Tętnica międzyżebrowa tylna

Tętnica międzyżebrowa tylna (łac. arteria intercostalis posterior) – tętnice w liczbie jedenastu (według starszych źródeł dwunastu par) zaopatrujące tylną ścianę klatki piersiowej, pokrywającą ją skórę i odcinek piersiowy rdzenia kręgowego.

PoczątekEdytuj

PrzebiegEdytuj

Górne tętnice odchodzące od aorty biegną skośnie ku górze, im niżej tym kąt odejścia zbliża się do prostego. Ze względu na lewostronne przesunięcie tętnicy głównej prawe tętnice są dłuższe, leżą ku tyłowi od przełyku, przewodu piersiowego i oraz żyły nieparzystej i żyły nieparzystej krótkiej. Lewa zaś za żyłą nieparzystą dodatkową i żyłą nieparzystą dodatkową krótką. Następnie przebieg tętnic obu stron jest jednakowy. Wchodząc do odpowiednich przestrzeni międzyżebrowych początkowo między powięzią piersiową wewnętrzną a błoną międzyżebrową tylną. W okolicy kąta żebra przebiją błonę międzyżebrową tylną wchodząc między mięsień międzyżebrowy wewnętrzny a mięsień międzyżebrowy zewnętrzny do bruzdy żebra. Biegnąc dalej w tej bruździe, w składzie powrózka naczyniowo-nerwowego przestrzeni międzyżebrowej wchodzi między mięsień międzyżebrowy wewnętrzny a mięsień międzyżebrowy pośredni. W miejscu przejścia części kostnej żebra w chrzęstną oddala się od niego ku dołowi i dzieli się na gałęzie końcowe zespalające się z gałęziami międzyżebrowymi przednimi od tętnicy piersiowej wewnętrznej. Dolne tętnice międzyżebrowe, z przestrzeni międzyżebrowych niedochodzących do mostka krzyżują łuk żebrowy i zaopatrują powłoki przedniej ściany jamy brzusznej (leżą między mięśniem skośnym wewnętrznym brzucha a mięśniem poprzecznym brzucha).

GałęzieEdytuj

  • gałąź grzbietowa (łac. ramus dorsalis) - odchodzi na dolnym brzegu głowy żebra i kieruje się ku tyłowi, oddając gałąź rdzeniową i końcowe gałęzie skórne. Jej gałęzie:
  • gałąź poboczna (łac. ramus collateralis, nazywana również gałęzią nadżebrową łac. ramus supracostalis) odchodzi bocznie od kąta żebra, biegnie skośnie w dół do górnego brzegu leżącego poniżej żebra i rozgałęzia się w jego okostnej.
  • gałęzie przeszywające:
    • gałąź skórna tylna (łac. ramus cutaneus posterior) - odchodzi ku tyłowi od guzka żebra, przebija mięsień międzyżebrowy zewnętrzny i mięsień biodrowo-żebrowy i zaopatruje leżącą ponad nimi skórę
    • gałąź skórna boczna (łac. ramus cutaneus posterior) - odchodzi na wysokości linii pachowej, przebija mięśnie międzyżebrowe pośredni i zewnętrzny i w pobliżu zębów mięśnia skośnego brzucha zewnętrznego wchodzi w tkankę podskórną dzieląc się na gałąź tylną biegnącą po bocznej ścianie klatki piersiowej i gałąź tylną biegnącą po przedniej ścianie klatki piersiowej (u kobiet zaopatruje również gruczoł sutkowy)
    • gałązki skórne przednie (łac. rami cutanei anteriores) - odchodzą od IV - VI pary zaopatrując gruczoł sutkowy i otaczającą go skórę. W okresie laktacji silnie się rozrastają.

ZespoleniaEdytuj