Terabit

wielokrotność bita
Wielokrotności bitów
Przedrostki dziesiętne
(SI)
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik
kilobit kb 103=10001 kibibit Kib 210=10241
megabit Mb 106=10002 mebibit Mib 220=10242
gigabit Gb 109=10003 gibibit Gib 230=10243
terabit Tb 1012=10004 tebibit Tib 240=10244
petabit Pb 1015=10005 pebibit Pib 250=10245
eksabit Eb 1018=10006 eksbibit Eib 260=10246
zettabit Zb 1021=10007 zebibit Zib 270=10247
jottabit Yb 1024=10008 jobibit Yib 280=10248

Terabitjednostka informacji, w skrócie Tb lub Tbit.

1 Tbit = 1012 = 1 000 000 000 000 bitów.

Przykładowe przeliczenia na inne jednostki:

1 Tb = 1000 Gb
1000 Tb = 1 Pb


Zwykle jednak:

1 Tb = 1024 Gb
8 Tb = 8192 Gb  = 1024 GB

ponieważ IEC 60027-2 jest tylko propozycją stosowania, a nie standardem, natomiast już od zarania informatyki w tej dziedzinie nauki wykorzystywane są przedrostki dziesiętne w znaczeniu przedrostków binarnych.

Binarnym odpowiednikiem terabitu jest tebibit, równy 240 = 10244 bitów.

Zobacz też

edytuj