Szydłowieccy herbu Odrowąż

ród szlachecki

Szydłowieccy – polski ród możnowładczy, boczna linia Odrowążów, której nazwisko pochodzi od miasta Szydłowiec. Legitymowali się herbem Odrowąż.

Szydłowieccy herbu Odrowąż
Ilustracja
Odrowąż
Państwo

 Polska

Region

województwo sandomierskie

Gniazdo rodzinne

Szydłowiec

Tytuły

Hrabia szydłowiecki

Protoplasta

Jakub Szydłowiecki
Sławko Szydłowiecki

Pierwsza wzmianka

1 stycznia 1401

Status rodziny

wymarła

Ostatni przedstawiciel

Krzysztof Szydłowiecki

Data wymarcia

w linii męskiej: 30 grudnia 1532,
w linii żeńskiej: 1562

Pochodzenie etniczne

Polacy

Ród macierzysty

Odrowążowie

Przyjęcie protoplasty Szydłowieckich przez króla polskiego (przypuszczalnie Jakub Szydłowiecki przed Władysławem II Jagiełłą), mal. Stanisław Samostrzelnik, miniatura w Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae, 1532, Biblioteka Kórnicka.

Główną siedzibą rodu były tereny obejmujące dobra szydłowieckie, położone w okolicach źródeł Kamiennej i Radomki, wokół późniejszego miasta Szydłowca. Był to jeden z kilku kluczy dóbr ziemskich rodu Odrowążów w województwie sandomierskim. Pierwszymi, którzy podpisywali się tym nazwiskiem byli Jakub i Sławko, wymienieni w akcie uposażenia kościoła farnego w Szydłowcu z 1401. Położyli starania o rozwój gospodarczy swojej siedziby, która w 1427 otrzymała prawa miejskie.

Syn Jakuba, Stanisław otrzymał godność senatorską, co potwierdził przebudowując rodową siedzibę w gotycki zamek. Znaczne dochody z posiadanych dóbr i pełnionych urzędów w państwie (marszałek dworu królewskiego) pozwoliły mu na zapewnienie swoim synom starannego wykształcenia. Jako ochmistrz królewiczów polskich, Władysława, Kazimierza, Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta i Fryderyka, umieścił swoich synów w gronie paziów. Dwaj spośród nich, Jakub i Mikołaj pełnili urząd podskarbiego wielkiego koronnego, kolejny Krzysztof również sprawował urząd centralny kanclerza wielkiego; dwaj ostatni zasiedli w Senacie, zostając kasztelanami i wojewodami (Krzysztof).

Ostatnim męskim przedstawicielem rodu był Krzysztof, który osiągnął największą karierę spośród rodu. Dostojnik królewski, kanclerz, kasztelan krakowski, wojewoda krakowski i przyjaciel Zygmunta I Starego zmarł w 1532. W roku śmierci, dzięki poselstwu do cesarza rzymskiego, otrzymał dla siebie dziedziczny tytuł hrabiego, którego siedzibę ustanowiono w Szydłowcu. Poza dobrami rodowymi Krzysztof posiadał klucze dóbr w Opatowie i Ćmielowie oraz pomniejsze posiadłości. Ostatnią kobietą z rodu była jego córka Elżbieta, która w 1548 wniosła w posagu hrabstwo szydłowieckie Mikołajowi Radziwiłłowi zw. „Czarnym” (zmarła w 1562).

Szydłowieccy wnieśli swój wkład w rozwój gospodarki w województwie sandomierskim, wspierając handel i rzemiosło. Rozwinęli górnictwo kamienia i rud oraz hutnictwo, zwłaszcza na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wspierali osadnictwo niemieckie, czeskie, węgierskie i włoskie, upowszechniając zachodnie metody techniki oraz wzory sztuki. Byli patronami artystów i uczonych, m.in. Stanisława Samostrzelnika, Filipa Kallimacha, Bartolomea Berecciego i Giovanniego Ciniego.

Genealogia Szydłowieckich edytuj

Andrzej Odrowąż
zw. Obol[1]
(†przed 1400)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Odrowążówna
x Piotr z Tułowic
Jakub
(ok. 1380–1436)
x Anna (?) Jastrzębiec
Sławko
(ok. 1385–ok. 1433)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanisław
(1405–1493)
x 1. Barbara Starosielska
2. Zofia z Goździkowa
Piotr
(ok. 1410–przed 1470)
Barbara
(*ok. 1410/'1420)
Mikołaj
(ok. 1420–1477)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarzyna
(*ok. 1450)
Jan
(ok. 1451/'52–1528)
Jakub
(ok. 1453–1509)
x Zofia Półkozic
Krzysztof
(1466–1532)
x Zofia Targowicka
Piotr
(ok. 1470–przed 1508)
x Barbara Krupa
Mikołaj Stanisław
(ok. 1475–1532)
x Anna Tęczyńska
Anna
(*ok.1476/'77)
Paweł
(1478–1506)
Barbara
(*ok. 1480)
Marcin
(ok. 1485–przed 1532)
Elżbieta
(*ok. 1485/'88)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara
(*ok. 1480)
Zofia
(*ok. 1485)
Zofia
(ok. 1510–po 1561)
x Jan Tarnowski „Amor”
Zygmunt
(1526–1527)
Krystyna Katarzyna
(1519–1556)
x Jan Podiebradowicz
Ludwik Mikołaj
(1525–1526)
Elżbieta
(1533–1562)
x Mikołaj Radziwiłł „Czarny”

Przypisy edytuj

  1. Bartosz Paprocki wymienia Andrzeja Obulo „de Szydlowiecz”, dziedzica Gór, kasztelana sandomierskiego w 1362. Dokument ten jest jednakże falsyfikatem, gdyż Andrzej, kasztelan wiślicki, jest wymieniony w 1342, nie był zaś kasztelanem sandomierskim w 1362. Por.: Dumała, 1967, s. 190.

Bibliografia edytuj

  • Krzysztof Dumała. Studia z dziejów Szydłowca. „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”. 4, 1967. 
  • Kardyś, Piotr: Fraters armorum et domus Odrowąsinae : Odrowążowie przez wieki – ze szczególnym uwzględnieniem terenów na północ od rzeki Kamiennej. [W:] Z dziejów powiatu szydłowieckiego. Red. Przeniosło, Marek. [Kielce] – Szydłowiec: „Panzet”, 2009; s. 9-42. ISBN 978-83-61240-84-6.
  • Rosiński, Stefan: Mikołaj i Krzysztof Szydłowieccy : patroni turnieju rycerskiego. Szydłowiec: MLIM, 2006. ISBN 83-60126-20-8.