Szczyt NATO w Pradze 2002

Szczyt NATO w Pradze w 2002 lub 16. Szczyt NATOszczyt NATO, zorganizowany w Pradze w Czechach w dniach 21-22 listopada 2002.

Szczyt NATO w Pradze, listopad 2002.

Był to pierwszy szczyt NATO w dawnym kraju członkowskim Układu Warszawskiego i pierwszy szczyt po atakach z 11 września. W jego trakcie do członkostwa w Pakcie zaproszono siedem państw byłego bloku wschodniego.

W Pradze odbyły się także spotkania Rady NATO-Rosja oraz Komisji NATO-Ukraina na szczeblu ministrów spraw zagranicznych oraz posiedzenie Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego (EAPC).

Rezultat szczytuEdytuj

W czasie szczytu w Pradze, 21 listopada 2002 państwa członkowskie NATO przyjęły "Deklarację Szczytu Praskiego", która zawierała główne postanowienia szczytu:

Państwa członkowskie przyjęły również "Oświadczenie w sprawie Iraku", w którym wyraziły poparcie dla rezolucji nr 1441 Rady Bezpieczeństwa ONZ (która dawała Irakowi 30 dni na ostatecznie zastosowanie się do wcześniejszych rezolucji ONZ, a w szczególności przedstawienie dowodów zniszczenia zapasów broni masowego rażenia i dopuszczenie inspektorów ONZ do wszystkich obiektów na terenie Iraku) i wezwały Irak do „bezwarunkowego i natychmiastowego przyjęcia powyższej rezolucji oraz wszystkich poprzednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ”[2].

W trakcie posiedzenia EAPC przyjęto „Plan działań Partnerstwa Przeciw Terroryzmowi”[3]. W trakcie spotkania Komisji NATO-Ukraina przyjęto „Plan Działań NATO-Ukraina”[4].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj