Teksty Drugie

Teksty Drugie - to polski dwumiesięcznik literacki wydawany przez IBL PAN, założony w 1990 roku.

Teksty Drugie
Częstotliwość dwumiesięcznik
Państwo  Polska
Organ prasowy Instytut Badań Literackich PAN
Rodzaj czasopisma literaturoznawcze
Pierwszy numer 1990
Redaktor naczelny Ryszard Nycz

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i publikują w nim naukowcy, pisarze, poloniści, slawiści, komparatyści, filozofowie, socjologowie, historycy, historycy sztuki a także debiutanci. Specjalnością pisma są numery tematyczne dotyczące ważnych, aktualnych zagadnień (podmiotowości, teorii literatury i interpretacji, krytyki gender, pogranicza estetyki i etyki, wielokulturowości w literaturze).

Czasopismo dzieli się na stałe działy:

  • Szkice,
  • Roztrząsania i rozbiory (recenzje, analizy porównawcze i krytyczne),
  • Interpretacje,
  • Przechadzki (impresje i inne lekkie formy).

Pojawiają się także, w zależności od potrzeb chwili:

  • Archiwalia,
  • Polemiki,
  • Kronika,
  • Dociekania.

Komitet redakcyjny:

Stali współpracownicy:

Linki zewnętrzneEdytuj