Szablon:Ulica infobox/przebieg

Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]


UżycieEdytuj

{{Ulica infobox/przebieg||||}}

Opis parametrówEdytuj

 • Parametr 1 – rodzaj skrzyżowania
  • Ikona ulica skrzyżowanie.svg SK – zwykłe skrzyżowanie
  • Ikona deptak deptak.svg SDD – skrzyżowanie deptaku z deptakiem
  • Ikona ulica deptak.svg SKD – skrzyżowanie ulicy z deptakiem
  • Ikona deptak ulica.svg SKDU – skrzyżowanie deptaku z ulicą (gdy ulica jest nadrzędna)
  • Ikona ulica deptak2.svg SKDD – skrzyżowanie deptaku z ulicą (gdy deptak jest nadrzędny)
  • Ikona ulica deptak z lewej.svg SKDDL – skrzyżowanie ulicy z deptakiem z lewej i drogą z prawej
  • Ikona ulica deptak z prawej.svg SKDDP – skrzyżowanie ulicy z deptakiem z prawej i drogą z lewej
  • Ikona deptak początek T ulica.svg SKDP – skrzyżowanie deptaku z ulicą (ulica przechodzi w deptak)
  • Ikona deptak koniec T ulica.svg SKDK – skrzyżowanie deptaku z ulicą (deptak przechodzi w ulicę)
  • Ikona ulica z prawej deptak z lewej deptak prosto deptak.svg SKDPLP – skrzyżowanie ulicy z deptakami <-- (NOWE)
  • Ikona deptak z prawej deptak z lewej deptak prosto ulica.svg SKDKLP – skrzyżowanie, deptak przechodzi w ulicę <-- (NOWE)
  • Ikona ulica z lewej.svg ULL – ulica z lewej
  • Ikona ulica z prawej.svg ULP – ulica z prawej
  • Ikona ulica z lewej deptak.svg DELU – deptak z lewej
  • Ikona ulica z prawej deptak.svg DEPU – deptak z prawej
  • Ikona ulica róg góra-lewo.svg ULRGL – ulica, róg góra-lewo <-- (NOWE)
  • Ikona ulica róg góra-prawo.svg ULRGP – ulica, róg góra-prawo <-- (NOWE)
  • Ikona ulica róg dół-lewo.svg ULRDL – ulica, róg dół-lewo <-- (NOWE)
  • Ikona ulica róg dół-prawo.svg ULRDP – ulica, róg dół-prawo <-- (NOWE)
  • Ikona deptak z lewej ulica.svg DEL – ulica z lewej na deptaku
  • Ikona deptak z prawej ulica.svg DEP – ulica z prawej na deptaku
  • Ikona deptak z lewej deptak.svg DELD – deptak z lewej na deptaku
  • Ikona deptak z prawej deptak.svg DEPD – deptak z prawej na deptaku
  • Ikona deptak z prawej deptak z lewej ulica.svg DELPD – ulica z prawej i deptak z lewej na deptaku
  • Ikona deptak z lewej deptak z prawej ulica.svg DEPLD – ulica z lewej i deptak z prawej na deptaku
  • Ikona ulica w lewo L z odchodzacym deptakiem.svg ULDL – ulica z lewej, ulica przechodzi w deptak
  • Ikona ulica w prawo L z odchodzacym deptakiem.svg ULDP – ulica z prawej, ulica przechodzi w deptak
  • Ikona ulica w lewo L z dochodzacym deptakiem.svg DEUL – ulica z lewej, deptak przechodzi w ulicę
  • Ikona ulica w prawo L z dochodzacym deptakiem.svg DEUP – ulica z prawej, deptak przechodzi w ulicę
  • Ikona ulica w lewo L deptak prosto i prawo.svg DEULDP – ulica z lewej, deptak z prawej, deptak przechodzi w ulicę
  • Ikona ulica w prawo L z dochodzacym deptakiem prosto i w lewo.svg DEUPDL – ulica z prawej, deptak z lewej, deptak przechodzi w ulicę
  • Ikona ulica rondo.svg RON – rondo
  • Ikona ulica rondo z ulicą z lewej.svg RONL – rondo z odchodzącą ulicą z lewej
  • Ikona ulica rondo z ulicą z prawej.svg RONP – rondo z odchodzącą ulicą z prawej
  • Ikona ulica plac.svg PLA – plac
  • Ikona deptak plac.svg PLAD – plac na deptaku
  • Ikona ulica most.svg MOS – most
  • Ikona deptak most.svg MOSD – deptak nad rzeką
  • Ikona ulica tunel.svg TUN – tunel
  • Deptak tunel.svg TUND - tunel na deptaku <-- (NOWE)
  • Ikona deptak tunel ulica.svg TUNDU – deptak tunel (przejście) pod ulicą
  • Ikona ulica tunel deptak.svg TUNUD – ulica tunel (przejście) pod ulicą <-- (NOWE)
  • Ikona ulica wiadukt.svg WIA – wiadukt
  • Deptak wiadukt ulica.svg WIAD – deptak wiaduktem nad ulicą <-- (NOWE)
  • Deptak wiadukt deptak.svg WIADD – deptak wiaduktem nad deptakiem <-- (NOWE)
  • Ikona ulica pod wiaduktem.svg PWIA – pod wiaduktem
  • Ikona wiad kolejowy.svg WKN – wiadukt kolejowy nad ulicą
  • Ikona wiad nad torami.svg WKP – wiadukt nad torami
  • Ikona ulica początek T.svg PT – początek w postaci skrzyżowania 'T'
  • Ikona - początek ulicy w postaci skrzyżowania T z deptakiem.svg PUTD – początek ulicy w postaci skrzyżowania 'T' z deptakiem
  • Ikona deptak poczatek T.svg PTD – początek deptaku w postaci skrzyżowania 'T'
  • Ikona - początek deptaku w postaci skrzyżowania T z deptakiem.svg PTDD – początek deptaku w postaci skrzyżowania 'T' z innym deptakiem <-- (NOWE)
  • Ikona PT deptak z lewej ulica z prawej.svg PTDLUP – początek w postaci skrzyżowania 'T': deptak z lewej ulica z prawej
  • Ikona PT deptak z prawej ulica z lewej.svg PTDPUL – początek w postaci skrzyżowania 'T': deptak z prawej ulica z lewej
  • Ikona ulica koniec T.svg KT – koniec w postaci skrzyżowania 'T'
  • Ikona deptak koniec T.svg KTD – koniec deptaku w postaci skrzyżowania 'T'
  • Ikona - koniec deptaku w postaci skrzyżowania T z deptakiem.svg KTDD - koniec deptaku w postaci skrzyżowania 'T' z innym deptakiem <-- (NOWE)
  • Ikona - koniec ulicy w postaci skrzyżowania T z deptakiem.svg KUTD – koniec ulicy w postaci skrzyżowania 'T' z deptakiem
  • Ikona KT deptak z lewej ulica z prawej.svg KTDLUP – koniec ulicy w postaci skrzyżowania 'T': deptak z lewej ulica z prawej
  • Ikona KT deptak z prawej ulica z lewej.svg KTDPUL – koniec ulicy w postaci skrzyżowania 'T': deptak z prawej ulica z lewej
  • Ikona przejazd kolejowy niestrzezony.svg KON – przejazd kolejowy bez zapór
  • Ikona przejazd kolejowy strzezony.svg KOS – przejazd kolejowy z zaporami
  • Ikona ulica ślepy początek.svg ŚLP – ślepa ulica na początku
  • Ikona ulica ślepy koniec.svg ŚLK – ślepa ulica na końcu
  • Ikona ulica przerwana.svg PRZ – przerwany fragment ulicy
  • Ikona ulica.svg (pusty) – prosty odcinek ulicy
  • Deptak.svg DP – prosty odcinek deptaku <-- (NOWE)
  • Ikona koniec ulicy początek deptaku.svg ŚLKDP – ślepa ulica na końcu, deptak
  • Ikona koniec deptaku początek ulicy.svg KDPU – koniec deptaku, początek ulicy
  • Ikona ulica pusta.svg UEMY - puste pole
 • Parametr 2 – światła
  • 0 – bez świateł
  • 1 – ze światłami
 • Parametr 3 – odległość od początku (numer)
 • Parametr 4 – nazwa