Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji w Słupsku – centrum szkoleniowe Policji utworzone 10 sierpnia 1990, z przekształcenia dotychczasowego zaplecza szkoleniowego Milicji Obywatelskiej.

Szkoła Policji w Słupsku
Ilustracja
Data utworzenia 1945, 1990
Siedziba Słupsk
Komendant Szkoły insp. Jacek Gil
Zastępcy Komendanta Szkoły mł. insp. Dorota Przypolska, mł. insp. Piotr Cekała
Zatrudnienie ok. 400
Adres
ul. Jana Kilińskiego 42,
76-200 Słupsk
brak współrzędnych
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Historia szkoły rozpoczęła się 28 maja 1945, kiedy to ówczesny Komendant Główny Milicji Obywatelskiej na mocy rozkazu nr 99 powołał do życia z dniem 1 czerwca 1945 Centrum Wyszkolenia MO w Słupsku. W pierwszych latach działalności w Słupsku znajdowała się Szkoła Oficerska, Szkoła Przewodników Psów Służbowych oraz Szkoła Szeregowych. W późniejszych latach, po reorganizacji Centrum Wyszkolenia, w 1954 szkolenie oficerów przeniesiono do Szczytna, szkolenie milicjantów pionu kryminalnego – do Piły, zaś w 1949 szkolenie psów służbowych – do Sułkowic.

Wielokrotnie zmieniano nazwy zasadniczej placówki szkoleniowej Centrum:

 • 1945–1947 – Ogólnopaństwowa Szkoła Szeregowych
 • 1947–1954 – Szkoła Podoficerska MO
 • 1954–1957 – Ośrodek Szkolenia Szeregowych Milicji Obywatelskiej (OSSMO)
 • 1957–1985 – Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej (SPMO)
 • 1985–1990 – Szkoła Milicji Obywatelskiej (SMO)

Uchwałą Rady Państwa w 1974 Szkoła Podoficerska MO w Słupsku została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy za osiągnięcia w szkoleniu i doskonaleniu kadr oraz za udział w utrwalaniu ładu, porządku i w zagospodarowaniu Wybrzeża Środkowego[1].

W 1990 Milicję Obywatelską przekształcono w Policję, zaś Szkoła Milicji Obywatelskiej w Słupsku stała się Szkołą Policji i zachowała swój merytoryczny profil – nadal specjalizuje się w kształceniu policjantów służby prewencyjnej.

Od 1945 Szkoła Policji w Słupsku wykształciła na różnego rodzaju kursach około ćwierć miliona absolwentów.

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Zakład Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Zakład Służby Kryminalnej
 • Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego
 • Zakład Interwencji Policyjnych
 • Zakład Ogólnozawodowy
 • Wydział Organizacji i Dowodzenia
 • Zespół Wsparcia Dydaktycznego
 • Wydział Kadr
 • Wydział d.s. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół Kontroli
 • Wydział Finansów
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • Wydział Teleinformatyki
 • Sekcja Żywnościowa
 • Sekcja Administracyno-Gospodarcza
 • Sekcja Wspomagająca

Komendanci[2]Edytuj

Centrum Wyszkolenia Milicji ObywatelskiejEdytuj

Szkoła Podoficerska Milicji ObywatelskiejEdytuj

 • 1954–1963 – mjr Bolesław Piwowar
 • 1963–1989 – płk Karol Kubalica

Szkoła Milicji ObywatelskiejEdytuj

 • 1989–1990 – płk Jan Rudzki

Szkoła PolicjiEdytuj

 • 1990 – insp. Zdzisław Machura
 • 1990–1992 – insp. dr Stanisław Koebcke
 • 1992–1997 – insp. dr Edward Sobków
 • 1998–2004 – insp. Zbigniew Rosiak
 • 2004–2008 – insp. dr Stanisław Bukowski
 • 2008–2012 – insp. Jacenty Bąkiewicz
 • od 2012 – insp. Jacek Gil

SiedzibaEdytuj

Szkoła mieści się w wydzielonym i zamkniętym fragmencie miasta, położonym pomiędzy ul. Jana Kilińskiego i Tadeusza Kościuszki kompleksie kilkudziesięciu budynków m.in. po byłej niemieckiej szkole żeńskiej (Lessingschule) z 1929, lazarecie z lat 30. XX w. oraz kilkunastu willach.

PrzypisyEdytuj

 1. Szkoła Podoficerska MO w Słupsku odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy. „Nowiny”. Nr 281, s. 2, 18 października 1974. 
 2. Szkoła Policji w Słupsku, [w:] Kwartalnik policyjny nr 5/2015, s. 80

BibliografiaEdytuj