Otwórz menu główne

Tabele krzyżowe (albo rozdzielcze, kontyngencji, w przypadku dwóch wskaźników także dwudzielcze) przedstawiają łączne rozkłady dwóch lub większej liczby zmiennych. Tabele krzyżowe prezentowane są zazwyczaj w postaci macierzowej. podczas gdy rozkład częstości informuje o rozkładzie jednej zmiennej, tablica kontyngencji opisuje jednocześnie rozkład dwóch lub większej liczby zmiennych. Każda komórka pokazuje liczbę respondentów, którzy udzielili określonej kombinacji odpowiedzi.

Poniżej przedstawiony jest przykład tablicy kontyngencji o rozmiarze 2 × 3. Zmienna potencjał konsumpcyjny ma trzy kategorie: zje dużo, zje mało, nic nie zje. Kategorie są wzajemnie rozłączne i wyczerpujące, więc wartości w kolumnach sumują się do 100%. Druga zmienna poziom głodu posiada dwie kategorie: głodny, najedzony. W tym przypadku, wartości w wierszach nie muszą sumować się do 100%. Każda z komórek odzwierciedla procent respondentów posiadających daną kombinację cech.

poziom głodu

potencjał konsumpcyjny
głodny najedzony
zje dużo 70% 5%
zje mało 25% 35%
nic nie zje 5% 60%

Tablice krzyżowe są często używane ponieważ:

  • są łatwe do zrozumienia, także dla ludzi, którzy nie rozumieją bardziej wyszukanych miar;
  • mogą być używane w przypadku zmiennych mierzonych na dowolnym poziomie: nominalnym, porządkowym, interwałowym czy ilorazowym - tablice krzyżowe traktują wszystkie dane tak - jakby były mierzone na poziomie nominalnym;
  • łatwiej jest zauważyć związki między zmiennymi analizując taką tablicę niż oddzielne statystyki;
  • rozwiązują problem braków danych.

Współczynniki siły związku stosowane przy analizie tabel krzyżowychEdytuj

Zobacz teżEdytuj