Teodoret (Tichonow)

rosyjski biskup prawosławny, ur. w 2 połowie XX wieku

Teodoret, imię świeckie Michaił Anatoljewicz Tichonow (ur. 21 listopada 1980 w Oktiabrskim w obwodzie riazańskim) – rosyjski biskup prawosławny.

Teodoret
Michaił Tichonow
Biskup skopiński i szacki
Kraj działania  Rosja
Data i miejsce urodzenia 21 listopada 1980
Oktiabrskij
Biskup skopiński i szacki
Okres sprawowania od 2017
Wyznanie prawosławne
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Inkardynacja Eparchia skopińska
Śluby zakonne 16 marca 2010
Diakonat 1 kwietnia 2010
Prezbiterat 15 lutego 2012
Nominacja biskupia 29 lipca 2017
Chirotonia biskupia 19 sierpnia 2017
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 19 sierpnia 2017
Miejscowość Wyborg
Miejsce plac przed soborem Przemienienia Pańskiego
Konsekrator Cyryl
Współkonsekratorzy Leon (Makkonen), Warsonofiusz (Sudakow), Lew (Cerpicki), Marek (Gołowkow), Ignacy (Dieputatow), Ambroży (Jermakow), Sergiusz (Czaszyn), Arseniusz (Heikkinen), Ignacy (Punin), Marcel (Wietrow), Nazariusz (Ławrinienko), Dionizy (Porubaj), Mścisław (Diaczyna), Mitrofan (Osiak), Mateusz (Andriejew)

ŻyciorysEdytuj

Ukończył seminarium duchowne w Moskwie w 2005 r., następnie podjął studia w Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 2006 r. został skierowany na studia do paryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes, a po jej ukończeniu w 2009 r. wrócił do Rosji, gdzie studiował eksternistycznie na Moskiewskiej Akademii Duchownej, będąc w niej równocześnie wykładowcą języków francuskiego i łacińskiego (2009–2016)[1].

16 marca 2010 r. złożył wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię zakonne Teodoret. 1 marca tego samego roku został wyświęcony na hierodiakona, zaś 15 lutego 2012 r. – na hieromnicha, przyjmując święcenia z rąk arcybiskupa wieriejskiego Eugeniusza. W latach 2010–2016 był sekretarzem rektora Moskiewskiej Akademii Duchownej. Służył w uczelnianej cerkwi Opieki Matki Bożej oraz w cerkwi św. Aleksandra Newskiego przy jednostce wojskowej nr 16685 (w latach 2014–2016)[1].

Od 2016 r. służył w eparchii skopińskiej. Był proboszczem parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Riażsku, a następnie także przełożonym wspólnoty mniszej przy cerkwi Św. Ducha w Skopinie, przemianowanej w 2017 r. na monaster. Był dziekanem monasterów eparchii skopińskiej, sekretarzem eparchialnego sądu kanonicznego oraz wykładowcą seminarium duchownego w Riazaniu, gdzie był kierownikiem katedry dyscyplin teologii praktycznej[1].

29 lipca 2017 r. został nominowany przez Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na biskupa skopińskiego i szackiego, a 8 sierpnia, w związku z tą decyzją, podniesiony do godności archimandryty[1]. Jego chirotonia biskupia odbyła się 19 sierpnia tego samego roku na placu przed soborem Przemienienia Pańskiego w Wyborgu, poprowadzona przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla[2].

PrzypisyEdytuj


Poprzednik
Mateusz (Andriejew)
Biskup skopiński
od 2017
Następca
Nadal sprawuje urząd