Tętnica poprzeczna szyi

jedna z gałęzi pnia tarczowo-szyjnego

Tętnica poprzeczna szyi (łac. arteria transversa cervicis lub arteria transversa colli) – w anatomii człowieka jedna z gałęzi pnia tarczowo-szyjnego.

Naczynia, nerwy i mięśnie szyi. Podział pnia tarczowo-szyjnego opisany na rycinie po angielsku.
Thyrocervical trunkpień tarczowo-szyjny
suprascapular arterytętnica nadłopatkowa
transverse cervicaltętnica poprzeczna szyi
inferior thyroid arterytętnica tarczowa dolna

Przebieg edytuj

Przebieg tętnicy jest bardzo zmienny[1]. Najczęściej (55%) odchodzi od pnia tarczowo-szyjnego powyżej odejścia tętnicy nadłopatkowej, kieruje się bocznie i do tyłu[2], przecina trójkąt boczny szyi, dochodzi do przedniego brzegu mięśnia czworobocznego i tam dzieli się na gałąź powierzchowną i głęboką[1][3][2].

Na przebiegu tętnica krzyżuje wpierw od przodu mięsień pochyły przedni i nerw przeponowy, a następnie przykryta jest mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym[1][3][4]. Po stronie lewej, pod wspomnianym mięśniem, krzyżuje ją od przodu końcowy odcinek przewodu piersiowego[1]. Po wyjściu spod mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego wstępuje do dolnej części trójkąta bocznego szyi, w głębi trójkąta łopatkowo-obojczykowego, gdzie przecina splot ramienny od jego przodu[1].

Gałęzie edytuj

 
Przebieg gałęzi głębokiej tętnicy poprzecznej szyi (na rycinie opisana pod nazwą Dorsal scapular artery – tętnica grzbietowa łopatki).
levator scap. – przyczep mięśnia dźwigacza łopatki
rhomb. min – przyczep mięśnia równoległobocznego mniejszego
rhomboid major – przyczep mięśnia równoległobocznego większego

Tętnica poprzeczna szyi rozgałęzia się na gałąź powierzchowną (łac. ramus superficialis) i gałąź głęboką (łac. ramus profundus)[1][5][2][3][4].

Gałąź powierzchowna podąża ku górze[1][5][2][3]. Wnika w przedni brzeg mięśnia czworobocznego, rozgałęzia się w nim i w głębiej znajdujących się mięśniach karku[1][5] oraz oplata pobliskie węzły chłonne[5]. Gałąź powierzchowna zespala się z gałęzią zstępującą tętnicy potylicznej[5][2] współtworząc sieć karkową (łac. rete nuchale)[6].

Gałąź głęboka bywa często podwójna, wówczas jedna z nich jest przyśrodkowa, a druga boczna[5]. Pojedyncza gałąź głęboka podąża do boku, do dołu i nieco ku tyłowi[2][3]. Biegnie pod mięśniem dźwigaczem łopatki do jej górnego kąta, następnie zstępuje do przodu od mięśni równoległobocznych (jedno z odgałęzień tętnicy dzieli mięśnie równoległoboczne na mięsień większy i mniejszy[5]), wzdłuż brzegu przyśrodkowego łopatki do jej kąta dolnego[7][8]. Na tym odcinku przyśrodkowo do gałęzi tętniczej biegnie nerw grzbietowy łopatki[5]. Gałąź głęboka wysyła drobniejsze odgałęzienia do okolicznych mięśni, a ku dołowi zespala się z końcowymi odcinkami tętnicy nadłopatkowej i tętnicy podłopatkowej[5] tworząc sieć barkową (łac. rete acromiale) i sieć łopatkową (łac. rete scapulare)[5][6]. Zespolenia z tętnicami międzyżebrowymi tylnymi biorą udział w tworzeniu sieci klatki piersiowej (łac. rete thoracicum)[5][6].

Odmiany edytuj

Bardzo często (45%) tętnica, odchodząc od pnia tarczowo-szyjnego, nie oddaje gałęzi głębokiej i wówczas przyjmuje nazwę tętnicy szyjnej powierzchownej (łac. arteria cervicalis superficialis)[5][4]. Gałąź głęboka odchodzi wtedy bezpośrednio od tętnicy podobojczykowej przyjmując nazwę tętnicy łopatkowej zstępującej (łac. arteria scapularis descendans)[5][4]. Tętnica łopatkowa zstępująca może odejść z części szczytowej tętnicy podobojczykowej ku tyłowi od mięśnia pochyłego przedniego (23%) albo z części zstępującej tętnicy podobojczykowej bocznie od tego mięśnia (22%)[5][4]. W dalszym przebiegu przebija splot ramienny, najczęściej pomiędzy C6 a C7, lub (znacznie rzadziej) leży ku tyłowi od niego[5].

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f g h T. poprzeczna szyi. W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, s. 225. ISBN 83-200-2171-5.
  2. a b c d e f Ryc. 118. Tętnice głowy i szyi oraz ich zespolenia (...). W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, s. 195. ISBN 83-200-2171-5.
  3. a b c d e Ryc. 125. Gałęzie t. podobojczykowej i t. pachowej (...). W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, s. 224. ISBN 83-200-2171-5.
  4. a b c d e Ryc. 126. Najczęstsza odmiana pnia tarczowo-szyjnego i t. poprzecznej szyi. Schemat. W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, s. 225. ISBN 83-200-2171-5.
  5. a b c d e f g h i j k l m n o T. poprzeczna szyi. W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, s. 226. ISBN 83-200-2171-5.
  6. a b c Zespolenia. W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, s. 227. ISBN 83-200-2171-5.
  7. Ryc. 132. Tętnice prawego barku. Widok od przodu. Pierścień tętniczy okołołopatkowy i okołoramienny. Sieć tętnicza łopatkowa i barkowa. (...). W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998, s. 236. ISBN 83-200-2171-5.
  8. Ryc. 133. Tętnice prawego barku. Widok od tyłu. (...). W: Michał Reicher i wsp.: Anatomia człowieka. Wyd. VII (IV). T. III (Układ naczyniowy.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998. ISBN 83-200-2171-5.