Teodor Woronicz

Teodor (Fedor) Woronicz herbu Pawęża - (zm. 19 września 1646 w Rzyszczowie) – podczaszy kijowski w latach 1630-1646, chorąży kijowski, rotmistrz królewski[1].

Teodor Woronicz
Herb
Pawęża
Rodzina

Woroniczowie herbu Pawęża

Data i miejsce śmierci

19 września 1646
Rzyszczów

Żona

Anna Pilawska

Dzieci

Aleksander Konstanty Woronicz
Marianna
Helena

W szeregach armii koronnej pod Chocimiem w 1621 roku. Rotmistrz sowity szlachty kijowskiej w 1619 i 1620 roku. Wielokrotny poborca podatkowy wojewódzki. Poseł na sejm 1627 i 1641 roku. Jako rotmistrz wojsk kwarcianych w 1629 roku odbył pod dowództwem Stefana Chmieleckiego zwycięską kampanię w obronie Kijowszczyzny przed Tatarami. Marszałek kijowskiego sejmiku elekcyjnego 1630 roku. W czasie wojny o Smoleńsk (1633-1634) dowodził pułkiem z własną rotą i prowadził działania na Zadnieprzu[2].

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa kijowskiego w 1632 roku. Żoną Teodora była Anna Pilawska herbu Ostoja. W 1632 nadane zostały mu dobra Wyszgród z wsiami Piotrowice, Mszeniec i innymi w województwie kijowskim[3]. Otrzymał zezwolenie na założenie miasteczka Fedorowa w pow. owruckim w woj. kijowskim na prawie magdeburskim z prawem odbywania 2 targów tygodniowo i 3 jarmarków rocznie.

Pochowany został w monasterze Tryhulskim, którego był fundatorem wraz z bratem Mikołajem.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., s. B2.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 336.

PrzypisyEdytuj

  1. genealogia Woroniczów
  2. Henryk Litwin, Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648, Warszawa 2009, s. 111-112.
  3. Woroniczowie herbu Pawęża