Szwajcarzy – grupa ludzi zamieszkująca Szwajcarię. Jest ich ok. 7 milionów. Posługują się czterema językami (uwzględniając odmiany lokalne): niemieckim (65%) francuskim (20%) włoskim (15%) oraz retoromańskim

Szwajcarzy
Liczebność ogółem 6 500 000
Regiony zamieszkania Szwajcaria, Francja, Niemcy, Włochy, USA, Kanada
Języki niemiecki, francuski, włoski, romansz
Główne religie katolicyzm, protestantyzm
Pokrewne grupy etniczne Niemcy, Austriacy, Francuzi i Włosi