Szwajcarska Rada Związkowa

organ pełniący w Szwajcarii funkcję rządu i kolegialnej głowy państwa

Rada Związkowa, zwana też Radą Federalną (niem. Bundesrat, fr. Conseil fédéral, wł. Consiglio federale, rom. Cussegl federal) – organ pełniący w Szwajcarii funkcję rządu i kolegialnej głowy państwa, mający siedzibę w Bundeshaus w Bernie.

Szwajcarska Rada Związkowa w 2024. Od prawej:Beat Jans, Albert Rösti, Guy Parmelin, prezydent Viola Amherd, wiceprezydent Karin Keller-Sutter, Ignazio Cassis, Élisabeth Baume-Schneider i kanclerz federalny Viktor Rossi

W jej skład wchodzi 7 osób wybieranych przez parlament. Kierują oni następującymi resortami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Obrony, Gospodarki Krajowej, Finansów, Komunikacji.

Rząd ma charakter dyrektorialny – parlament nie może go odwołać czy też zmusić do dymisji. Oznacza to, że Rada Związkowa nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem. Kadencja Rady jest równa kadencji izby niższej parlamentu, wynosi 4 lata (Konstytucja Szwajcarii, art. 145). Parlament raz na rok wybiera spośród członków Rady jej przewodniczącego, będącego jednocześnie prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej, oraz jego zastępcę.

Obecny skład Rady

edytuj
Członek Zdjęcie Data wejścia Partia Kanton Funkcja
Guy Parmelin   2016-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2016(dts) SVP/UDC Vaud Szef Federalnego Departamentu Spraw Gospodarczych, Edukacji i Badań Naukowych
Ignazio Cassis   2017-11-01T00:00:00.001 1 listopada 2017(dts) FDP/PLR Ticino Szef Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych
Viola Amherd   2019-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2019(dts) DM/LC Valais Prezydent Szwajcarii w 2024; Szef Federalnego Departamentu Obrony, Ochrony Ludności i Sportu
Karin Keller-Sutter   2019-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2019(dts) FDP/PLR St. Gallen Wiceprezydent Szwajcarii w 2024; Szef Federalnego Departamentu Finansów
Élisabeth Baume-Schneider   2023-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2023(dts) SP/PS Jura Szef Federalnego Departamentu Spraw Wewnętrznych
Albert Rösti   2023-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2023(dts) SVP/UDC Berno Szef Federalnego Departamentu Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji
Beat Jans   2024-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 2024(dts) SP/PS Bazylea Szef Federalnego Departamentu Sprawiedliwości i Policji

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj