Taksówkarz

(Przekierowano z Taksówkarz (zawód))

Taksówkarz – osoba kierująca pojazdem samochodowym przeznaczonym do wykonania usługi przewozu osób lub mienia, nazywanej powszechnie taksówką.

Taksówkarz

Określenie to, a także „taksa”, pochodzi od nazwiska Franza von Taxisa, który w 1490 roku był organizatorem przewozu cesarskiej poczty dla Maksymiliana II.

Wykonywanie tego zawodu jest regulowane przepisami, które określają następujące wymagania wobec kandydatów:

  • kwalifikacji zdrowotnych (ogólnych),
  • pozytywnych badań psychotechnicznych,

Taksówkarz prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu w zakresie „usługi przewozu osób lub mienia”. Pojazd samochodowy osobowy lub dostawczy (taxi bagażowe) przeznaczony do wykonywania tego zawodu wraz z wyposażeniem, musi spełniać określone wymagania techniczne[a].

Taksówkarz jest zawodem obarczonym ryzykiem ze względu na możliwe napaści na ich osoby w celu zaboru pieniędzy. Wielu taksówkarzy (szczególnie w większych miastach) jest zrzeszonych w korporacjach i związkach zawodowych.

Od stycznia 2014 z uwagi na deregulację zawodu w Polsce w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców szkolenia i egzaminy nie są wymagane, powyżej 100 tys. mieszkańców o ich utrzymaniu lub zniesieniu decyduje rada miasta[b].

Taksówkarze w filmachEdytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Podczas badań technicznych wykonywane są dodatkowe badania uwzględniające wymogi sprawności układu hamulcowego oraz obowiązkowego wyposażenia (apteczka). Fakt przystosowania pojazdu jest odnotowany w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd dopuszczono do działalności jako „taksówka”.
  2. Zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.)