Technik informatyk

Technik informatyk – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych.

Warunki uzyskaniaEdytuj

Przed reformą kształcenia zawodowegoEdytuj

Tytuł technika informatyka uzyskuje absolwent technikum (na poziomie ISCED3) oraz absolwent szkoły policealnej (na poziomie ISCED4) o kierunku technik informatyk po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.12, E.13 i E.14 (obecnie EE.08 i EE.09, a w przyszłości inf.02 i inf.03).

Technik informatyk potrafi:

Technik informatyk po zdaniu państwowych egzaminów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Po reformie kształcenia zawodowegoEdytuj

Tytuł technika informatyka uzyskuje absolwent technikum (na poziomie ISCED3) oraz absolwent szkoły policealnej (na poziomie ISCED4) o kierunku technik informatyk po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji EE.08 i EE.09.

Technik informatyk potrafi:

Technik informatyk po zdaniu państwowych egzaminów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj