Otwórz menu główne

Tadeusz Lalik (ur. 28 maja 1928, zm. 8 lutego 2000) – polski historyk, mediewista.

Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń Mariana Małowista. Pracował w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Przegląd badań nad historią rozplanowania osad wiejskich w Polsce, Warszawa: Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli 1953.
  • Studia średniowieczne, wybrał i opatrzył posłowiem Stanisław Trawkowski, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii PAN 2006 (Wybór zawierający artykuły z czasopism i prac zbiorowych z lat 1956-1976).

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Trawkowski, Tadeusz Lalik (28 V 1928 - 8 I 2000), "Kwartalnik Historyczny" 107 (2000), nr 4, s. 145-148.
  • Bibliografia prac Tadeusza Lalika [w:] Tadeusz Lalik, Studia średniowieczne, Warszawa 2006, s. 534-548 (Za lata 1951-1993 przeredagowała i uzupełniła Anna Rutkowska-Płachcińska).
  • Stanisław Trawkowski, O Tadeuszu Laliku [1928-2000] [w:] Tadeusz Lalik, Studia średniowieczne, Warszawa 2006, s. 549-554.