Szum różowy

Szum różowy (ang. pink noise, one over f noise, flicker noise), znany także jako szum 1/fsygnał lub proces, w którego widmie częstotliwościowym widmowa gęstość mocy jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości.

Nagranie szumu różowego
Widmo szumu różowego

Widmowa gęstość mocy szumu różowego opada 10 dB na dekadę (ok. 3 dB na oktawę). Poziom ciśnienia akustycznego w kolejnych pasmach oktawowych jest zatem stały, co znajduje zastosowanie w badaniach i pomiarach akustycznych.

Wytworzenie prawdziwego szumu różowego jest praktycznie niemożliwe, ponieważ jego energia w pełnym paśmie częstotliwości byłaby nieskończona, bowiem energia szumu różowego w każdym przedziale częstotliwości od do jest proporcjonalna do Jeśli częstotliwość górna jest nieskończenie wielka, to energia także byłaby nieskończenie wielka. W praktyce więc szum różowy może spełniać zależność 1/f tylko w ograniczonym zakresie częstotliwości.

Zobacz teżEdytuj