Tadeusz Jacek Zieliński

polski polityk

Tadeusz Jacek Zieliński (ur. 1 czerwca 1966 w Katowicach) – polski prawnik, nauczyciel akademicki i teolog protestancki, profesor nauk teologicznych oraz doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, działacz ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji, profesor zwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i prorektor tej uczelni.

Tadeusz Jacek Zieliński
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 1 czerwca 1966
Katowice
Zawód, zajęcie prawnik, teolog, nauczyciel akademicki
Tytuł naukowy profesor nauk teologicznych
Stanowisko poseł na Sejm II i III kadencji (1993–2001)
Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie i działalność naukowaEdytuj

Maturę uzyskał w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W 1991 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach[1]. Stopień doktora nauk prawnych (2007) i doktora habilitowanego (2017) nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego[2]. Obronił też doktorat (1996) i habilitację (2003) w zakresie nauk teologicznych[2] na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 4 marca 2015 prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych[3]. Uzyskał również uprawnienia radcy prawnego[4].

W 1997 został adiunktem[1], w 2003 profesorem nadzwyczajnym, a w 2015 profesorem zwyczajnym ChAT[5]. W latach 2002–2008 był dziekanem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie[6]. W latach 2008–2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego ChAT. W 2012 został wybrany na czteroletnią kadencję na stanowisko dziekana nowo utworzonego Wydziału Pedagogicznego ChAT, będąc także kierownikiem Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej. Równocześnie jest profesorem w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT[5]. 10 marca 2016 został wybrany przez uczelniane kolegium elektorów na prorektora ChAT do spraw studenckich i dydaktycznych na kadencję 2016–2020[7].

W 2008 objął funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego[8], w 2012 został ponownie wybrany na tę funkcję na kolejną kadencję[9]. Pełnił ją do 2016, po czym pozostał w składzie zarządu tego towarzystwa[10].

Był członkiem rady konsultantów obejmującej dziewięć tomów publikacji Religia. Encyklopedia PWN (Warszawa 2001–2003)[11]. W latach 1997–2004 wchodził w skład redakcji „Myśli Protestanckiej”, zaś w latach 2002–2004 był redaktorem naczelnym tego czasopisma. Został członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism: „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, „Rocznik Teologiczny”, „Przegląd Prawa Wyznaniowego[12][13][14], a także redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego ChAT[15]. W 2019 został członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne[16].

Działalność politycznaEdytuj

Od 1990 był działaczem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, a następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W tej ostatniej partii pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1993–2001 był posłem II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej i III kadencji z ramienia Unii Wolności, wybieranym w okręgu katowickim[1]. W latach 1997–2001 wchodził w skład stałej delegacji Sejmu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej w Paryżu.

Członkostwo w stowarzyszeniachEdytuj

Odznaczenia i wyróżnieniaEdytuj

W 2014, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[17]. W tym samym roku odznaczony także Medalem Komisji Edukacji Narodowej[18].

Jego rozprawa habilitacyjna pt. Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 19 czerwca 2017[19].

PublikacjeEdytuj

 • Roger Williams – twórca nowoczesnych stosunków państwo-kościół, Semper, Warszawa 1997.
 • Iustificatio impii. Usprawiedliwienie „sola fide” jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2002.
 • Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, Tadeusz J. Zieliński, Warszawa 2007, Wydawnictwo Madom Toruń 2008.
 • Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej (red.), Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2009.
 • Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka (red., wspólnie z Pawłem Boreckim i Andrzejem Czoharą), LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
 • Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (red., wspólnie z Marcinem Hintzem), Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2010.
 • Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe (red.), Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, Warszawa, Wydawnictwo Credo, Katowice 2010.
 • Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym (red.), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2012.
 • Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz (współautor z Andrzejem Czoharą), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2013, Wydawnictwo Credo, Katowice 2014.
 • Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016[20].
 • Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego (red., wspólnie z Michałem Hucałem), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016.
 • Rozdział kościoła i państwa. Krótkie uzasadnienie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2020.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencja. Przewodnik, Warszawa 1998, s. 246, ​ISBN 83-7059-371-2​.
 2. a b Prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-05-26].
 3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.3.2015 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2015 r. poz. 298).
 4. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. chat.edu.pl. [dostęp 2017-11-07].
 5. a b Tadeusz J. Zieliński. chat.edu.pl. [dostęp 2015-06-05].
 6. Tadeusz J. Zieliński, Polskie Kościoły protestanckie wobec Unii Europejskiej (biogram autora), „Przegląd Powszechny” nr 1/2005, s. 42.
 7. Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. chat.edu.pl, 10 marca 2016. [dostęp 2016-03-12].
 8. Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” t. 1 (2009), s. 341.
 9. Dokumentacja bieżącej działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” t. 5 (2013), s. 329.
 10. Skład Zarządu III kadencji. ptpw.pl. [dostęp 2016-10-07].
 11. Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, tom 9, Warszawa 2001, s. 5, ​ISBN 83-01-14053-4​.
 12. „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” t. IV–V (2008-2010) s. 2.
 13. „Rocznik Teologiczny” z. 1–2/2012 (LIV), s. 2.
 14. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” t. 6 (2014), s. 2.
 15. Wydawnictwo Naukowe ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-02-02].
 16. Studia i Dokumenty Ekumeniczne. chat.edu.pl. [dostęp 2019-04-02].
 17. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 747).
 18. Informacja z 13. posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego. chat.edu.pl. [dostęp 2014-09-27].
 19. Uchwała nr 15/06/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UW. wpia.uw.edu.pl, 19 czerwca 2017. [dostęp 2017-07-09].
 20. Publikacje z prawa wyznaniowego 2016. ptpw.pl. [dostęp 2016-10-07].

BibliografiaEdytuj