Szablon:Statystyki demograficzne infobox

Statystyki demograficzne {{{państwo dopełniacz}}}
[[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=Ilustracja|]]
Podstawowe informacje ({{{rok}}})
Państwo {{państwo|{{{państwo}}}}}
Liczba ludności {{{liczba ludności}}}
Współczynnik dzietności {{{współczynnik dzietności}}} na ♀
Współczynnik urodzeń {{{współczynnik urodzeń}}} ‰
Współczynnik zgonów {{{współczynnik zgonów}}} ‰
Współczynnik umieralności
niemowląt
{{{współczynnik umieralności niemowląt}}} ‰
Przyrost naturalny {{{przyrost naturalny}}} ‰
Długość życia ({{{długość życia rok}}})
Mężczyzn {{{długość życia mężczyzn}}} lat
Kobiet {{{długość życia kobiet}}} lat
Ludność według wieku ({{{wiek ludności rok}}})
0–14 lat {{{wiek 0 – 14}}} %
15–64 lat {{{wiek 15 – 64}}} %
ponad 64 lata {{{wiek ponad 64}}} %
Ludność według płci ({{{płeć ludności rok}}})
Przy narodzeniu {{{ludność przy narodzeniu}}} ♂/100 ♀
Poniżej 15 lat {{{ludność poniżej 15 lat}}} ♂/100 ♀
15–64 lat {{{ludność 15 – 64 lat}}} ♂/100 ♀
Powyżej 64 lat {{{ludność powyżej 64 lat}}} ♂/100 ♀
Struktura etniczna ({{{struktura etniczna rok}}})
{{{struktura etniczna - opis1}}} {{{struktura etniczna - wynik1}}} %
{{{struktura etniczna - opis2}}} {{{struktura etniczna - wynik2}}} %
{{{struktura etniczna - opis3}}} {{{struktura etniczna - wynik3}}} %
{{{struktura etniczna - opis4}}} {{{struktura etniczna - wynik4}}} %
{{{struktura etniczna - opis5}}} {{{struktura etniczna - wynik5}}} %
Religie ({{{religia rok}}})
{{{religia - opis1}}} {{{religia - wynik1}}} %
{{{religia - opis2}}} {{{religia - wynik2}}} %
{{{religia - opis3}}} {{{religia - wynik3}}} %
{{{religia - opis4}}} {{{religia - wynik4}}} %
{{{religia - opis5}}} {{{religia - wynik5}}} %
Dodatkowe informacje ({{{dodatkowe informacje rok}}})
Współczynnik migracji {{{współczynnik migracji}}} ‰
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

UżycieEdytuj

{{Statystyki demograficzne infobox
 |państwo dopełniacz         =
 |zdjęcie               =
 |opis zdjęcia            =
 |rok                 =
 |państwo               =
 |liczba ludności           =
 |współczynnik dzietności       =
 |współczynnik urodzeń        =
 |współczynnik zgonów         =
 |współczynnik umieralności niemowląt =
 |przyrost naturalny         =
 |długość życia mężczyzn       =
 |długość życia kobiet        =
 |długość życia rok          =
 |wiek 0 – 14             =
 |wiek 15 – 64            =
 |wiek ponad 64            =
 |wiek ludności rok          =
 |ludność przy narodzeniu       =
 |ludność poniżej 15 lat       =
 |ludność 15 – 64 lat         =
 |ludność powyżej 64 lat       =
 |płeć ludności rok          =
 |struktura etniczna - opis1     =
 |struktura etniczna - wynik1     =
 |struktura etniczna - opis2     =
 |struktura etniczna - wynik2     =
 |struktura etniczna rok       =
 |struktura etniczna - opis3     =
 |struktura etniczna - wynik3     =
 |struktura etniczna - opis4     =
 |struktura etniczna - wynik4     =
 |struktura etniczna - opis5     =
 |struktura etniczna - wynik5     =
 |religia - opis1           =
 |religia - wynik1          =
 |religia - opis2           =
 |religia - wynik2          =
 |religia rok             =
 |religia - opis3           =
 |religia - wynik3          =
 |religia - opis4           =
 |religia - wynik4          =
 |religia - opis5           =
 |religia - wynik5          =
 |współczynnik migracji        =
 |dodatkowe informacje rok      =
}}

Opis parametrówEdytuj

państwo dopełniacz
dopełniacz nazwy państwa (wymagane)
zdjęcie
nazwa pliku Wikimedia Commons
opis zdjęcia
opis powyższego zdjęcia
rok
podawany gdy tyczy się wszystkich informacji w infoboksie
państwo
kod/nazwa państwa według Wikiprojekt:Szablony flag
liczba ludności
całkowita liczba ludności (wymagane)
współczynnik dzietności
współczynnik urodzeń
ilość urodzeń na 1000 mieszkańców
współczynnik zgonów
ilość zgonów na 1000 mieszkańców
współczynnik umieralności niemowląt
przyrost naturalny
współczynnik przyrostu naturalnego
długość życia mężczyzn
oczekiwana długość życia mężczyzn
długość życia kobiet
oczekiwana długość życia kobiet
długość życia rok
rok na który aktualne są dane dotyczące oczekiwanej długości życia
wiek 0 – 14
procentowy udział ludności w tym wieku w całkowitej liczbie ludności
wiek 15 – 64
procentowy udział ludności w tym wieku w całkowitej liczbie ludności
wiek ponad 64
procentowy udział ludności w tym wieku w całkowitej liczbie ludności
wiek ludności rok
rok na który aktualne są dane o procentowym udziale ludności według danego wieku
ludność przy narodzeniu
ludność poniżej 15 lat
ilość przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku
ludność 15 – 64 lat
ilość przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku
ludność powyżej 64 lat
ilość przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku
płeć ludności rok
rok na który aktualne są dane o ilości przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku
struktura etniczna - opis1
struktura etniczna - wynik1
struktura etniczna - opis2
struktura etniczna - wynik2
struktura etniczna rok
struktura etniczna - opis3
struktura etniczna - wynik3
struktura etniczna - opis4
struktura etniczna - wynik4
struktura etniczna - opis5
struktura etniczna - wynik5
religia - opis1
religia - wynik1
religia - opis2
religia - wynik2
religia rok
religia - opis3
religia - wynik3
religia - opis4
religia - wynik4
religia - opis5
religia - wynik5
współczynnik migracji
liczba migrantów na 1000 mieszkańców
dodatkowe informacje rok
rok na który aktualne są dane dotyczące dodatkowych informacji

PrzykładEdytuj

Statystyki demograficzne Bułgarii
Ilustracja
Podstawowe informacje (2012)
Państwo  Bułgaria
Liczba ludności 7 037 935
Współczynnik dzietności 1,43 na ♀
Współczynnik urodzeń 9,2 ‰
Współczynnik zgonów 14,32 ‰
Współczynnik umieralności
niemowląt
16,13 ‰
Przyrost naturalny -0,796 ‰
Długość życia (2012)
Mężczyzn 39,8 lat
Kobiet 44,2 lat
Ludność według wieku (2011)
0–14 lat 13,9 %
15–64 lat 67,9 %
ponad 64 lata 18,2 %
Ludność według płci (2011)
Przy narodzeniu 106 ♂/100 ♀
Poniżej 15 lat 105 ♂/100 ♀
15–64 lat 97 ♂/100 ♀
Powyżej 64 lat 68 ♂/100 ♀
Struktura etniczna (2011)
Bułgarzy 76,9 %
Turcy 8 %
Rumuni 4,4 %
Inni 10,7 %
Religie (2011)
Bułgarski Kościół Prawosławny 59,4 %
Islam 7,8 %
Inni 1,7 %
Niewierzący 31,1 %
Dodatkowe informacje (2011)
Współczynnik migracji -2,84 ‰
{{Statystyki demograficzne infobox
 |zdjęcie            = Pyramide Bulgarie.PNG
 |opis zdjęcia          = Piramida wieku w Bułgarii (2005)
 |rok              = 2012
 |państwo            = BGR
 |państwo dopełniacz       = Bułgarii
 |liczba ludności        = 7 037 935
 |współczynnik dzietności    = 1,43
 |współczynnik urodzeń      = 9,2
 |współczynnik zgonów      = 14,32
 |współczynnik umieralności niemowląt = 16,13
 |przyrost naturalny       = -0,796
 |długość życia mężczyzn     = 39,8
 |długość życia kobiet      = 44,2
 |wiek 0 – 14          = 13,9
 |wiek 15 – 64          = 67,9
 |wiek ponad 64         = 18,2
 |ludność przy narodzeniu    = 106
 |ludność poniżej 15 lat     = 105
 |ludność 15 – 64 lat      = 97
 |ludność powyżej 64 lat     = 68
 |struktura etniczna - opis1   = [[Bułgarzy]]
 |struktura etniczna - wynik1  = 76,9
 |struktura etniczna - opis2   = [[Turcy]]
 |struktura etniczna - wynik2  = 8
 |struktura etniczna - opis3   = [[Rumuni]]
 |struktura etniczna - wynik3  = 4,4
 |struktura etniczna - opis4   = Inni
 |struktura etniczna - wynik4  = 10,7
 |religia - opis1        = [[Bułgarski Kościół Prawosławny]]
 |religia - wynik1        = 59,4
 |religia - opis2        = [[Islam]]
 |religia - wynik2        = 7,8
 |religia - opis3        = Inni
 |religia - wynik3        = 1,7
 |religia - opis4        = Niewierzący
 |religia - wynik4        = 31,1
 |współczynnik migracji     = -2,84
 |długość życia rok       = 2012
 |wiek ludności rok       = 2011
 |płeć ludności rok       = 2011
 |struktura etniczna rok     = 2011
 |religia rok          = 2011
 |dodatkowe informacje rok    = 2011
}}


BłędyEdytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Wywołania, do których można mieć zastrzeżenia grupowane są w następujących kategoriach:

 Kategoria:Infoboksy – brak danych – Statystyki demograficzne infobox – państwo (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 0 elementów)
 Kategoria:Infoboksy – brak danych – Statystyki demograficzne infobox – liczba ludności (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 0 elementów)

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)Edytuj

Statystyki demograficzne infobox

Parametry szablonu

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
Zdjęciezdjęcie

Nazwa pliku Wikimedia Commons

Plikwymagany
Opis zdjęciaopis zdjęcia

Opis powyższego zdjęcia

Ciąg znakówwymagany
Rokrok

Podawany gdy tyczy się wszystkich informacji w infoboksie

Treśćwymagany
Państwopaństwo

Kod/nazwa państwa według Wikiprojekt:Szablony flag

Ciąg znakówwymagany
Państwo dopełniaczpaństwo dopełniacz

Dopełniacz nazwy państwa (wymagane)

Ciąg znakówwymagany
Liczba ludnościliczba ludności

Całkowita liczba ludności (wymagane)

Treśćwymagany
Współczynnik dzietnościwspółczynnik dzietności

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Współczynnik urodzeńwspółczynnik urodzeń

Ilość urodzeń na 1000 mieszkańców

Ciąg znakówwymagany
Współczynnik zgonówwspółczynnik zgonów

Ilość zgonów na 1000 mieszkańców

Ciąg znakówwymagany
Współczynnik umieralności niemowlątwspółczynnik umieralności niemowląt

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Przyrost naturalnyprzyrost naturalny

Współczynnik przyrostu naturalnego

Ciąg znakówwymagany
Długość życia mężczyzndługość życia mężczyzn

Oczekiwana długość życia mężczyzn

Ciąg znakówwymagany
Długość życia kobietdługość życia kobiet

Oczekiwana długość życia kobiet

Ciąg znakówwymagany
Struktura etniczna - opis5struktura etniczna - opis5

brak opisu

Treśćwymagany
Struktura etniczna - wynik5struktura etniczna - wynik5

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Religia - opis5religia - opis5

brak opisu

Treśćwymagany
Religia - wynik5religia - wynik5

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Wiek 0 – 14wiek 0 – 14

Procentowy udział ludności w tym wieku w całkowitej liczbie ludności

Ciąg znakówwymagany
Wiek 15 – 64wiek 15 – 64

Procentowy udział ludności w tym wieku w całkowitej liczbie ludności

Ciąg znakówwymagany
Wiek ponad 64wiek ponad 64

Procentowy udział ludności w tym wieku w całkowitej liczbie ludności

Ciąg znakówwymagany
Ludność przy narodzeniuludność przy narodzeniu

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Ludność poniżej 15 latludność poniżej 15 lat

Ilość przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku

Ciąg znakówwymagany
Ludność 15 – 64 latludność 15 – 64 lat

Ilość przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku

Ciąg znakówwymagany
Ludność powyżej 64 latludność powyżej 64 lat

Ilość przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku

Ciąg znakówwymagany
Struktura etniczna - opis1struktura etniczna - opis1

brak opisu

Treśćwymagany
Struktura etniczna - wynik1struktura etniczna - wynik1

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Struktura etniczna - opis2struktura etniczna - opis2

brak opisu

Treśćwymagany
Struktura etniczna - wynik2struktura etniczna - wynik2

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Struktura etniczna - opis3struktura etniczna - opis3

brak opisu

Treśćwymagany
Struktura etniczna - wynik3struktura etniczna - wynik3

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Struktura etniczna - opis4struktura etniczna - opis4

brak opisu

Treśćwymagany
Struktura etniczna - wynik4struktura etniczna - wynik4

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Religia - opis1religia - opis1

brak opisu

Treśćwymagany
Religia - wynik1religia - wynik1

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Religia - opis2religia - opis2

brak opisu

Treśćwymagany
Religia - wynik2religia - wynik2

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Religia - opis3religia - opis3

brak opisu

Treśćwymagany
Religia - wynik3religia - wynik3

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Religia - opis4religia - opis4

brak opisu

Treśćwymagany
Religia - wynik4religia - wynik4

brak opisu

Ciąg znakówwymagany
Współczynnik migracjiwspółczynnik migracji

Liczba migrantów na 1000 mieszkańców

Ciąg znakówwymagany
Długość życia rokdługość życia rok

Rok na który aktualne są dane dotyczące oczekiwanej długości życia

Treśćwymagany
Wiek ludności rokwiek ludności rok

Rok na który aktualne są dane o procentowym udziale ludności według danego wieku

Treśćwymagany
Płeć ludności rokpłeć ludności rok

Rok na który aktualne są dane o ilości przypadających mężczyzn na kobietę według danego wieku

Treśćwymagany
Struktura etniczna rokstruktura etniczna rok

brak opisu

Liczbawymagany
Religia rokreligia rok

brak opisu

Liczbawymagany
Dodatkowe informacje rokdodatkowe informacje rok

Rok na który aktualne są dane dotyczące dodatkowych informacji

Treśćwymagany


Zobacz teżEdytuj