Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty - szkoła podchorążych rezerwy piechoty Wojska Polskiego II RP.

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa SPR Piech.
Historia
Państwo

 II Rzeczpospolita

Sformowanie

1929

Rozformowanie

1935

Nazwa wyróżniająca

nie posiadała

Patron

nie posiadała

Tradycje
Nadanie sztandaru

nie posiadała

Kontynuacja

Batalion Szkolny Podchorążych Rezerwy Piechoty

Dowódcy
Pierwszy

ppłk piech. Stanisław Dąbek

Ostatni

ppłk piech. Władysław Muzyka

Działania zbrojne
nie uczestniczyła
Organizacja
Rodzaj sił zbrojnych

Wojsko[1]

Rodzaj wojsk

Piechota

Podległość

Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych

1935 kapral podchorazy rezerwy piechoty.jpg

Historia szkołyEdytuj

Szkoła została zorganizowana w lipcu 1929 roku, w Zambrowie, na podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego z połączenia Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 4 z Tomaszowa Mazowieckiego, Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 6 z Zaleszczyk i Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 9A z Łukowa.

Szkoła podlegała II wiceministrowi spraw wojskowych przez Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych. Komendant szkoły posiadał uprawnienia dowódcy pułku.

4 lipca 1930 roku Minister Spraw Wojskowych ustalił, że wzór odznak pamiątkowych batalionów względnie szkół podchorążych rezerwy piechoty ma być zgodny ze wzorem odznaki pamiątkowej Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 7. Odznaki poszczególnych batalionów lub szkół różniły się jedynie napisem[2].

15 lipca 1933 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził regulamin odznaki pamiątkowej Szkoły Podchorążych Piechoty w Zambrowie i dywizyjnych kursów podchorążych rezerwy[3].

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty była jedną z najbardziej znanych podchorążówek w kraju. W latach 1929-1935 ukończyło ją 6239 podchorążych.

W 1935 roku szkoła została zlikwidowana, a w jej miejsce powołany Batalion Szkolny Podchorążych Rezerwy Piechoty.

Organizacja szkoły w 1929 rokuEdytuj

 • komenda szkoły
 • kwatermistrzostwo
 • kompania administracyjna
 • kompania łączności podchorążych rezerwy
 • kompania pionierów podchorążych rezerwy
 • 1 batalion strzelecki podchorążych rezerwy
 • 2 batalion strzelecki podchorążych rezerwy
 • batalion ciężkich karabinów maszynowych podchorążych rezerwy

Kadra Szkoły Podchorążych Rezerwy PiechotyEdytuj

Komendanci
Zastępca komendanta - dyrektor nauk
Kwatermistrz
 • kpt. piech. Feliks Guttakowski (do III 1932)
 • mjr piech. Józef Kiczka (od III 1932[6])
Oficerowie

AbsolwenciEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220). W skład Sił Zbrojnych II RP wchodziły wojska lądowe nazywane ówcześnie wojskiem i Marynarka Wojenna. Wojsko składało się z jednostek organizacyjnych wojska stałego i jednostek organizacyjnych Obrony Narodowej, a także jednostek organizacyjnych Korpusu Ochrony Pogranicza.
 2. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 20 z 4 lipca 1930 r., poz. 244.
 3. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 15 lipca 1933 r., poz. 112.
 4. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 20 września 1930 roku, s. 295.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 271.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 233.

BibliografiaEdytuj