Otwórz menu główne

Tadeusz Wawrzynowicz

skrzypek polski, pedagog, działacz muzyczny

Tadeusz Wawrzynowicz (ur. 15 lipca 1905 w Częstochowie, zm. 19 stycznia 1985 tamże), syn kompozytora Ludwika Wawrzynowicza, skrzypek, pedagog, działacz muzyczny.

Ukończył Szkołę Handlową oraz Prywatną Szkołę Muzyczną Ludwika Wawrzynowicza w Częstochowie. Studia muzyczne w zakresie gry skrzypcowej odbywał w Warszawie, następnie w Wiedniu u Carla Flescha i w Poznaniu u Zdzisława Jahnkego.

Od 1928 pracował w Częstochowie. W latach 1928 - 1945 prowadził klasę skrzypiec w szkole muzycznej Ludwika Wawrzynowicza. W tym okresie pracował także w Seminarium Nauczycielskim i Gimnazjum, w charakterze nauczyciela śpiewu i muzyki. Był także dyrygentem chóru jasnogórskiego. W okresie drugiej wojny światowej (1939 - 1945) prowadził w Częstochowie konspiracyjną naukę muzyki. W 1945 roku, wraz z Edwardem Mąkoszą, Romanem Kuklewiczem i Stanisławem Jarzębskim, zorganizował w Częstochowie Instytut Muzyczny Kolegium Nauczycieli Muzyki, który następnie przekształcił się w Państwową Niższą Szkołę Muzyczną i Państwową Średnią Szkołę Muzyczną (później Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia). W latach 1945 - 1971 Tadeusz Wawrzynowicz był dyrektorem tej placówki. Zabiegał o stałe podnoszenie poziomu nauczania, zwiększanie liczebności uczniów, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz o poprawę warunków lokalowych szkoły. W wyniku jego starań szkoła muzyczna uzyskała lokal przy ul. Jasnogórskiej 33/35, a w późniejszym okresie przy ul. Jasnogórskiej 30. W 1946 roku doprowadził do przyłączenia do szkoły Prywatnej Szkoły Muzycznej swojego ojca, Ludwika Wawrzynowicza, dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o nowe instrumentarium. W 1952 roku szkoła stała się placówką państwową.

W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. Tadeusz Wawrzynowicz prowadził klasę skrzypiec. Do jego absolwentów należą m.in.: Tadeusz Bryła, Krzysztof Furmańczyk, Ewa Hiller, Alfred Norberciak, Adam Stępniewski, Jadwiga Stolarczyk, Czesław Suszczyk, Szymon Szołtys. Prowadził także szkolne zespoły kameralne. W klasie skrzypiec uczył jeszcze po przejściu na emeryturę w 1971 roku, pracując w PSM w niepełnym wymiarze czasu pracy do 1982 roku.

Obok działalności pedagogicznej i koncertowej zajmował się działalnością organizacyjną i społeczną. Był współorganizatorem orkiestry symfonicznej w Częstochowie; założycielem ogniska muzycznego w Gnaszynie oraz Ogniska Muzycznego i Przedszkola Muzycznego w Częstochowie oraz pierwszym prezesem częstochowskiego koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Z jego inicjatywy zorganizowano w Częstochowie cykl koncertów chopinowskich, których celem było wsparcie finansowe Funduszu Stypendialnego im. F. Chopina.

Za działalność pedagogiczną i organizacyjną otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in.:


Bibliografia (wybór):

 1. 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie. 1945/46 – 1975/76, Częstochowa 1976
 2. Dwa czterdziestolecia częstochowskiego szkolnictwa muzycznego, red. R. Piersiak, Częstochowa 1985
 3. 25 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie. 1945/46 – 1970/71, Częstochowa 1971
 4. Maria Łukaszewska, 50-lecie Częstochowskich Szkół Muzycznych, „Aleje 3. Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny”, 1996 nr 1
 5. Wanda Malko, 100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie, Częstochowa 2004
 6. Wanda Malko, Częstochowa to nie tylko festiwale, „Ruch Muzyczny”, 1974 nr 19
 7. Wanda Malko, Szkolnictwo Muzyczne w Częstochowie. Sukcesy i problemy, „Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego”, 1978 nr 3
 8. Anna Mirosz, Monografia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, praca magisterska, PWSM, Katowice 1978
 9. Beata Młynarczyk, Szkoła Muzyczna, „Nasza Częstochowa”, 1993 nr 5
 10. W. M., Ocalić od zapomnienia. Tadeusz Wawrzynowicz, „Aleje 3. Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny”, 1996 nr 2
 11. Srebrny Jubileusz Szkół Muzycznych, „Gazeta Częstochowska” 22 marca 1971
 12. Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie 1945-1995, red. C. Giełażyn, M. Łukaszewska, J. Pypłacz, M. Wyporska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995