opcjonalny 6
współrzędne współrzędne punktu na mapie sugerowany brak
dokładność dokładność formatowania współrzędnych, które są prezentowane pod mapą (zobacz {{współrzędne}}) opcjonalny brak
kategoria końcówka nazwy kategorii Kategoria:Szablony lokalizacyjne – brak współrzędnych – {{{kategoria}}}, w której umieszczany jest artykuł jeśli nie ma żadnych punktów do wyświetlenia na mapie; standardowo stosowana jest nazwa infoboksu sugerowany brak
opcje geohack dodatkowe parametry dla formatowania linkujących współrzędnych pod mapą (zobacz {{współrzędne}}) opcjonalny brak
pozycja opisu wskazanie z której strony punktu na mapie należy umieścić opis, przydatny jeśli automatyczne pozycjonowanie daje wyniki niepoprawne lub niefortunne opcjonalny brak
punkty mapy lista punktów do umieszczenia na mapie, każdy punkt musi być podany przez {{mapa lokalizacyjna/punkt}} opcjonalny brak
wikidane wartość nie pozwala zablokować korzystanie z Wikidanych opcjonalny brak
alt znaku na mapie opis wyglądu znaku do oznaczania współrzędnych do wygenerowania opisu alt dla obrazu mapy opcjonalny brak[i]
  1. Jeśli na mapie jest tylko jeden punkt to wygenerowany zostanie domyślny opis na podstawie nazwy pliku na przykład „punkt”.

Specjalne kody map

Kody, które blokują wyświetlanie obrazu mapy
pusta – nie wyświetla żadnych informacji
niedostępna – wyświetla nielinkujące współrzędne w infoboksie, domyślnie stosuje zapis dziesiętny
osobna – wyświetla linkujące współrzędne w infoboksie, domyślnie stosuje zapis kątowy
żadna – wyświetla linkujące współrzędne w infoboksie, domyślnie stosuje zapis kątowy, dodatkowo umieszcza współrzędne na górze artykułu
Kody, które wyświetlają kwadratową mapę turystyczną (rozszerzenie Kartographer)
dynamiczna – wyświetla mapę z automatycznie dobranym powiększeniem (obszar o boku ok. 5 km w przypadku jednego punktu na mapie)
N m, N km – gdzie N jest liczbą naturalną, wyświetla mapę z największym powiększeniem zawierającym w całości obiekt o podanym rozmiarze
1, 2, ..., 19 – wyświetla mapę o zadanym powiększeniu

Błędy

Błędy należy zgłaszać w dyskusji wikiprojektu szablonów lokalizacyjnych lub kawiarence technicznej.

Zobacz też