Sztabskapitan

Sztabskapitanstopień oficerski w Imperium Rosyjskim, pośredni między stopniem porucznika i kapitana. Odpowiednikiem sztabskapitana w armii był stopień sztabsrotmistrza (sztabrótmistr) w kawalerii.

Stopień ten wywodził się z czasów, kiedy obecne nazwy stopni wojskowych funkcjonowały jako określenia dla pełnionych funkcji. Wyższe funkcje w regimencie obejmowali oficerowie będący i (formalnie) pozostający dowódcami kompanii (kapitanami), dlatego stworzono funkcję sztabs-kapitana, który faktycznie taką kompanią dowodził. Przykładowo w regimencie pieszym Rzeczypospolitej Obojga Narodów według stanu z roku 1792 było 5 sztabskapitanów oraz 7 kapitanów z kompanią (w sumie 12 kompanii). Ci sztabskapitanowie, uznawani za ustępujących rangą kapitanom z własną kompanią, zastępowali szefa regimentu (generała), pułkownika, podpułkownika i 2 majorów (za K. Górski).

Etym.ros. sztabs-kapitán (штабс-капитан), jak wyżej, z niem. Stab 'laska; pastorał; sztab'; Kapitän ‘kapitan’ od śrdw. łac. capitaneus, zob. kapitan.

Polacy, którzy w armii rosyjskiej posiadali stopień sztabskapitanaEdytuj

OpinieEdytuj

(...) w armii rosyjskiej nie było stopnia majora (zlikwidowano go w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia [XIX wieku]), a w gwardii nie było stopnia podpułkownika (kapitan od razu awansował do stopnia pełnego pułkownika – dowódcy batalionu, pułkiem gwardii bowiem dowodził generał). Jak więc należało potraktować sztabskapitanów? „Degradować” ich do stopnia porucznika czy też przyznać im wyższy stopień, kapitana? Jak należało ustosunkować się do stopnia kapitana gwardii? Uznać stopień kapitana czy majora? (...)

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj