Teodoret (Tichonow)

rosyjski biskup prawosławny, ur. w 2 połowie XX wieku

Teodoret, imię świeckie Michaił Anatoljewicz Tichonow (ur. 21 listopada 1980 w Oktiabrskim w obwodzie riazańskim) – rosyjski biskup prawosławny.

Teodoret
Michaił Tichonow
Biskup wieniewski
ilustracja
Kraj działania

Rosja

Data i miejsce urodzenia

21 listopada 1980
Oktiabrskij

Biskup wieniewski
Okres sprawowania

od 2022

Rektor Moskiewskiej Akademii Duchownej
Okres sprawowania

2020-2022

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia moskiewska miejska

Śluby zakonne

16 marca 2010

Diakonat

1 kwietnia 2010

Prezbiterat

15 lutego 2012

Nominacja biskupia

29 lipca 2017

Chirotonia biskupia

19 sierpnia 2017

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

19 sierpnia 2017

Miejscowość

Wyborg

Miejsce

plac przed soborem Przemienienia Pańskiego

Konsekrator

Cyryl

Współkonsekratorzy

Leon (Makkonen), Warsonofiusz (Sudakow), Lew (Cerpicki), Marek (Gołowkow), Ignacy (Dieputatow), Ambroży (Jermakow), Sergiusz (Czaszyn), Arseniusz (Heikkinen), Ignacy (Punin), Marcel (Wietrow), Nazariusz (Ławrinienko), Dionizy (Porubaj), Mścisław (Diaczyna), Mitrofan (Osiak), Mateusz (Andriejew)

Życiorys edytuj

Ukończył seminarium duchowne w Moskwie w 2005 r., następnie podjął studia w Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 2006 r. został skierowany na studia do paryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes, a po jej ukończeniu w 2009 r. wrócił do Rosji, gdzie studiował eksternistycznie na Moskiewskiej Akademii Duchownej, będąc w niej równocześnie wykładowcą języków francuskiego i łacińskiego (2009–2016)[1].

16 marca 2010 r. złożył wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię zakonne Teodoret. 1 marca tego samego roku został wyświęcony na hierodiakona, zaś 15 lutego 2012 r. – na hieromnicha, przyjmując święcenia z rąk arcybiskupa wieriejskiego Eugeniusza. W latach 2010–2016 był sekretarzem rektora Moskiewskiej Akademii Duchownej. Służył w uczelnianej cerkwi Opieki Matki Bożej oraz w cerkwi św. Aleksandra Newskiego przy jednostce wojskowej nr 16685 (w latach 2014–2016)[1].

Od 2016 r. służył w eparchii skopińskiej. Był proboszczem parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Riażsku, a następnie także przełożonym wspólnoty mniszej przy cerkwi Świętego Ducha w Skopinie, przemianowanej w 2017 r. na monaster. Był dziekanem monasterów eparchii skopińskiej, sekretarzem eparchialnego sądu kanonicznego oraz wykładowcą seminarium duchownego w Riazaniu, gdzie był kierownikiem katedry dyscyplin teologii praktycznej[1].

29 lipca 2017 r. został nominowany przez Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na biskupa skopińskiego i szackiego, a 8 sierpnia, w związku z tą decyzją, podniesiony do godności archimandryty[1]. Jego chirotonia biskupia odbyła się 19 sierpnia tego samego roku na placu przed soborem Przemienienia Pańskiego w Wyborgu, poprowadzona przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla[2].

W 2020 r. Święty Synod mianował go rektorem Moskiewskiej Akademii Duchownej, nadając mu zarazem tytuł biskupa zwienigorodzkiego, wikariusza eparchii moskiewskiej[3].

W 2022 r. Święty Synod odwołał biskupa Teodoreta ze stanowiska rektora, a także skierował go do eparchii tulskiej jako jej biskupa pomocniczego z tytułem biskupa Wieniewskiego[4].

Przypisy edytuj