Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Telekomunikacja i Techniki Informacyjneczasopismo naukowo-techniczne wydawane co kwartał przez Instytut Łączności. Poświęcone jest nowym osiągnięciom naukowym w zakresie techniki, ekonomiki, a także organizacji w dziedzinie telekomunikacji w technikach informacyjnych. W czasopiśmie można również znaleźć problemy naukowo-techniczne z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone są także materiały informujące o kierunkach rozwojowych, zagadnienia związane z kształceniem i sposoby podwyższania kwalifikacji w wybranych dziedzinach.

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
Częstotliwość kwartalnik
Państwo Polska
Wydawca Instytut Łączności
Rodzaj czasopisma naukowo-techniczna
Pierwszy numer 1999
Redaktor naczelny Andrzej Hildebrandt
ISSN 1640-1549;1899-8933(online)
Strona internetowa

W czasopiśmie tym można znaleźć informacje o:

  • bieżących problemach
  • tematach badawczych
  • kierunkach rozwojowych

A także:

  • zagadnienia związane z kształceniem i podwyższaniem kwalifikacji

W kwartalniku tym są zamieszczane artykuły zamawiane, jak i artykuły zgłaszane przez autorów oraz komunikaty i różnorodne informacje. Wszystkie artykuły są recenzowane. Czasopismo to można dostać na zamówienie lub w firmach bądź instytucjach prenumerujących go. Niedostępny jest w zwykłych salonikach prasowych. Wszystkie artykuły czasopisma są dostępne w wersji on-line.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikowało ten kwartalnik do wykazu czasopism punktowanych. Za umieszczoną w nim publikację naukową przyznano 2 punkty.