Tendencja ciśnienia (meteorologia)

Tendencja ciśnienia atmosferycznego to zmiana ciśnienia w czasie. Na mapach synoptycznych nanosi się tendencję ciśnienia graficznie. Wartość tendencji ciśnienia (pp) opisuje się na mapie synoptycznej (model stacji synoptycznej) w hPa za ostatnie 6 godzin z dokładnością do 0.1 hPa (przecinki są pominięte, + oznacza wzrost ciśnienia, - oznacza spadek ciśnienia ) w postaci strzałki składającej się z dwóch prostych. Pierwsza prosta (lewa) stanowi jaka była tendencja od 6 do 3 godzin temu, druga (prawa) jaka w ciągu ostatnich 3. Tendencja spadkowa oznaczana jest wówczas, kiedy ciśnienie spadnie o co najmniej 2 hPa w ciągu 3 godzin, a tendencja wzrostowa odwrotnie: gdy ciśnienie wzrośnie o co najmniej 2 hPa w ciągu 3 godzin.

Tendencja ciśnienia (ostatnie 6 godziny)Edytuj

Symbol English Description Polska nazwa
Rising Wzrastające
Rising, then falling Wzrastające (6-3 godzin temu), a potem opadające (w ciągu ostatnich 3 godzin)
Rising, then steady Wzrastające (6-3 godzin temu), a potem stałe (w ciągu ostatnich 3 godzin)
Steady or rising, then falling; or falling, then falling more quickly Stałe lub wzrastające (6-3 godzin temu), a potem opadające (w ciągu ostatnich 3 godzin)
Falling or steady, then rising Opadające lub stałe (6-3 godzin temu), a potem wzrastające (w ciągu ostatnich 3 godzin)
Steady Stałe
Falling Opadające
Falling, then rising Opadające (6-3 godzin temu), a potem wzrastające (w ciągu ostatnich 3 godzin)
Falling, then steady Opadające (6-3 godzin temu), a potem stałe (w ciągu ostatnich 3 godzin)

Zobacz teżEdytuj

Mapa synoptyczna