Tamurz, Siedemnasty dzień Tamuz (hebr. שבעה עשר בתמוז, Shiv'ah Asar b'Tammuz) – dzień postu, rozpoczynający trzytygodniową żałobę, określaną jako pomiędzy nieszczęściami (hebr. בין המצרים, Bein ha-Metzarim), upamiętniający zdobycie i zniszczenie przez Nabuchodonozora Jerozolimy w 586 roku p.n.e. (według tradycji żydowskiej - w 421 roku p.n.e.).