Szeszonk IIIfaraon, władca starożytnego Egiptu z XXII dynastii libijskiej, z czasów Trzeciego Okresu Przejściowego. Prawdopodobnie panował w latach 837-798 p.n.e. Był młodszym synem Takelota II i królowej Karomy III.

Szeszonk III
ilustracja
Władca starożytnego Egiptu
Okres

od 837 p.n.e.
do 798 p.n.e.

Poprzednik

Takelot II

Następca

Szeszonk IV

Dane biograficzne
Dynastia

XXII dynastia

Miejsce spoczynku

Tanis

Ojciec

Takelot II

Matka

Karoma III

Żona

Tentamenopet

Dzieci

Pimaj

Istnieją poglądy przypisujące Szeszonkowi ponad 50-letnie panowanie, lecz żadne zabytki nie potwierdzają panowania dłuższego niż 39 lat. Podczas jego rządów doszło do dalszego podziału władzy w Egipcie. Wywodzący się z bocznej gałęzi rodów libijskich, prawdopodobnie spokrewnionych z królewskim rodem z Tanis, możnowładca Padibastet założył w Leontopolis nową dynastię. Działo się to około 8. roku panowania Szeszonka. Szeszonk już na początku swego panowania uzyskał poparcie w Tebaidzie, jak się wydaje z dwojakiego powodu. Po pierwsze, pozbawił władzy swego brata Osorkona, który będąc wielkim kapłanem Amona, uzyskawszy władzę królewską stałby się niezwykle potężnym i wpływowym władcą. Jak wiadomo w Tebach wybuchały bunty przeciw władzy kapłańskiej Osorkona. Po drugie pozostawił klerowi tebańskiemu wiele swobody, a przede wszystkim prawo wolnego wyboru arcykapłanów. Kilkakrotnie arcykapłan Osorkon musiał uchodzić z Teb, by w końcu odzyskać swoje stanowisko po ostatecznym pogodzeniu się ze swym młodszym bratem – Szeszonkiem III, prawdopodobnie około 22. lub 26. roku jego panowania.

Około 20. roku Szeszonka, Padibastet, panujący w Bubastis i później za sprawą poparcia wielkiego kapłana Amona – Harsiese II w Tebach, powołał do współwładzy swego syn Iuputa I, który władzę objął w Leontopolis. W Herakleopolis rozgorzała walka o władze. Trwało to prawdopodobnie do około 39. roku panowania Szeszonka, kiedy to władzę tam przejął generał Bakenptah. W Delcie władza Szeszonka III była znacznie mocniejsza niż władców Leontopolis. Popierały go w środkowej Delcie; Busiris, Sais i Buto oraz Memfis. Damiettańska odnoga Nilu stanowiła granicę jego władzy. Zachodnia część Delty opanowana była przez libijskie plemiona Maszuasz.

W czasie panowania Szeszonka III, równolegle władzę sprawowali w Leontopolis:

Na tronie pontyfikalnym w Tebach zasiadali:

  • książę Osorkon, brat Szeszonka III,
  • gdy Osorkon przebywał na uchodźstwie – Harsiese II,
  • po nim Takelot – prawdopodobnie pochodzący z królewskiego rodu z Tanis.

Szeszonk III pochowany został w Tanis, a jego grobowiec odkrył w 1940 roku Pierre Montet. Wewnątrz znajdował się sarkofag wykonany dla Szeszonka oraz drugi pozbawiony jakichkolwiek inskrypcji.

Zarys genealogii XXII i XXIII dynastii.

Jak wyglądał podział władzy w Egipcie, w Trzecim Okresie Przejściowym,

Osobny artykuł: Trzeci Okres Przejściowy.

.

Tytulatura edytuj

Królewski Protokół
serech lub Horusowe:
G5
E2
D40
C10
N36
 
trl.: Ka-nechat-meri-Maat
tłum.: Byk-potężny-ukochany-przez-Prawdę
prenomen lub imię tronowe:
M23
X1
L2
X1
 
N5F12C10N5
U21
N35
 
trl.: User-Maat-Re Setepen-Re
tłum.: Potężna-jest-sprawiedliwość-Re Wybraniec-Re
nomen lub imię rodowe:
G39N5
 
M17mn
N35
M8M8N35
N29
 
trl.: Szeszonk-MeriAmon
tłum.: Szeszonk-Ukochany-przez-Amona