Otwórz menu główne

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim.jpg
skład rady powiatu z roku 1880, zamieszczony w Szematyzmie

Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (właśc. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, niem. Schematismus des Konigsreiches Galizien und Lodomerien) – austriacki rocznik wydawany w latach 1782–1914 w języku niemieckim, a od roku 1870 również w języku polskim, zawierający schemat organizacyjny władz administracyjnych określonego regionu lub państwa. Szematyzmy galicyjskie zawierały spisy nazwisk urzędników zatrudnionych w poszczególnych instytucjach c.k. administracji, a także szereg innych informacji, np. spisy właścicieli ziemskich.

W niektórych rozdziałach Szematyzm zawiera dane z poprzednich lat, np. dotyczące liczby mieszkańców ustalonych w trakcie spisów statystycznych. Rocznik rozpoczyna się od wykazu zmian personalnych jakie zaszły w czasie od poprzedniego druku. Następne strony zatytułowane jako "Treść" odbiegają znaczeniowo od dzisiejszego pojęcia spisów treści, ponieważ nie uwidaczniają kolejności rozdziałów, lecz ujmują zawartość treściową w porządku alfabetycznym, z wyjątkiem pocztu c.k. gubernatorów i namiestników Galicji od czasu przyłączenia tej prowincji do monarchii austriackiej.

W całym tekście Szematyzmu znajdują się informacje o politycznych władzach administracyjnych Galicji w tym m.in. nazwiska nauczycieli, urzędników różnych instytucji, nazwiska radnych oraz wyszczególnione instytucje pożytku społecznego, towarzystwa dobroczynne oraz szkoły. Każdy rocznik zawiera indeks nazwisk.

Zobacz teżEdytuj