Tadeusz Paleczny

Tadeusz Paleczny (ur. 18 sierpnia 1955 w Wadowicach) – socjolog kultury, narodu i stosunków etnicznych.

Kierownik Katedry Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jeden z założycieli Instytutu Studiów Regionalnych, obecnie Instytut Studiów Międzykulturowych UJ.

Publikacje książkoweEdytuj

 • Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970, Kraków 1989.
 • Mit i ideologia powrotu wśród emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1992.
 • Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997.
 • Sekty: W poszukiwaniu utraconego raju, Kraków 1998.
 • Bunt "nadnormalnych", Kraków 1999.
 • Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki, Kraków 2001 (ISBN: 83-89823-06-3).
 • Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodotwórczym, Kraków 2004.
 • Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005.
 • Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej, Kraków 2007.
 • Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.
 • Socjologia tożsamości, Kraków 2008.
 • Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010.
 • Subkultury czy postsubkultury młodzieżowe, 2012.
 • Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości, 2017.

Linki zewnętrzneEdytuj