Szereg funkcyjny

nieskończona suma funkcji

Szereg funkcyjnyszereg, którego wyrazami są funkcje o wspólnej dziedzinie. Dla każdego punktu dziedziny suma szeregu wartości funkcji w tym punkcie (o ile istnieje) jest sumą zwykłego szeregu liczbowego. W zastosowaniach najczęściej pojawiają się szeregi funkcyjne zmiennej rzeczywistej lub zespolonej o wartościach rzeczywistych lub zespolonych, jednakże pojęcie szeregu funkcyjnego ma sens także w przypadku funkcji o wartościach w ogólnych przestrzeniach funkcyjnych (np. przestrzeniach Banacha).

Szeregi funkcyjne pojawiają się w naturalny sposób w analizie matematycznej i fizyce. Na przykład:

Podstawowym przykładem szeregu funkcyjnego jest tzw. szereg geometryczny, czyli szereg postaci

Jest on zbieżny dla każdego do (sumy):

Jeżeli przyjąć dla jak wyżej, to powyższy szereg można zapisać w postaci

który jest już przykładem szeregu funkcyjnego.

Zbieżność edytuj

Niech   będzie przestrzenią unormowaną oraz   będzie ciągiem funkcji określonych na pewnym zbiorze   i o wartościach w przestrzeni  

Zbieżność punktowa edytuj

Osobny artykuł: zbieżność punktowa.

Mówi się, że szereg   jest zbieżny punktowo w zbiorze   gdy dla każdego   zbieżny jest szereg   Innymi słowy wymaga się, by zbieżny był ciąg   sum częściowych   Określoną w ten sposób funkcję   nazywa się sumą szeregu funkcyjnego  

Zbieżność jednostajna edytuj

Osobny artykuł: zbieżność jednostajna.

Szereg   jest zbieżny jednostajnie wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg   sum częściowych   jest zbieżny jednostajnie jako ciąg funkcyjny.

Dokładniej, szereg   jest zbieżny jednostajnie w zbiorze   do funkcji   gdy od pewnego wyrazu norma sumy częściowej szeregu   jest dowolnie mała dla wszystkich   tzn. gdy dla dowolnej liczby   istnieje taka liczba naturalna   że dla wszystkich   i dla wszystkich   zachodzi nierówność

 

Do kryteriów zbieżności jednostajnej szeregów funkcyjnych zaliczają się

Własności sumy szeregu zbieżnego jednostajnie – twierdzenie Weierstrassa edytuj

Niech dany będzie szereg funkcyjny   zbieżny jednostajnie w przedziale   do funkcji   Wówczas:

  • jeżeli wszystkie wyrazy ciągu  ciągłe, to jego suma   też jest funkcją ciągłą;
  • jeżeli   jest ciągiem funkcji różniczkowalnych mającym w tym przedziale ciągłe pochodne oraz szereg   jest zbieżny jednostajnie, to funkcja   jest różniczkowalna oraz
 
dla  
  • jeżeli ponadto wyrazy ciągu   są funkcjami ciągłymi, określonymi w przedziale   oraz szereg   jest zbieżny jednostajnie w tym przedziale, to
 
Przykład edytuj

Szereg

 

jest zbieżny punktowo do funkcji   w przedziale   jednak nie jest zbieżny jednostajnie; mimo to suma szeregu jest funkcją różniczkowalną (a zatem i ciągłą) w zadanym przedziale.

Bibliografia edytuj