Tablice rejestracyjne w Mongolii

Mongolskie tablice rejestracyjne składają się z czterech cyfr i trzech liter cyrylicy. Ich wygląd mocno przypomina radzieckie tablice z lat 80. wykonane według standardu GOST 3207-77.

Mongołska tablica rejestracyjna według nowego wzoru

W 2001 r. wzór tablic uległy małej zmianie: muszą one teraz zawierać narodowy symbol Mongolii (Sojombo) w kolorze czerwonym po lewej stronie.


Plak Moğolistan 2001.png

Plak-15x30 Moğolistan 2001.png

Pierwsze dwie litery grupy 3-literowej oznaczają w którym ajmaku pojazd był rejestrowany:

Kod Ajmak
АР Północnochangajski
БН Bajanchongorski
БӨ Bajanolgijski
БУ Bulgański
ЧО Czojbalsan (miasto)
ДА Darchański
ДН Wschodni
ДО Wschodniogobijski
ДУ Środkowogobijski
ЭТ Erdenet
ГО Gobijsko-ałtajski
ХЭ Chentejski
ХО Kobdoski
ХӨ Chubsugulski
НА Nalajch
ӨМ Południowogobijski
ӨВ Południowochangajski
СЭ Selengijski
СУ Suchebatorski
СБ Suche Bator
ТӨ Centralny
УБ Ułan Bator
УВ Uwski
ЗА Dzawchański