Tadeusz Radzik

polski historyk

Tadeusz Radzik, (ur. 16 września 1953 w Lublinie zm. 7 grudnia 2009 tamże) – polski historyk i politolog, profesor zwyczajny UMCS w Lublinie[1].

Tadeusz Radzik
Data i miejsce urodzenia

16 września 1953
Lublin

Data i miejsce śmierci

7 grudnia 2009
Lublin

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia najnowsza
Alma Mater

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Doktorat

1980

Habilitacja

1987

Profesura

20 stycznia 1993

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Absolwent historii na UMCS (1977). W 1980 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach 1852-1954 (promotor prof. dr hab. Albin Koprukowniak). W latach 1981-1982 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, przebywał w USA, zbierając materiały do pracy habilitacyjnej. W styczniu 1987 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy: Polonia amerykańska wobec Polski w latach 1918-1939. Od 1992 profesor nadzwyczajny UMCS, od 1999 profesorem zwyczajnym. W latach 1977-1988 zatrudniony w Zakładzie Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS, a następnie od 1988 w Instytucie Historii UMCS. Dyrektor Instytutu Historii UMCS w latach 1994–2000. Od 1996 do śmierci Kierownik Zakładu Historii Najnowszej.

W zakresie zainteresowań badawczych Tadeusza Radzika znajdowały się dzieje szkolnictwa polskiego zagranicą i Polaków w Wielkiej Brytanii, mniejszości narodowe w Polsce (w szczególności dzieje mniejszości żydowskiej w Lublinie) i historia najnowsza Polski.

Był członkiem komitetów redakcyjnych "Rocznika Polonijnego" (w latach 1980-1986), "Przeglądu Polonijnego" (od 1990), "Rocznika Lubelskiego" (od 1990), "Przeglądu Historyczno – Oświatowego" (1990-2005), " Res Historica" (od 1997), "Almanachu Historycznego" (od 1999), "Studiów Polonijnych" (od 1998), "Dziejów Najnowszych" (od 2008)," Biuletynu Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie", "Annales Uniwesitatis Mariae Curie- Skłodowska".

Od 2007 członek Komisji do Badania Diaspory Polskiej przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Komisji Stosunków Międzynarodowych przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2001-2005 w Radzie Naukowo-Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, w latach 2002-2006 w Radzie Muzeum Lubelskiego, a od 2002 r. w Warszawie w Radzie Programowej Fundacji Semper Polonia. Od 1996 r. rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wydawania opinii kwalifikujących podręczniki do użytku szkolnego.

Stypendysta i wykładowca uczelni amerykańskich (Loyola University, Chicago Ill.; Bluffton College, Ohio), brytyjskich (London University) i innych (Central European University, Budapeszt, Uniwersytet w Ołomuńcu) Laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1987, 1988). Laureat Nagrody im. Floriana Znanieckiego (1980,1987).Laureat nagrody Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią za osiągnięcia w badaniach polonijnych (2000).

Grób prof. Tadeusza Radzika na cmentarzu przy Lipowej

Od roku 1996 był promotorem 12 prac doktorskich, a także recenzentem w 12 przewodach habilitacyjnych i 18 przewodach doktorskich oraz w kilku postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Bibliografia, literatura, publikacjeEdytuj

 • Dariusz Matelski, Profesor Tadeusz Radzik (1953-2009), [w:] Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009). Red. Leonard Nowak, Marek Szczerbiński i Grzegorz Wieczorek. Wyd. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 621-626.
 • Tadeusz Radzik, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach drugiej wojny światowej, Lublin 1986.
 • Tadeusz Radzik, Polonia amerykańska wobec Polski (1918-1939), Lublin 1986, 1990.
 • Tadeusz Radzik, Stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1918-1921, Lublin 1988;
 • Tadeusz Radzik, Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej do Polski po I wojnie światowej, Wrocław 1989.
 • Tadeusz Radzik, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1990.
 • Tadeusz Radzik, Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945-1990), Lublin 1991.
 • Tadeusz Radzik, Ludność żydowska na Lubelszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obraz statystyczny, [w:] Ludność żydowska na Lubelszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Obraz statystyczny, Lublin 1992.
 • Tadeusz Radzik, Słownik biograficzny miasta Lublina, pod. red. Witusik A., Skarbek J., Radzik Td., Lublin 1993.
 • Tadeusz Radzik, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą w latach 1941-1991, Lublin 1993, Londyn 1999.
 • Tadeusz Radzik, Yeshivah Hakhmei Lublin, Lublin 1994.
 • Tadeusz Radzik, Żydzi lubelscy w społeczności miasta XVI-XX w.[w:] Hawryluk W., Linkowski G., Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 14-16 grudzień 1994 r.
 • Tadeusz Radzik, Polska Macierz Szkolna za granicą 1953-1993, Lublin 1995.
 • Tadeusz Radzik, Społeczność żydowska Lublina w międzywojennym dwudziestoleciu. Obraz statystyczny, [w:] Żydzi w Lublinie. t. I. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod. red. Radzik Tadeusz, Lublin 1995.
 • Tadeusz Radzik, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, Londyn 1997.
 • Tadeusz Radzik, Agudas Isroel (Związek Izraela) w Lublinie w latach 1919-1939, [w:] Żydzi w Lublinie. t. II. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, pod. red. Radzik Tadeusz, Lublin 1998.
 • Pietrasiewicz Sz., Historia mówiona: rozmowa z prof. Tadeuszem Radzikiem (UMCS), [w:] Scriptores Scholarum nr 1(18), 1998.
 • Tadeusz Radzik, Lubelska dzielnica zamknięta. Żydzi w Lublinie (1939-1942), Lublin 1999, Lublin.
 • Tadeusz Radzik Żyli z nami, [w:] Radzik Td., Witusik A., Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000.
 • Tadeusz Radzik, Dzieje miasta, t. II., Lublin 2000 (współautor Wiesław Śadkowski).
 • Tadeusz Radzik ,Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj