Szalbierstwo

Szalbierstwo – wykroczenie polegające na wyłudzeniu bez zamiaru uiszczenia należności świadczeń lub usług takich jak:

  • przejazd bez biletu koleją lub innym środkiem lokomocji po raz trzeci w ciągu roku, pomimo nieuiszczenia nałożonej dwukrotnie kary pieniężnej,
  • pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego,
  • jednokrotny przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa, które nie dysponuje karami taryfowymi,
  • wstęp na imprezę rozrywkową, artystyczną lub sportową,
  • działanie automatu,
  • inne podobne świadczenie, o którym sprawca wie, że jest płatne.
Szalbierstwo
KW z 1971
Ciężar gatunkowy wykroczenie
Przepis art. 121 § 1 i 2 k.w.
Kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

możliwe orzeczenie obowiązku zapłaty równowartości wyłudzonego mienia

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Szalbierstwo obejmuje głównie wyłudzenie świadczenia płatnego od razu lub natychmiast po jego spełnieniu, dotyczy drobnej kwoty. Wykroczenie zazwyczaj polega na wyzyskaniu podstępnie wytworzonej nieświadomości pokrzywdzonego i dokonywane jest przez sprawcę będącego konsumentem, który przez przystąpienie zawarł umowę z pokrzywdzonym przedsiębiorcą. Powyższe cechy odróżniają szalbierstwo od przestępstwa oszustwa.

Wyłudzenie noclegu w pokoju hotelowym nie wykazuje cech szalbierstwa i jest oszustwem.

Najważniejsze orzecznictwoEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 25 czerwca 2007. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.