Szlifowanie

Szlifowanie – obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą narzędzi ściernych, w wyniku której uzyskuje się duże dokładności wymiarowe i kształtowe oraz małą chropowatość. Szlifowanie można wykonywać na otworach, wałkach i płaszczyznach. Maszyny do tego typu obróbki nazywane są szlifierkami, a narzędzia skrawające to ściernice. Materiałem, z którego wykonane są ściernice, najczęściej jest korund, diament, węglik krzemu lub węglik boru.

Szlifowanie

Odmiany szlifowania ściernicowegoEdytuj

Szlifowanie można podzielić ze względu na:

 1. Kształt powierzchni obrabianej
  • obrotowe – zewnętrzne lub wewnętrzne powierzchnie walcowe, stożkowe i obrotowych krzywoliniowych
  • nieobrotowe – powierzchnie płaskie lub krzywoliniowe
 2. Mocowanie przedmiotu w obrabiarce
  • kłowe
  • bezkłowe
 3. Położenie ściernicy względem przedmiotu
  • obwodowe – oś ściernicy jest równoległa do osi powierzchni obrotowej lub obrabianej powierzchni płaskiej
  • czołowe – oś ściernicy jest prostopadła lub wichrowata do osi powierzchni obrotowej lub do powierzchni płaskiej.

Technologiczne parametry skrawania podczas szlifowaniaEdytuj

 • prędkość obrotowa ściernicy   [1/s],
 • średnica ściernicy   [mm],
 • prędkość obwodowa ściernicy   [m/s],
 • prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego   [1/s],
 • średnica przedmiotu obrabianego   [mm],
 • prędkość obwodowa przedmiotu obrabianego   [mm/s],
 • posuw osiowy stołu   [mm/obr.],
 • prędkość posuwu osiowego stołu   [mm/s]
 • styk ściernicy wgłębny  

Zobacz teżEdytuj