Szczep (mikrobiologia)

populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany

Szczep – w mikrobiologii, populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany, wyróżniająca się określonymi cechami.

Określenia używa się również w stosunku do różnych klonów należących do tego samego gatunku, wyprowadzonych z izolowanych, czystych kultur.