Sznur modlitewny

sznur koralików używany w różnych tradycjach religijnych

Sznur modlitewny – przedmiot służący kultowi religijnemu, używany w celu ułatwienia odprawiania modlitwy o charakterze cyklicznym, w której ma miejsce wielokrotne powtórzenie jej składowej części. Używany w większości religii świata zarówno do modlitwy, jak i medytacji[1][2].

W katolicyzmie używany jest różaniec, służący do odmawiania modlitwy o tej samej nazwie oraz do odprawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. W średniowiecznym chrześcijaństwie przy pomocy sznura modlitewnego zwanego paternoster odmawiano modlitwę Ojcze nasz[3]. W chrześcijaństwie prawosławnym przy pomocy sznura modlitewnego (czotków) odmawia się głównie tzw. modlitwę jezusową[4].

Tasbih, Misbaha, Masbaha, Subha muzułmański – sznur modlitewny składający się z 33 lub 99 koralików wykonanych w różnych materiałów: najczęściej z drewna, plastiku, kości słoniowej, pereł, bursztynu czy nasion oliwki; Często zakończony jest frędzlem lub ozdobnym koralikiem[5]. Używany przez muzułmanów do odmawiania 33 razy lub 3-krotności tej liczby, czyli 99 razy jednego z atrybutów Boga, np.: Chwała Bogu lub Bóg jest wielki, albo On, który przychodzi lub 99 imion Allaha. Rzadziej odmawia się jednym ciągiem wszystkie 99 atrybutów Boga, gdyż trudno jest je zapamiętać i zazwyczaj poprzestaje się na jednym dowolnie wybranym atrybucie i jego powtarzaniu[5][6].

Jamdze, Maebuddyjski sznur modlitewny, znany pod nazwą mala i służący głównie do odliczania mantr podczas medytacji. Używany też przez buddystów do odmawiania 108 razy jednej z mistycznych formuł, określających cnoty lub atrybuty oświeconego Buddy, np. O klejnocie w lotosie (klejnot to Budda i jego nauka, a lotos to świat). Podczas odmawiania tych inwokacji często czyni się pokłony[7][8].

Przypisy

edytuj
  1. Teresa Michałowska, Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza: praca zbiorowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, s. 302, ISBN 978-83-04-02814-2 [dostęp 2024-02-29] (pol.).
  2. John Michael Greer, Clare Vaughn, Pagan Prayer Beads: Magic and Meditation with Pagan Rosaries, Weiser Books, 1 maja 2007, s. 3-177, ISBN 978-1-57863-384-5 [dostęp 2024-02-29] (ang.).
  3. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: The Rosary [online], www.newadvent.org [dostęp 2021-03-04] (ang.).
  4. Kallistos (Ware), Kościół prawosławny, Orthdruk, Białystok 2002, 83-87281-24-7, s.339
  5. a b Islamista, Jak muzułmanie modlą się na sznurze? #zapytajIslamiste [online], Islamista Blog, 12 maja 2016 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
  6. Różaniec w Islamie
  7. Różaniec - historia prawdziwa [online], NINIWA, 22 maja 2020 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
  8. Natalia Maria Ruma, Sens życia i śmierci. Nadzieja chrześcijańska a buddyzm. [online], 2018.